fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

10 cikavyh myttjevostej Peršoї Nezaležnosti — do Dnja Sobornosti Ukraїny

10 цікавих миттєвостей Першої Незалежності — до Дня Соборності України
22 sičnja ukraїnci vidznačajuť Deń Sobornosti ta Svobody. 100 rokiv tomu bulo progološeno Akt Zluky Ukraїnśkoї Narodnoї Respubliky j Zahidnoukraїnśkoї Narodnoї Respubliky
22 січня українці відзначають День Соборності та Свободи. 100 років тому було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Пропонуємо нашим читачам 5 цікавинок про столітні події в Україні, а також 10 унікальних тодішніх світлин. Режисером свята Соборності в центрі столиці у 1919 році був... артист. Софійська площа та сусідні вулиці 22 січня 1919 року були розкішно декоровані. Майоріли національні стрічки та прапори. Було у центрі столиці чимало і військових: об одинадцятій ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди. Людей було стільки, що забиралися на дерева, аби краще бачити дійство. З численних делегацій, що прибули на урочистості, першими з’явилися службовці залізниць з великим транспарантом, на якому було написано: Слава українським Героям!. Потім надійшли делегації від міністерств та інших установ, були хресні ходи з усіх київських церков. Розміщенням делегацій по місцях та всім церемоніалом свята завідував артист Микола Садовський, чиїм іменем названо театр у Вінниці. В Центральній Раді були вихідці із Донбасу. На Донеччині та Луганщині на початку ХХ століття також спостерігалися  загальна демократизація, вибух громадянської активності. Утворювалися сотні партій та громадських організацій, відбуваються різноманітні ради та мітинги. Коли Центральна Рада своїм Третім Універсалом проголосила Українську Народну Республіку 1917 року, там було написано: вся Катеринославська губернія включно з Донецьком і Луганськом є частиною Української Народної Республіки. Історики наголошують, що нинішні Донеччина та Луганщина грали вирішальну роль 100 років тому під час підписання Акту Злуки. Так, серед членів Центральної Ради теж були вихідці з Донбасу, наприклад, Федір Малашко. Майбутнє України вирішувалося… на вокзалі. 1 грудня 1918 року був підписаний попередній договір про майбутнє обєднання двох держав. Все відбувалося на вокзалі у Фастові: уповноважена делегація Української народної Ради та четверо з пяти членів Директорії підписали у Фастові Передвступний договір про злуку двох частин України в одне державне тіло. За задумом, збройні сили двох держав обєднувалися, а всім громадянам гарантувалися демократичні права і свободи. Було три версії Четвертого Універсалу. 9 січня розпочалося закрите засідання Малої Ради, на якому Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та Микита Шаповал разом із Миколою Солтаном внесли три різні проекти Четвертого Універсалу. Проект Грушевського був найкоротшим. Український народ – ішлося у цьому проекті – після втрати своєї державності протягом цілих віків виявляв незламну волю до національного визволення, і що тепер настав час нарешті здійснити великий ідеал, яким є цілковита незалежність України та її державна самостійність. Два інші проекти представили Володимир Винниченко та Микита Шаповал разом із Миколою Солтаном. Обидва проекти дуже відрізнялися від запропонованого Грушевським. Окрім акту самостійності вони містили цілу картину перебудови української республіки. Результатом став компроміс. Текст, який був запропонований Грушевським, доповнили окремими положеннями інших двох проектів. Незалежну Україну підтримували європейські країни ще у 1917 році. УНР де-факто іноземні держави почали визнавати іще наприкінці 1917 року. Підставою для цього кроку був Третій Універсал, мотивом – ситуація на фронтах Першої світової війни.  на самому початку грудня французький генерал Табуї нав’язує стосунки із Генеральним Секретаріатом УНР та від імені Франції запитує щодо фінансової та технічної допомоги, яку союзники могли б дати Україні, щоб допомогти її велетенській роботі організації та відродження. Читатйте також: 26 про 24 — знакові миттєвості Незалежності. 29 грудня (11 січня) 1918 року Київ і Париж офіційно увійшли у дипломатичні стосунки. Слідом за Францією Україну визнала Велика Британія. У грудні українську делегацію на мирних переговорах в Бресті від імені усіх Чотирьох держав визнав  і австрійський міністр закордонних справ Австрії граф Чернін. Отже, представники Центральних держав, як і Франція з Англією, вже наприкінці грудня 1918 року сприймали Україну як самостійну державу. Чорно-біла історія: Акт Злуки у світлинах. Тут і далі використано світлини з архіву Історичної Правди. Урочисте проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі в Києві. Українська маніфестація в Києві. Літо 1917 року. Демонстрація на розі вулиці Хрещатик і Бібіковського (нині - Шевченка) бульвару в Києві. Березень 1917 р.. Складання присяги членами Директорії УНР. Кам’янець-Подільський Серпень 1919 року: Молебень на Софійській площі в Києві з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. В центрі – Симон Петлюра та Володимир Винниченко. Проголошення Акту Злуки українських земель на Софійській площі в Києві. 22 січня 1919 року. Знято з дзвіниці Софійського собору, на горизонті видно ще не зруйнований більшовиками Михайлівський Золотоверхий Поштівка 1919 року. Зустріч Симона Петлюри на залізничному вокзалі у Фастові після звільнення міста від більшовиків. Святкування Дня Злуки УНР і ЗУНР в Калуші (нині — Івано-Франківщина). Четвертий універсал Української Центральної Ради.
Реклама 👇 Замовити

Proponujemo našym čytačam 5 cikavynok pro stolitni podiї v Ukraїni, a takož 10 unikaľnyh todišnih svitlyn.

Režyserom svjata Sobornosti v centri stolyci u 1919 roci buv... artyst

Sofijśka plošča ta susidni vulyci 22 sičnja 1919 roku buly rozkišno dekorovani. Majorily nacionaľni stričky ta prapory. Bulo u centri stolyci čymalo i vijśkovyh: ob odynadcjatij ranku pid zvuky muzyky počaly jty sjudy ukraїnśki pihotni častyny, artylerija ta samostriľni komandy. Ljudej bulo stiľky, ščo zabyralysja na dereva, aby krašče bačyty dijstvo. Z čyslennyh delegacij, ščo prybuly na uročystosti, peršymy z’javylysja službovci zaliznyć z velykym transparantom, na jakomu bulo napysano: «Slava ukraїnśkym Gerojam!».

Potim nadijšly delegaciї vid ministerstv ta inšyh ustanov, buly hresni hody z usih kyїvśkyh cerkov. Rozmiščennjam delegacij po miscjah ta vsim ceremonialom svjata zaviduvav artyst Mykola Sadovśkyj, čyїm imenem nazvano teatr u Vinnyci.

V Centraľnij Radi buly vyhidci iz Donbasu

Na Doneččyni ta Luganščyni na počatku HH stolittja takož sposterigalysja  zagaľna demokratyzacija, vybuh gromadjanśkoї aktyvnosti. Utvorjuvalysja sotni partij ta gromadśkyh organizacij, vidbuvajuťsja riznomanitni rady ta mityngy. Koly Centraľna Rada svoїm Tretim Universalom progolosyla Ukraїnśku Narodnu Respubliku 1917 roku, tam bulo napysano: vsja Katerynoslavśka gubernija vključno z Donećkom i Luganśkom je častynoju Ukraїnśkoї Narodnoї Respubliky.

Istoryky nagološujuť, ščo nynišni Doneččyna ta Luganščyna graly vyrišaľnu roľ 100 rokiv tomu pid čas pidpysannja Aktu Zluky. Tak, sered členiv Centraľnoї Rady tež buly vyhidci z Donbasu, napryklad, Fedir Malaško.

Majbutnje Ukraїny vyrišuvalosja… na vokzali

1 grudnja 1918 roku buv pidpysanyj poperednij dogovir pro majbutnje ob’jednannja dvoh deržav. Vse vidbuvalosja na vokzali u Fastovi: upovnovažena delegacija Ukraїnśkoї narodnoї Rady ta četvero z p’jaty členiv Dyrektoriї pidpysaly u Fastovi «Peredvstupnyj dogovir» pro zluku dvoh častyn Ukraїny v «odne deržavne tilo». Za zadumom, zbrojni syly dvoh deržav ob’jednuvalysja, a vsim gromadjanam garantuvalysja demokratyčni prava i svobody.

Bulo try versiї Četvertogo Universalu

9 sičnja rozpočalosja zakryte zasidannja Maloї Rady, na jakomu Myhajlo Gruševśkyj, Volodymyr Vynnyčenko ta Mykyta Šapoval razom iz Mykoloju Soltanom vnesly try rizni proekty Četvertogo Universalu. Proekt Gruševśkogo buv najkorotšym. Ukraїnśkyj narod – išlosja u ćomu proekti – pislja vtraty svojeї deržavnosti protjagom cilyh vikiv vyjavljav nezlamnu volju do nacionaľnogo vyzvolennja, i ščo teper nastav čas narešti zdijsnyty velykyj ideal, jakym je cilkovyta nezaležnisť Ukraїny ta її deržavna samostijnisť. Dva inši proekty predstavyly Volodymyr Vynnyčenko ta Mykyta Šapoval razom iz Mykoloju Soltanom.

Obydva proekty duže vidriznjalysja vid zaproponovanogo Gruševśkym. Okrim aktu samostijnosti vony mistyly cilu kartynu perebudovy ukraїnśkoї respubliky. Rezuľtatom stav kompromis. Tekst, jakyj buv zaproponovanyj Gruševśkym, dopovnyly okremymy položennjamy inšyh dvoh proektiv.

Nezaležnu Ukraїnu pidtrymuvaly jevropejśki kraїny šče u 1917 roci

UNR de-fakto inozemni deržavy počaly vyznavaty išče naprykinci 1917 roku. Pidstavoju dlja ćogo kroku buv Tretij Universal, motyvom – sytuacija na frontah Peršoї svitovoї vijny.  na samomu počatku grudnja francuźkyj general Tabuї nav’jazuje stosunky iz Generaľnym Sekretariatom UNR ta vid imeni Franciї zapytuje ščodo «finansovoї ta tehničnoї dopomogy, jaku sojuznyky mogly b daty Ukraїni, ščob dopomogty її veletenśkij roboti organizaciї ta vidrodžennja».

Čytajte takož: 26 pro «24» — znakovi myttjevosti Nezaležnosti

29 grudnja (11 sičnja) 1918 roku Kyїv i Paryž oficijno uvijšly u dyplomatyčni stosunky. Slidom za Francijeju Ukraїnu vyznala Velyka Brytanija. U grudni ukraїnśku delegaciju na myrnyh peregovorah v Bresti vid imeni usih Čotyŕoh deržav vyznav  i avstrijśkyj ministr zakordonnyh sprav Avstriї graf Černin. Otže, predstavnyky Centraľnyh deržav, jak i Francija z Anglijeju, vže naprykinci grudnja 1918 roku spryjmaly Ukraїnu jak samostijnu deržavu.

Čorno-bila istorija: Akt Zluky u svitlynah

Tut i dali vykorystano svitlyny z arhivu «Istoryčnoї Pravdy».

Uročyste progološennja Aktu Zluky UNR i ZUNR na Sofijśkij plošči v Kyjevi

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 10 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Ukraїnśka manifestacija v Kyjevi. Lito 1917 roku

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Demonstracija na rozi vulyci Hreščatyk i Bibikovśkogo (nyni - Ševčenka) buľvaru v Kyjevi. Berezeń 1917 r.

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Skladannja prysjagy členamy Dyrektoriї UNR. Kam’janeć-Podiľśkyj

Serpeń 1919 roku:

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Molebeń na Sofijśkij plošči v Kyjevi z nagody progološennja Aktu Zluky UNR i ZUNR. V centri – Symon Petljura ta Volodymyr Vynnyčenko

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Progološennja Aktu Zluky ukraїnśkyh zemeľ na Sofijśkij plošči v Kyjevi. 22 sičnja 1919 roku

Progološennja Aktu Zluky ukraїnśkyh zemeľ na Sofijśkij plošči v Kyjevi. 22 sičnja 1919 r. Znjato z dzvinyci Sofijśkogo soboru, na goryzonti vydno šče ne zrujnovanyj biľšovykamy Myhajlivśkyj Zolotoverhyj

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Znjato z dzvinyci Sofijśkogo soboru, na goryzonti vydno šče ne zrujnovanyj biľšovykamy Myhajlivśkyj Zolotoverhyj

Poštivka 1919 roku

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Zustrič Symona Petljury na zaliznyčnomu vokzali u Fastovi pislja zviľnennja mista vid biľšovykiv

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Svjatkuvannja Dnja Zluky UNR i ZUNR v Kaluši (nyni — Ivano-Frankivščyna)

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Četvertyj universal Ukraїnśkoї Centraľnoї Rady

Deń Sobornosti: 5 cikavynok ta 20 foto

Arhiv UINP («Istoryčna Pravda»)

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: