fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci — prognoz EVO

Якою буде українська e-commerce сфера у 2018 році — прогноз EVO
Grupa kompanij EVO, jaka ob’jednuje najbiľši marketplejsy Ukraїny — Prom.ua, Crafta, Bigl, servisy Včasno, Kabanchik.ua, Zakupki.prom.ua, — prezentuvala pidsumky svojeї roboty u 2017 roci ta prognozy ščodo rozvytku sfery e-commerce na 2018 rik
Група компаній EVO, яка об’єднує найбільші маркетплейси України — Prom.ua, Crafta, Bigl, сервіси Вчасно, Kabanchik.ua, Zakupki.prom.ua, — презентувала підсумки своєї роботи у 2017 році та прогнози щодо розвитку сфери e-commerce на 2018 рік
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Згідно з підрахунками фахівців EVO, за 2017 рік обсяг української онлайн-торгівлі виріс на 50% і досяг 39 млрд грн. На 2018 рік вони прогнозували зростання 30% і підсумковий товарообіг онлайн-торгівлі в 50 млрд грн. І, за даними EVO, ці показники до кінця року будуть досягнуті. Чого чекати від 2018-го. Згідно із прогнозом, який наводить RAU, e-commerce України виросте на 30%. При цьому виручка операторів інтернет-торгівлі досягне 65 млрд грн. Тобто попри сповільнення у відсотковому відношенні, гривневий еквівалент зросте на суму, більшу за показник 2017-го. Прогноз щоправда спирається на те, що 2018-й буде роком без стрибка інфляції чи девальвації гривні. Потенціал для розвитку. Оптимістична оцінка ринку базується на декількох спостереженнях EVO. За їхніми підрахунками, онлайн-торгівля займає приблизно 3,5% від загального роздрібного товарообігу України. У розвинених країнах частка e-commerce становить понад 10%. А така Мекка онлайн-торгівлі, як Китай, за III квартал 2017-го досягла 19%. Виходячи з цих показників, український ринок має потенціал зростання як мінімум в 300%, твердять дослідники. Зауважують автори дослідження, що регулярні онлайн-покупці в Україні все ще не становлять переважної більшості. Лише 31% від тих, хто має доступ до інтернету в нашій країні, купують товари онлайн. Для порівняння — у Штатах онлайн-купівля товарів є звичною справою для 70% користувачів інтернету. Що стимулюватиме ринок електронної торгівлі. Серед факторів, які 2018 року стануть заоочуючими факторами для розвитку електронної торгівлі, експерти EVO виділяють 5 ключових: Сервіс. Користувачі все більше цінують, коли для покупки їм потрібно зробити менше кліків і переходів. Чим менше потрібно прикладати зусиль, щоб отримати репрезентативну вибірку і супутні товари – тим вище користувачі цінують онлайн-магазин. Безпека. Чим численнішими становляться випадки витоку персональних даних в мережу (аж до номерів кредитних карток), тим обережніше українці ставляться до сайтів та платформ, які допустили подібні витоки. Логістика. Із стрімким розвитком інтернет-торгівлі в Україні з’явилися проблеми зі своєчасною доставкою куплених товарів користувачеві. Складські потужності починають переповнюватися. Натомість компаній, що надають фулфілмент-послуги все ще недостатньо. Тому в подальшому здатність онлайн-магазину або маркетплейса забезпечити своєчасну доставку покупки обраного способу (за конкретною адресою, в конкретний офлайн-магазин або в почтомат) стане вагомим аргументом при виборі продавця. Читатйте також: Олександр Роєнко, Shafa.ua: Наше завдання — розвивати культуру свідомого споживання речей. Ще 2 стимули до розвитку: активне зростання продажів вживаних товарів (вторинний ринок) і прагнення українських користувачів забезпечувати себе роботою самостійно, а не сподіваючись на роботодавця. Відносно сервісів EVO можна говорити про швидке зростання маркетплейсу вторинного ринку речей та послуг — Шафа і сервіс Kabanchik.ua. За рік кількість пропозицій робіт і послуг на kabanchik зросла з 13 тис до 42 тис, і продовжує рости. Схожі показники й у Shafa.ua. Marketplace попереду ринку. При цьому, CEO групи EVO Микола Палієнко в коментарі RAU зазначив, що одним з ключових локомотивів розвитку українського e-commerce залишаються маркетплейси. Класичні інтернет-магазини, що пропонують тільки обмежений асортимент своїх продуктів, поступово стагнують. Характерно, що при різкому збільшенні кількості угод, середній чек виріс символічно: українці в інтернеті — як і раніше — намагаються купити товар якнайдешевше. Дещо змінився і список товарів, які користувачі шукають і купують на маркетплейсах EVO. Ще пару років тому серед всіх категорій впевнено лідером була електроніка, але зараз на першому місці – одяг, взуття та аксесуари. Наскільки реальними виявляться в цей раз прогнози аналітиків EVO щодо перспектив українського e-commerce, сказати можна буде тільки в грудні 2018-го. Єдине, що точне справдиться — зростання онлайн-продажів та розбудова сервісів e-commerce.
Реклама 👇 Замовити

Zgidno z pidrahunkamy fahivciv EVO, za 2017 rik obsjag ukraїnśkoї onlajn-torgivli vyris na 50% i dosjag 39 mlrd grn. Na 2018 rik vony prognozuvaly zrostannja 30% i pidsumkovyj tovaroobig onlajn-torgivli v 50 mlrd grn. I, za danymy EVO, ci pokaznyky do kincja roku buduť dosjagnuti.

Čogo čekaty vid 2018-go

Zgidno iz prognozom, jakyj navodyť RAU, e-commerce Ukraїny vyroste na 30%. Pry ćomu vyručka operatoriv internet-torgivli dosjagne 65 mlrd grn. Tobto popry spoviľnennja u vidsotkovomu vidnošenni, gryvnevyj ekvivalent zroste na sumu, biľšu za pokaznyk 2017-go. Prognoz ščopravda spyrajeťsja na te, ščo 2018-j bude rokom bez strybka infljaciї čy devaľvaciї gryvni.

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Potencial dlja rozvytku

Optymistyčna ocinka rynku bazujeťsja na dekiľkoh sposterežennjah EVO. Za їhnimy pidrahunkamy, onlajn-torgivlja zajmaje pryblyzno 3,5% vid zagaľnogo rozdribnogo tovaroobigu Ukraїny. U rozvynenyh kraїnah častka e-commerce stanovyť ponad 10%. A taka «Mekka onlajn-torgivli», jak Kytaj, za III kvartal 2017-go dosjagla 19%. Vyhodjačy z cyh pokaznykiv, ukraїnśkyj rynok maje potencial zrostannja jak minimum v 300%, tverdjať doslidnyky.

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Zauvažujuť avtory doslidžennja, ščo reguljarni onlajn-pokupci v Ukraїni vse šče ne stanovljať perevažnoї biľšosti. Lyše 31% vid tyh, hto maje dostup do internetu v našij kraїni, kupujuť tovary onlajn. Dlja porivnjannja — u Štatah onlajn-kupivlja tovariv je zvyčnoju spravoju dlja 70% korystuvačiv internetu.

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Ščo stymuljuvatyme rynok elektronnoї torgivli

Sered faktoriv, jaki 2018 roku stanuť zaoočujučymy faktoramy dlja rozvytku elektronnoї torgivli, eksperty EVO vydiljajuť 5 ključovyh:

  • Servis. Korystuvači vse biľše cinujuť, koly dlja pokupky їm potribno zrobyty menše klikiv i perehodiv. Čym menše potribno prykladaty zusyľ, ščob otrymaty reprezentatyvnu vybirku i suputni tovary – tym vyšče korystuvači cinujuť onlajn-magazyn.
  • Bezpeka. Čym čyslennišymy stanovljaťsja vypadky vytoku personaľnyh danyh v merežu (až do nomeriv kredytnyh kartok), tym oberežniše ukraїnci stavljaťsja do sajtiv ta platform, jaki dopustyly podibni vytoky.
  • Logistyka. Iz strimkym rozvytkom internet-torgivli v Ukraїni z’javylysja problemy zi svoječasnoju dostavkoju kuplenyh tovariv korystuvačevi. Skladśki potužnosti počynajuť perepovnjuvatysja. Natomisť kompanij, ščo nadajuť fulfilment-poslugy vse šče nedostatńo. Tomu v podaľšomu zdatnisť onlajn-magazynu abo marketplejsa zabezpečyty svoječasnu dostavku pokupky obranogo sposobu (za konkretnoju adresoju, v konkretnyj oflajn-magazyn abo v počtomat) stane vagomym argumentom pry vybori prodavcja.
Čytajte takož: Oleksandr Rojenko, Shafa.ua: «Naše zavdannja — rozvyvaty kuľturu svidomogo spožyvannja rečej»

Šče 2 stymuly do rozvytku: aktyvne zrostannja prodaživ vžyvanyh tovariv (vtorynnyj rynok) i pragnennja ukraїnśkyh korystuvačiv zabezpečuvaty sebe robotoju samostijno, a ne spodivajučyś na robotodavcja. Vidnosno servisiv EVO možna govoryty pro švydke zrostannja marketplejsu «vtorynnogo rynku rečej» ta poslug — «Šafa» i servis Kabanchik.ua. Za rik kiľkisť propozycij robit i poslug na kabanchik zrosla z 13 tys do 42 tys, i prodovžuje rosty. Shoži pokaznyky j u Shafa.ua.

Marketplace poperedu rynku

Pry ćomu, CEO grupy EVO Mykola Palijenko v komentari RAU zaznačyv, ščo odnym z ključovyh lokomotyviv rozvytku ukraїnśkogo e-commerce zalyšajuťsja marketplejsy. Klasyčni internet-magazyny, ščo proponujuť tiľky obmeženyj asortyment svoїh produktiv, postupovo stagnujuť.

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Harakterno, ščo pry rizkomu zbiľšenni kiľkosti ugod, serednij ček vyris symvolično: ukraїnci v interneti — jak i raniše — namagajuťsja kupyty tovar jaknajdeševše.

Deščo zminyvsja i spysok tovariv, jaki korystuvači šukajuť i kupujuť na marketplejsah EVO. Šče paru rokiv tomu sered vsih kategorij vpevneno liderom bula elektronika, ale zaraz na peršomu misci – odjag, vzuttja ta aksesuary.

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Jakoju bude ukraїnśka e-commerce sfera u 2018 roci

Naskiľky reaľnymy vyjavljaťsja v cej raz prognozy analitykiv EVO ščodo perspektyv ukraїnśkogo e-commerce, skazaty možna bude tiľky v grudni 2018-go. Jedyne, ščo točne spravdyťsja — zrostannja onlajn-prodaživ ta rozbudova servisiv e-commerce.

Džerelo: RAU

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: