Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Miľjony ta miľjardy: jak Ukraїna profinansuje rozvytok terytorij u 2018-mu

Мільйони та мільярди: як Україна профінансує розвиток територій у 2018-му

Na rozvytok terytorij u 2018 roci z Deržavnogo bjudžetu planujuť napravyty blyźko 37,8 mlrd grn. Cja suma ne vključaje v sebe osvitnju ta medyčnu subvenciї, dodatkovi dotaciї, subvenciї i dotaciї sociaľnogo zahystu naselennja
На розвиток територій у 2018 році з Державного бюджету планують направити близько 37,8 млрд грн. Ця сума не включає в себе освітню та медичну субвенції, додаткові дотації, субвенції і дотації соціального захисту населення
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Радником з питань фінансування регіонального розвитку Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми U-LEAD з Європою Наталія Гнатенко надала перелік відповідних напрямків та програм, на фінансування яких у 2018 році Україна виділить кошти з державного бюджету. На які напрямки витратять майже 38 млрд грн. Всього у програмі передбачено фінансування 27 пунктів. У сфері соціально-економічній кошти розподілилися так: Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 млрд грн. Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості – 1 млрд грн. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла – 100 млн грн Підтримка регіональної політики – 449,5 млн грн. Фонд енергоефективності – 1,6 млрд грн. Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву – 6,85 млн грн Реалізація Загальнодержавної цільової програми Питна вода України – 200млн грн. Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України – 88,9 млн грн. Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 50 млн грн. Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності – 400 млн грн. Що дадуть на культуру та спорт На підтримку та розвиток петриківського розпису передбачено 5 млн грн, на розвиток української пісні – 15 млн грн. Ці кошти виділяються за бюджетною програмою Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин На будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України дають 370 млн грн. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво чи реконструкцію палаців спорту - 150 млн грн. Що отримають села Фінансову підтримку у 2018 році можна очікувати і сільським населеним пунктам. Державна підтримка тут розподілилася так: Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 66 млн грн. Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу – 21,5 млн грн. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі – 5 млн грн. Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств – 1 млрд грн. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними – 300 млн грн. Державна підтримка галузі тваринництва – 4 млрд грн. Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – 945  млн грн. Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням – 125 млн грн. Екологія та війна: скільки та куди. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України складає 34 млн грн. Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату – 1 млрд грн. Додамо, що свою долю коштів отримають місцеві бюджети на формування інфраструктури обєднаних територіальних громад та на будівництво, утримання і ремонт доріг. Нагадаємо, що серед ключових напрямків виділення коштів із бюджету-2018 — витрати на економічне зростання, енергоефективність, посилення обороноздатності, розвиток людського капіталу.  
19.01.2018,18:50
0
Unsplash

Radnykom z pytań finansuvannja regionaľnogo rozvytku Grupy radnykiv z vprovadžennja deržavnoї regionaľnoї polityky v Ukraїni Programy «U-LEAD z Jevropoju» Natalija Gnatenko nadala perelik vidpovidnyh naprjamkiv ta program, na finansuvannja jakyh u 2018 roci Ukraїna vydilyť košty z deržavnogo bjudžetu.

Na jaki naprjamky vytratjať majže 38 mlrd grn

Vśogo u programi peredbačeno finansuvannja 27 punktiv. U sferi sociaľno-ekonomičnij košty rozpodilylysja tak:

 • Subvencija na zdijsnennja zahodiv ščodo sociaľno-ekonomičnogo rozvytku okremyh terytorij – 5 mlrd grn.
 • Subvencija na realizaciju zahodiv, sprjamovanyh na rozvytok systemy ohorony zdorov’ja u siľśkij miscevosti – 1 mlrd grn.
 • Deržavna pidtrymka budivnyctva (prydbannja) dostupnogo žytla – 100 mln grn
 • Pidtrymka regionaľnoї polityky – 449,5 mln grn.
 • Fond energoefektyvnosti – 1,6 mlrd grn.
 • Finansova pidtrymka Deržavnogo fondu spryjannja molodižnomu žytlovomu budivnyctvu – 6,85 mln grn
 • Realizacija Zagaľnoderžavnoї ciľovoї programy «Pytna voda Ukraїny» – 200mln grn.
 • Vprovadžennja ta koordynacija zahodiv proektu rozvytku miśkoї infrastruktury, zahodiv v sektori centralizovanogo teplopostačannja Ukraїny – 88,9 mln grn.
 • Realizacija nadzvyčajnoї kredytnoї programy dlja vidnovlennja Ukraїny – 50 mln grn.
 • Realizacija Deržavnoї ciľovoї ekonomičnoї programy energoefektyvnosti – 400 mln grn.

Ščo daduť na kuľturu ta sport

Na pidtrymku ta rozvytok petrykivśkogo rozpysu peredbačeno 5 mln grn, na rozvytok ukraїnśkoї pisni – 15 mln grn. Ci košty vydiljajuťsja za bjudžetnoju programoju «Zagaľnoderžavni zahody u sferah kuľtury ta mystectv, ohorony kuľturnoї spadščyny, vyvezennja, vvezennja i povernennja kuľturnyh cinnostej, deržavnoї movnoї polityky, mižnacionaľnyh vidnosyn, religiї ta zahystu prav nacionaľnyh menšyn»

Na budivnyctvo futboľnyh poliv zi štučnym pokryttjam v regionah Ukraїny dajuť 370 mln grn. Subvencija z deržavnogo bjudžetu miscevym bjudžetam na budivnyctvo čy rekonstrukciju palaciv sportu – 150 mln grn.

Ščo otrymajuť sela

Finansovu pidtrymku u 2018 roci možna očikuvaty i siľśkym naselenym punktam. Deržavna pidtrymka tut rozpodilylasja tak:

 • Finansova pidtrymka zahodiv v agropromyslovomu kompleksi šljahom zdeševlennja kredytiv – 66 mln grn.
 • Pidvyščennja kvalifikaciї fahivciv agropromyslovogo kompleksu – 21,5 mln grn.
 • Finansova pidtrymka zahodiv v agropromyslovomu kompleksi – 5 mln grn.
 • Finansova pidtrymka rozvytku fermerśkyh gospodarstv – 1 mlrd grn.
 • Deržavna pidtrymka rozvytku hmeljarstva, zakladennja molodyh sadiv, vynogradnykiv ta jagidnykiv i nagljad za nymy – 300 mln grn.
 • Deržavna pidtrymka galuzi tvarynnyctva – 4 mlrd grn.
 • Finansova pidtrymka siľgosptovarovyrobnykiv – 945  mln grn.
 • Peršočergove zabezpečennja siľśkyh naselenyh punktiv centralizovanym vodopostačannjam – 125 mln grn.

Ekologija ta vijna: skiľky ta kudy

Subvencija z deržavnogo bjudžetu miscevym bjudžetam na zdijsnennja zahodiv ščodo pidtrymky terytorij, ščo zaznaly negatyvnogo vplyvu vnaslidok zbrojnogo konfliktu na shodi Ukraїny skladaje 34 mln grn.

Deržavna pidtrymka zahodiv, sprjamovanyh na zmenšennja obsjagiv vykydiv (zbiľšennja absorbciї) parnykovyh gaziv, u tomu čysli na uteplennja prymiščeń zakladiv sociaľnogo zabezpečennja, rozvytok mižnarodnogo spivrobitnyctva z pytań zminy klimatu – 1 mlrd grn.

Dodamo, ščo svoju dolju koštiv otrymajuť miscevi bjudžety na formuvannja infrastruktury ob’jednanyh terytoriaľnyh gromad ta na budivnyctvo, utrymannja i remont dorig.

Nagadajemo, ščo sered ključovyh naprjamkiv vydilennja koštiv iz bjudžetu-2018 — vytraty na ekonomične zrostannja, energoefektyvnisť, posylennja oboronozdatnosti, rozvytok ljudśkogo kapitalu.

 

Teğy: biznes, finansy
Džerelo: Decentralizacija

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: