fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Čytaj jak prezydent — jakyj non-fikšn radyť očiľnyk deržavy

Читай як президент — який нон-фікшн радить очільник держави

Okrim oficijnogo sajtu, u Prezydenta Ukraїny je blog na platformi Medium — biľš neformaľnyj (hoč i vede jogo, vočevyď, tež pres-služba). 4 sičnja 2018-go pislja tryvalogo movčannja na storinkah ćogo blogu z’javyvsja spysok knyg, jaki čynnyj prezydent pročytav u 2017-mu — deščo z ćogo pereliku prypalo do vpodoby j nam
Окрім офіційного сайту, у Президента України є блог на платформі Medium — більш неформальний (хоч і веде його, вочевидь, теж прес-служба). 4 січня 2018-го після тривалого мовчання на сторінках цього блогу з’явився список книг, які чинний президент прочитав у 2017-му — дещо з цього переліку припало до вподоби й нам
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Насправді, традиція ділитися список прочитаного за рік — не ноу-хау Адміністрації президента нашої держави. У США Барак Обама навіть після відставки щорічно 30 грудня оприлюднює список книг, музичних композицій та фільмів, які йому найбільше сподобалися за попередні 12 місяців. Мільярдер-філантроп Білл Ґейтс щороку складає власний перелік найбільш рекомендованих книг — і навіть радить найкращі книги у власному відеоблозі. Цьогоріч до лав політиків та лідерів суспільної думки долучається і Президент України (якщо не помиляємося, він робить це вже вдруге). . Мустафа Джемілєв. Незламний Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва. Це — не біографія в класичному розумінні, зауважено у блозі Петра Порошенка. Крізь призму життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва в книзі показано долю кримських татар і боротьбу нації за вільне життя, а також сьогодення і проблеми, з якими стикаються кримські татари після анексії Криму. Насправді навіть якщо ви не надто цікавитеся поточним станом справ довкола півострова, почитати книгу варто хоча би для того, аби знати більше про передісторію та визвольний рух, дисидентів серед кримців та те, чому тема Криму та корінного населення є на часі. | Придбати книгу . Любомир Гузар. Хочу бути людиною Катерини Щоткіної. Усе, що нам треба, — довести справу до кінця. Закінчити революцію. Зламати хребет радянській системі… Зламати її в корені, по суті — у системі суспільних відносин, освіти, державній системі, у словах, думках і вчинках. Зробити людську гідність мірою всіх речей. І тоді революція буде завершена — і Революція Гідності, і Євромайдан, і Помаранчева Революція, і Революція на граніті. Тому що це стало би торжеством тих цінностей, на яких виростала європейська цивілізація, — цінностей християнських, які ставлять на перше місце людину як Образ і Подобу Божу — цитує президент книгу про очільника Української греко-католицької церкви. Книгу можна рекомендувати не через подібні пафосні речі чи конфесійну приналежність. Любомир Гузар для України нульових — приклад лідера суспільної думки у гуманітарній, етичній та духовній площині, який зумів не стати прислужником жодної із політичних систем, і при цьому наголошував на цінностях насамперед громадянського суспільства, а не церкви, політичного апарату чи фінансових кіл. Рідкісна властивіть, яка мало у кого збереглася у наш час. | Придбати книгу . Цивілізація. Як Захід став успішним Ніла Ферґюсона. Масштабне історико-економічне дослідження про те, як Європі вдалось стати центром світової цивілізації — так цю книгу охарактеризовано у блозі Президента України. Насправді можна давно визнати: вся сучасна модель суспільства є західною, і навіть Азія потроху західнішає. Доповнити цю книгу можна хіба що бестселером кількарічної давнини Чому нації занепадають — для повноти картини і погляду на сучасний світ з двох точок зору. | Придбати книгу . Шевченко від А до Я Леоніда Ушкалова. Дуже імпонує мистецький погляд на Шевченка передусім як людину, не лише митця — пише президент у блозі. А ми би додали до списку прочитання інші книги із серії  — зокрема, Франко від А до Я. Особливо, якщо колись ви терпіти не могли шкільний курс із літератури чи університетьский з історії літератури. А також радимо обидві книжки, якщо хочете вивчати класиків у не-нудній манері спільно із молодшими братом, сестрою, похресниками — чи із власними дітьми. | Придбати книгу . Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics Євгена Нікіфорова, Лізавети Герман та Ольги Балашової. Тема декомунізації вже років три не сходить зі шпальт друкованих видань та екранів телеканалів і онлайн-ЗМІ. Ще одне мистецьке видання, яке рекомендую хоча б переглянути. Важливе свідчення епохи, яка відходить у небуття — так відгукується Петро Порошенко про цю книгу. А ми додамо: насправді, це — увічнений заповідник монументального мистецтва доби тоталітаризму. Колись все це буде виглядати так само дивно та безґлуздо, як паради фізкультурників у кінохроніці XX століття — а поки що це є цікавим фотопутівником спадщиною, яку залишив по собі тоталітарний режим, що майже 70 років колонізував Україну. Кажуть, хто не знає минулого, приречений повторювати його помилки знову і знову — фотонагадування є не найгіршим способом уникати подібних помилок. | Придбати книгу
04.01.2018,19:39
0
Unsplash

Naspravdi, tradycija dilytysja spysok pročytanogo za rik — ne nou-hau Administraciї prezydenta našoї deržavy. U SŠA Barak Obama naviť pislja vidstavky ščorično 30 grudnja opryljudnjuje spysok knyg, muzyčnyh kompozycij ta fiľmiv, jaki jomu najbiľše spodobalysja za poperedni 12 misjaciv. Miľjarder-filantrop Bill Ğejts ščoroku skladaje vlasnyj perelik najbiľš rekomendovanyh knyg — i naviť radyť najkrašči knygy u vlasnomu videoblozi. Cogorič do lav politykiv ta lideriv suspiľnoї dumky dolučajeťsja i Prezydent Ukraїny (jakščo ne pomyljajemosja, vin robyť ce vže vdruge).

Čytaj jak prezydent — jakyj non-fikšn radyť očiľnyk deržavy 1
«Mustafa Džemiljev. Nezlamnyj» Sevgiľ Musajevoї ta Alima Alijeva

Ce — ne biografija v klasyčnomu rozuminni, zauvaženo u blozi Petra Porošenka. Kriź pryzmu žyttja lidera krymśkotatarśkogo narodu Mustafy Džemiljeva v knyzi pokazano dolju krymśkyh tatar i boroťbu naciї za viľne žyttja, a takož śogodennja i problemy, z jakymy stykajuťsja krymśki tatary pislja aneksiї Krymu.

Naspravdi naviť jakščo vy ne nadto cikavytesja potočnym stanom sprav dovkola pivostrova, počytaty knygu varto hoča by dlja togo, aby znaty biľše pro peredistoriju ta vyzvoľnyj ruh, dysydentiv sered krymciv ta te, čomu tema Krymu ta korinnogo naselennja je na časi. | Prydbaty knygu

Čytaj jak prezydent — jakyj non-fikšn radyť očiľnyk deržavy 2
«Ljubomyr Guzar. Hoču buty ljudynoju» Kateryny Ščotkinoї

«Use, ščo nam treba, — dovesty spravu do kincja. Zakinčyty revoljuciju. Zlamaty hrebet radjanśkij systemi… Zlamaty її v koreni, po suti — u systemi suspiľnyh vidnosyn, osvity, deržavnij systemi, u slovah, dumkah i včynkah. Zrobyty ljudśku gidnisť miroju vsih rečej. I todi revoljucija bude zaveršena — i Revoljucija Gidnosti, i Jevromajdan, i Pomarančeva Revoljucija, i Revoljucija na graniti. Tomu ščo ce stalo by toržestvom tyh cinnostej, na jakyh vyrostala jevropejśka cyvilizacija, — cinnostej hrystyjanśkyh, jaki stavljať na perše misce ljudynu jak Obraz i Podobu Božu» — cytuje prezydent knygu pro očiľnyka Ukraїnśkoї greko-katolyćkoї cerkvy.

Knygu možna rekomenduvaty ne čerez podibni pafosni reči čy konfesijnu prynaležnisť. Ljubomyr Guzar dlja Ukraїny «nuľovyh» — pryklad lidera suspiľnoї dumky u gumanitarnij, etyčnij ta duhovnij ploščyni, jakyj zumiv ne staty pryslužnykom žodnoї iz polityčnyh system, i pry ćomu nagološuvav na cinnostjah nasampered gromadjanśkogo suspiľstva, a ne cerkvy, polityčnogo aparatu čy finansovyh kil. Ridkisna vlastyviť, jaka malo u kogo zbereglasja u naš čas. | Prydbaty knygu

Čytaj jak prezydent — jakyj non-fikšn radyť očiľnyk deržavy 3
«Cyvilizacija. Jak Zahid stav uspišnym» Nila Ferğjusona

Masštabne istoryko-ekonomične doslidžennja pro te, jak Jevropi vdaloś staty centrom svitovoї cyvilizaciї — tak cju knygu oharakteryzovano u blozi Prezydenta Ukraїny. Naspravdi možna davno vyznaty: vsja sučasna modeľ suspiľstva je «zahidnoju», i naviť Azija potrohu «zahidnišaje». Dopovnyty cju knygu možna hiba ščo bestselerom kiľkaričnoї davnyny «Čomu naciї zanepadajuť» — dlja povnoty kartyny i pogljadu na sučasnyj svit z dvoh točok zoru. | Prydbaty knygu

Čytaj jak prezydent — jakyj non-fikšn radyť očiľnyk deržavy 4
«Ševčenko vid A do Ja» Leonida Uškalova

«Duže imponuje mystećkyj pogljad na Ševčenka peredusim jak ljudynu, ne lyše mytcja» — pyše prezydent u blozi. A my by dodaly do spysku pročytannja inši knygy iz seriї  — zokrema, «Franko vid A do Ja». Osoblyvo, jakščo kolyś vy terpity ne mogly škiľnyj kurs iz literatury čy universyteťskyj z istoriї literatury. A takož radymo obydvi knyžky, jakščo hočete vyvčaty klasykiv u ne-nudnij maneri spiľno iz molodšymy bratom, sestroju, pohresnykamy — čy iz vlasnymy diťmy. | Prydbaty knygu

Čytaj jak prezydent — jakyj non-fikšn radyť očiľnyk deržavy 5
«Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» Jevgena Nikiforova, Lizavety German ta Oľgy Balašovoї

Tema dekomunizaciї vže rokiv try ne shodyť zi špaľt drukovanyh vydań ta ekraniv telekanaliv i onlajn-ZMI. «Šče odne mystećke vydannja, jake rekomenduju hoča b peregljanuty. Važlyve svidčennja epohy, jaka vidhodyť u nebuttja» — tak vidgukujeťsja Petro Porošenko pro cju knygu. A my dodamo: naspravdi, ce — uvičnenyj zapovidnyk monumentaľnogo mystectva doby totalitaryzmu. Kolyś vse ce bude vygljadaty tak samo dyvno ta bezğluzdo, jak parady fizkuľturnykiv u kinohronici XX stolittja — a poky ščo ce je cikavym fotoputivnykom spadščynoju, jaku zalyšyv po sobi totalitarnyj režym, ščo majže 70 rokiv kolonizuvav Ukraїnu. Kažuť, hto ne znaje mynulogo, pryrečenyj povtorjuvaty jogo pomylky znovu i znovu — fotonagaduvannja je ne najgiršym sposobom unykaty podibnyh pomylok. | Prydbaty knygu

Teğy: dobirky, knygy

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: