fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

V Ukraїni zapracjuvala Rada innovacij

В Україні запрацювала Рада інновацій
Kabmin rozpočav robotu Rady innovacij, jaka maje staty efektyvnym instrumentom vzajemodiї urjadu, biznesu ta predstavnykiv naukovyh kil, a takož majdančykom napracjuvannja važlyvyh rišeń u cij sferi
Кабмін розпочав роботу Ради інновацій, яка має стати ефективним інструментом взаємодії уряду, бізнесу та представників наукових кіл, а також майданчиком напрацювання важливих рішень у цій сфері
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Учасники засідання відзначали, що в Україні щороку реєструється близько 3 тис винаходів, понад 7 тис  корисних моделей та близько 2 тис корисних зразків. Але лише одиниці розробок знаходять прикладне рішення і перетворюються в технології. І проблема в тому, що в Україні інновації існують здебільшого на папері або іммігрують разом з винахідниками за кордон. Як тепер відбуватиметься підтримка інновацій. Цього року в Україні працюватиме Фонд підтримки інновацій та стартапів. Його бюджет становить близько 50 млн грн. За оцінкою Кабінету Міністрів ці кошти можуть профінансувати близько 80 найбільш перспективних проектів. Окрім того, є велике прагнення допомогти науковцям – з огляду на ухвалення необхідних регуляторних рішень, які поліпшать ситуацію і дозволять всім задіяним сторонам співпрацювати більш конструктивно. За підсумками засідання, координатором роботи Ради інновацій призначили міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка. Додамо, що Кабінет міністрів України 25 жовтня 2017 року прийняв рішення про створення при уряді Ради інновацій. Рада з розвитку інновацій є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів, що утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку інновацій, забезпечення ефективної співпраці Кабінету міністрів, органів виконавчої влади, громадянського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності з метою розроблення, організації, координації та впровадження заходів, механізмів та умов для інноваційного розвитку національної економіки, створення інноваційної інфраструктури та впровадження реформ у сфері інноваційної діяльності. Нагадаємо, що український уряд профінансує арт-стартапи українців. Експертна рада Міністерства культури обрала 8 міст України. В усіх них буде виконане впровадження пілотних культурних проектів. Стартапи, котрі отримають урядове фінансування в рамках програми, пов’язані із культурною спадщиною. Фінансування виділять в рамках проекту Малі міста – великі враження.
15.03.2018,14:34
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Učasnyky zasidannja vidznačaly, ščo v Ukraїni ščoroku rejestrujeťsja blyźko 3 tys vynahodiv, ponad 7 tys  korysnyh modelej ta blyźko 2 tys korysnyh zrazkiv. Ale lyše odynyci rozrobok znahodjať prykladne rišennja i peretvorjujuťsja v tehnologiї. I problema v tomu, ščo v Ukraїni innovaciї isnujuť zdebiľšogo na paperi abo «immigrujuť» razom z vynahidnykamy za kordon.

Jak teper vidbuvatymeťsja pidtrymka innovacij

Cogo roku v Ukraїni pracjuvatyme Fond pidtrymky innovacij ta startapiv. Jogo bjudžet stanovyť blyźko 50 mln grn. Za ocinkoju Kabinetu Ministriv ci košty možuť profinansuvaty blyźko 80 najbiľš perspektyvnyh proektiv. Okrim togo, je velyke pragnennja dopomogty naukovcjam – z ogljadu na uhvalennja neobhidnyh reguljatornyh rišeń, jaki polipšať sytuaciju i dozvoljať vsim zadijanym storonam spivpracjuvaty biľš konstruktyvno. Za pidsumkamy zasidannja, koordynatorom roboty Rady innovacij pryznačyly ministra Kabinetu ministriv Oleksandra Sajenka.

Dodamo, ščo Kabinet ministriv Ukraїny 25 žovtnja 2017 roku pryjnjav rišennja pro stvorennja pry urjadi Rady innovacij. Rada z rozvytku innovacij je tymčasovym konsuľtatyvno-doradčym organom Kabinetu ministriv, ščo utvorjujeťsja dlja vyvčennja problemnyh pytań, pov’jazanyh z realizacijeju deržavnoї polityky u sferi rozvytku innovacij, zabezpečennja efektyvnoї spivpraci Kabinetu ministriv, organiv vykonavčoї vlady, gromadjanśkogo suspiľstva, sub’jektiv gospodarjuvannja ta sub’jektiv innovacijnoї dijaľnosti z metoju rozroblennja, organizaciї, koordynaciї ta vprovadžennja zahodiv, mehanizmiv ta umov dlja innovacijnogo rozvytku nacionaľnoї ekonomiky, stvorennja innovacijnoї infrastruktury ta vprovadžennja reform u sferi innovacijnoї dijaľnosti.

Nagadajemo, ščo ukraїnśkyj urjad profinansujeV Ukraїni zapracjuvala Rada innovacij 1Obrano najkrašči art-startapy Ukraїny dlja urjadovogo finansuvannja art-startapy ukraїnciv. Ekspertna rada Ministerstva kuľtury obrala 8 mist Ukraїny. V usih nyh bude vykonane vprovadžennja pilotnyh kuľturnyh proektiv. Startapy, kotri otrymajuť urjadove finansuvannja v ramkah programy, pov’jazani iz kuľturnoju spadščynoju. Finansuvannja vydiljať v ramkah proektu «Mali mista – velyki vražennja».

Teğy: innovaciї, urjad
Džerelo: Urjadovyj portal

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: