fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Ukraїnśki školjari vyvčatymuť literaturu po-novomu — vid Nila Ğejmana do Stivena Kinğa

Українські школярі вивчатимуть літературу по-новому — від Ніла Ґеймана до Стівена Кінґа

Reformuvannja ukraїnśkoї škiľnoї osvity — ce šče j zapusk onovlenoї programy navčannja z gumanitarnyh dyscyplin. Zgidno z informacijeju na sajti vidomstva, iz 1 veresnja 2018 roku ukraїnśki staršoklasnyky vyvčatymuť nyzku novyh knyžok v kursi zarubižnoї literatury
Реформування української шкільної освіти — це ще й запуск оновленої програми навчання з гуманітарних дисциплін. Згідно з інформацією на сайті відомства, із 1 вересня 2018 року українські старшокласники вивчатимуть низку нових книжок в курсі зарубіжної літератури
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Оновлена навчальна програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів (окрім російської) набуде чинності із 1 вересня 2018 року. Схоже, видавцям додасться роботи — а читачам буде що придбати на Книжковому Арсеналі та Форумі Видавців, бо у переліку є книги, які ще не виходили у перекладі українською або лише готуються до друку. На часі дізнатися, які книги потрібні будуть для шкіл. Як виглядатиме програма для шкіл із зарубіжної літератури. Для учнів 10 класу список читання творів включатиме: Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). Божественна комедія (Пекло, І, V) Видавництво Астролябія Вільям Шекспір (1564 – 1616). Гамлет. Видавництво Знання Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер. Видавництво Фолiо Волт Вітмен (1819 – 1892). Листя трави (1-2 уривки за вибором учителя). Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). Червоне і чорне, Фоліо, Знання Густав Флобер (1821 – 1880). Пані Боварі, Фоліо, Знання Оскар Вайльд (1854 – 1900). Портрет Доріана Грея, Абаба, Фоліо, Знання Шарль Бодлер (1821 – 1867). Квіти зла (Альбатрос, Відповідності, Вечорова гармонія). Поль Верлен (1844 – 1896). Поетичне мистецтво, Осіння пісня. Артюр Рембо (1854-1891). Голосівки, Моя циганерія. Моріс Метерлінк (1862 – 1942). Синій птах. Ромен Гарі (1914 – 1980). Повітряні змії. Паоло Коельйо (нар. 1947). Алхімік, КСД Тумас Йоста Транстремер (1931 – 2015) Мо Янь (Гуань Моє, нар. 1955). Геній. Сью Таунсенд (1946 – 2014). Цикл творів про Адріана Моула (1 за вибором учителя) Ніл Річард МакКіннон Ґейман (нар. 1960). Чому наше майбутнє залежить від читання або Кораліна. Видавнича група KM-Букс Йоанна Яґелло (нар. 1974). Кава з кардамоном. Видавництво Урбіно Учні 11 класу українських шкіл із 1 вересня 2018-го читатимуть на уроках зарубіжної літератури такі твори й авторів: Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). Фауст (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина), Фоліо, Видавництво Жупанського Франц Кафка (1883 – 1924). Перевтілення. O.K.Publishing Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). Зарізана голубка й водограй, Міст Мірабо. Райнер Марія Рільке (1875 – 1926). Згаси мій зір…, Орфей, Еврідіка, Гермес, збірка Сонети до Орфея (огляд). Федеріко Ґарсіа Лорка (1898 – 1936). Про царівну Місяцівну, Гітара. Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). Колгосп тварин або 1984 (1 твір за вибором учителя), Жупанського Бертольт Брехт (1898 – 1956). Матінка Кураж та її діти. Генріх Белль (1917 – 1985). Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…. Пауль Целан (1920 – 1970). Фуга смерті Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). Старий і море. Видавництво Старого Лева Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). Стариган із крилами. Ясунарі Кавабата (1899 – 1972) . Тисяча журавлів, Фоліо Милорад Павич (1929 – 2009). Скляний равлик. Хуліо Кортасар (1914 – 1984). Менади. Таїр Халілов (нар. 1940 р.). До останнього подиху. Даніель Пеннак (нар. 1944). Усе для людожерів. Стівен Едвін Кінґ (нар. 1947). Мораль. Джон Майкл Ґрін (нар. 1977). Провина зірок, КМ Букс Маркус Френк Зузак (нар. 1975). Крадійка книжок, КСД Раніше ми розповідали про новинки нон-фікшну, які вийдуть у 2018-му у Видавництві Старого Лева.
27.02.2018,12:00
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Onovlena navčaľna programa iz zarubižnoї literatury dlja 10-11 klasiv (okrim rosijśkoї) nabude čynnosti iz 1 veresnja 2018 roku. Shože, vydavcjam dodasťsja roboty — a čytačam bude ščo prydbaty na Knyžkovomu Arsenali ta Forumi Vydavciv, bo u pereliku je knygy, jaki šče ne vyhodyly u perekladi ukraїnśkoju abo lyše gotujuťsja do druku. Na časi diznatysja, jaki knygy potribni buduť dlja škil.

Jak vygljadatyme programa dlja škil iz zarubižnoї literatury

Dlja učniv 10 klasu spysok čytannja tvoriv vključatyme:

 • Dante Aliğ’jeri (1265 – 1321). «Božestvenna komedija» (Peklo, I, V) Vydavnyctvo «Astroljabija»
 • Viľjam Šekspir (1564 – 1616). «Gamlet». Vydavnyctvo Znannja
 • Ernst Teodor Amadej Gofman (1776 – 1822). «Kryhitka Cahes na prizvyśko Cynober». Vydavnyctvo Folio
 • Volt Vitmen (1819 – 1892). «Lystja travy» (1-2 uryvky za vyborom učytelja).
 • Stendaľ (Mari Anri Bejľ, 1783 – 1842). «Červone i čorne», Folio, Znannja
 • Gustav Flober (1821 – 1880). «Pani Bovari», Folio, Znannja
 • Oskar Vajľd (1854 – 1900). «Portret Doriana Greja», Ababa, Folio, Znannja
 • Šarľ Bodler (1821 – 1867). «Kvity zla» («Aľbatros», «Vidpovidnosti», «Večorova garmonija»).
 • Poľ Verlen (1844 – 1896). «Poetyčne mystectvo», «Osinnja pisnja».
 • Artjur Rembo (1854-1891). «Golosivky», «Moja cyganerija».
 • Moris Meterlink (1862 – 1942). «Synij ptah».
 • Romen Gari (1914 – 1980). «Povitrjani zmiї».
 • Paolo Koeľjo (nar. 1947). «Alhimik», KSD
 • Tumas Josta Transtremer (1931 – 2015)
 • Mo Jań (Guań Moje, nar. 1955). «Genij».
 • Sju Taunsend (1946 – 2014). Cykl tvoriv pro Adriana Moula (1 za vyborom učytelja)
 • Nil Ričard MakKinnon Ğejman (nar. 1960). «Čomu naše majbutnje zaležyť vid čytannja» abo «Koralina». Vydavnyča grupa KM-Buks
 • Joanna Jağello (nar. 1974). «Kava z kardamonom». Vydavnyctvo Urbino

Učni 11 klasu ukraїnśkyh škil iz 1 veresnja 2018-go čytatymuť na urokah zarubižnoї literatury taki tvory j avtoriv:

 • Jogann Voľfğanğ Ğete (1749 – 1832). «Faust» (I častyna), ostannij monolog Fausta (II častyna), Folio, Vydavnyctvo Županśkogo
 • Franc Kafka (1883 – 1924). «Perevtilennja». O.K.Publishing
 • Ğijom Apolliner (Viľgeľm Aľbert Volodymyr Oleksandr Apollinarij Kostrovyćkyj, 1880 – 1918). «Zarizana golubka j vodograj», «Mist Mirabo».
 • Rajner Marija Riľke (1875 – 1926). «Zgasy mij zir…», «Orfej, Evridika, Germes», zbirka «Sonety do Orfeja» (ogljad).
 • Federiko Ğarsia Lorka (1898 – 1936). «Pro carivnu Misjacivnu», «Gitara».
 • Džordž Oruell (Erik Artur Bler, 1903 – 1950). «Kolgosp tvaryn» abo «1984» (1 tvir za vyborom učytelja), Županśkogo
 • Bertoľt Breht (1898 – 1956). «Matinka Kuraž ta її dity».
 • Genrih Belľ (1917 – 1985). «Podorožnij, koly ty pryjdeš u Spa…».
 • Pauľ Celan (1920 – 1970). «Fuga smerti»
 • Ernest Miller Geminğvej (1899 – 1961). «Staryj i more». Vydavnyctvo Starogo Leva
 • Ğabrieľ Ğarsia Markes (1927 – 2014). «Starygan iz krylamy».
 • Jasunari Kavabata (1899 – 1972) . «Tysjača žuravliv», Folio
 • Mylorad Pavyč (1929 – 2009). «Skljanyj ravlyk».
 • Hulio Kortasar (1914 – 1984). «Menady».
 • Taїr Halilov (nar. 1940 r.). «Do ostanńogo podyhu».
 • Danieľ Pennak (nar. 1944). «Use dlja ljudožeriv».
 • Stiven Edvin Kinğ (nar. 1947). «Moraľ».
 • Džon Majkl Ğrin (nar. 1977). «Provyna zirok», KM Buks
 • Markus Frenk Zuzak (nar. 1975). «Kradijka knyžok», KSD

Raniše my rozpovidaly pro novynky non-fikšnu, jaki vyjduť u 2018-mu u «Vydavnyctvi Starogo Leva».

Teğy: anonsy, knygy, osvita
Džerelo: MON Ukraїny

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: