fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Kožnomu muzykantu — po tokenu: jak blockchain može zminyty muzyčnu industriju

Кожному музиканту — по токену: як blockchain може змінити музичну індустрію
Blockchain — tehnologija, pro jaku my najčastiše čujemo same v konteksti obgovorennja kryptovaljut. Prote je industriї, de vona može staty vagomym čynnykom zmin, hoča biľšisť našyh čytačiv pro ce i ne zdogadujuťsja. Muzyčna sfera — sered nyh
Blockchain — технологія, про яку ми найчастіше чуємо саме в контексті обговорення криптовалют. Проте є індустрії, де вона може стати вагомим чинником змін, хоча більшість наших читачів про це і не здогадуються. Музична сфера — серед них
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Музичні монети. Гакім Дрейпер (Hakim Draper), співзасновник Boogie Shack Music Group, переконаний, що Blockchain має достатній потенціал для наступної технологічно революції у музиці — і не цурається порівнянь цієї технології із запуском Apple магазину музичних треків iTunes у 2001 році. Останнє, зауважує він, дало незалежним музикантам та лейблам трохи більше свободи — та все ж переважний контроль та гроші музичної індустрії лишилися в руках у великих лейблів та платформ. Boogie Shack обєднала свої зусилля із Tao Network — платформою дистрибуції контенту на основі blockchain для музикантів. Разом вони мають на меті запуск власної криптовалюти Symbol XTO на біржі CCEX. Це має бути окрема криптовалюта для музикантів. Криптовалюта навколо музичних брендів? Ідея не здається такою вже й раптовою та божевільною, якщо трохи вивчити біографію Гакіма. Він — син легендарного джазмена Рея Дрейпера і виріс у середовищі музик. Ставши дорослим, Гакім запустив власну студію звукозапису, яку продав одному із мейджор-лейблів, а 20 років працював у музичній індустрії ( і навіть встиг побути директором з питань ліцензування у Warner Chappell Production Music). З Гакімом встигли попрацювати Lil Wayne, Birdman, Drake, Kanye West, Chris Rene, Prince Lefty та Rich Tycoon. Проте хибно було би називати Гакіма лише музикантом та музичним продюсером. Він декілька років провів у Кремнієвій Долині, де працював із компаніями зі списку Fortune 500. Саме там він і вирішив експериментувати на межі цих 2 індустрій. Революція чи експеримент?. Читатйте також: Британці створили картку для переведення криптовалют у готівку. Наприкінці 2015 року Дрейпер полишив свою посаду, яку обіймав у Warner Music Group. Причиною звільнення він називає відсутність бачення того, як індустрія музична в класичному форматі могла би з такими правилами та такими практиками заполучити нові технології та розвиток. Незабаром Дрейпер познайомився із засновником Tao Network — і так дізнався про токени та технологію blokchain. Вивчення криптовалют та їхнього потенціалу наштовхнуло його на думку, що це рішення можна впровадити для музичного ринку. Тепер Гакім хоче дати музикантам власну валюту, яка би забезпечила монетизацію індустрії та повний контроль музикантів за тим, що вони заробляють і як вони це роблять. Причина для того, аби обрати криптотехнології — формування прямої воронки продажів між музикантом та слухачем. Музикант зможе стати настільки прибутковим та комерційно успішним, наскільки напряму його грошима будуть підтримувати слухачі. Колаборація музиканта і слухача, на переконання Дрейпера, вийде на новий рівень: слухачі будуть замовляти музику не лише в альбоми, а навіть у тури. І сплачувати максимум за те, що їм подобається. Boogie Shack та Tao Network готують одразу декілька розміщень токенів для конкретних музикантів — хоча поки і не повідомляють поки, хто стане тими першими музикантами, які матимуть власні криптовалюти. Кожному по власному набору токенів — і слухач зможе конвертувати свої долари у валюту для конкретного виконавця. Інший рівень взаємодії з фанами, інший рівень підтримки, інший рівень виходу на колаборацію з брендами, спонсорами, партнерами — на цьому наголошує Дрейпер та його партнери. Залишається питання — чи брендовані криптовалюти реально зможуть стати поворотним моментом в музичній індустрії. Проте перші ознаки цього вже є: нагадаємо, раніше ми розповідали вам про плани співачки Бьйорк випустити власний музичний альбом із blockchain на борту.
Реклама 👇 Замовити

Muzyčni monety

Gakim Drejper (Hakim Draper), spivzasnovnyk Boogie Shack Music Group, perekonanyj, ščo Blockchain maje dostatnij potencial dlja nastupnoї tehnologično revoljuciї u muzyci — i ne curajeťsja porivnjań cijeї tehnologiї iz zapuskom Apple magazynu muzyčnyh trekiv iTunes u 2001 roci. Ostannje, zauvažuje vin, dalo nezaležnym muzykantam ta lejblam trohy biľše svobody — ta vse ž perevažnyj kontroľ ta groši muzyčnoї industriї lyšylysja v rukah u velykyh lejbliv ta platform.

Boogie Shack ob’jednala svoї zusyllja iz Tao Network — platformoju dystrybuciї kontentu na osnovi blockchain dlja muzykantiv. Razom vony majuť na meti zapusk vlasnoї kryptovaljuty Symbol XTO na birži CCEX. Ce maje buty okrema kryptovaljuta dlja muzykantiv. Kryptovaljuta navkolo muzyčnyh brendiv? Ideja ne zdajeťsja takoju vže j raptovoju ta boževiľnoju, jakščo trohy vyvčyty biografiju Gakima. Vin — syn legendarnogo džazmena Reja Drejpera i vyris u seredovyšči muzyk. Stavšy doroslym, Gakim zapustyv vlasnu studiju zvukozapysu, jaku prodav odnomu iz mejdžor-lejbliv, a 20 rokiv pracjuvav u muzyčnij industriї ( i naviť vstyg pobuty dyrektorom z pytań licenzuvannja u Warner Chappell Production Music). Z Gakimom vstygly popracjuvaty Lil Wayne, Birdman, Drake, Kanye West, Chris Rene, Prince Lefty ta Rich Tycoon.

Prote hybno bulo by nazyvaty Gakima lyše muzykantom ta muzyčnym prodjuserom. Vin dekiľka rokiv proviv u Kremnijevij Dolyni, de pracjuvav iz kompanijamy zi spysku Fortune 500. Same tam vin i vyrišyv eksperymentuvaty na meži cyh 2 industrij.

Revoljucija čy eksperyment?

Čytajte takož: Brytanci stvoryly kartku dlja perevedennja kryptovaljut u gotivku

Naprykinci 2015 roku Drejper polyšyv svoju posadu, jaku obijmav u Warner Music Group. Pryčynoju zviľnennja vin nazyvaje vidsutnisť bačennja togo, jak industrija muzyčna v klasyčnomu formati mogla by z takymy pravylamy ta takymy praktykamy zapolučyty novi tehnologiї ta rozvytok. Nezabarom Drejper poznajomyvsja iz zasnovnykom Tao Network — i tak diznavsja pro tokeny ta tehnologiju blokchain. Vyvčennja kryptovaljut ta їhńogo potencialu naštovhnulo jogo na dumku, ščo ce rišennja možna vprovadyty dlja muzyčnogo rynku.

Teper Gakim hoče daty muzykantam vlasnu valjutu, jaka by zabezpečyla monetyzaciju industriї ta povnyj kontroľ muzykantiv za tym, ščo vony zarobljajuť i jak vony ce robljať. Pryčyna dlja togo, aby obraty kryptotehnologiї — formuvannja prjamoї voronky prodaživ miž muzykantom ta sluhačem. Muzykant zmože staty nastiľky prybutkovym ta komercijno uspišnym, naskiľky naprjamu jogo grošyma buduť pidtrymuvaty sluhači. Kolaboracija muzykanta i sluhača, na perekonannja Drejpera, vyjde na novyj riveń: sluhači buduť zamovljaty muzyku ne lyše v aľbomy, a naviť u tury. I splačuvaty maksymum za te, ščo їm podobajeťsja.

Boogie Shack ta Tao Network gotujuť odrazu dekiľka rozmiščeń tokeniv dlja konkretnyh muzykantiv — hoča poky i ne povidomljajuť poky, hto stane tymy peršymy muzykantamy, jaki matymuť vlasni kryptovaljuty. Kožnomu po vlasnomu naboru tokeniv — i sluhač zmože konvertuvaty svoї dolary u valjutu dlja konkretnogo vykonavcja. Inšyj riveń vzajemodiї z fanamy, inšyj riveń pidtrymky, inšyj riveń vyhodu na kolaboraciju z brendamy, sponsoramy, partneramy — na ćomu nagološuje Drejper ta jogo partnery.

Zalyšajeťsja pytannja — čy brendovani kryptovaljuty reaľno zmožuť staty povorotnym momentom v muzyčnij industriї. Prote perši oznaky ćogo vže je: nagadajemo, raniše my rozpovidaly vam pro plany spivačky BjorkKožnomu muzykantu — po tokenu: jak blockchain može zminyty muzyčnu industriju 1Spivačka Bjork vypustyť novyj aľbom iz integrovanym blockchain vypustyty vlasnyj muzyčnyj aľbom iz blockchain «na bortu».

Džerelo: Inc.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: