fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Resurs TEXTY zapustyv interaktyvnyj instrument monitoryngu vugillja na miśkyh TES

Ресурс TEXTY запустив інтерактивний інструмент моніторингу вугілля на міських ТЕС
Rozmovy pro aľternatyvnu energetyku — ce dobre, ale biľšisť ukraїnśkyh mist ta sil dosi otrymujuť elektroenergiju ta teplo zavdjaky spaljuvannju vugillja. V jakosti tradycijnogo palyva pry ćomu vykorystovuvavsja antracyt. Jak vidbuvajeťsja (i čy vidbuvajeťsja vzagali) perehid ukraїnśkyh TEC na gazove vugillja, možna vidteper prostežyty za dopomogoju interaktyvnogo instrumentu vid komandy TEXTY.org.ua
Розмови про альтернативну енергетику — це добре, але більшість українських міст та сіл досі отримують електроенергію та тепло завдяки спалюванню вугілля. В якості традиційного палива при цьому використовувався антрацит. Як відбувається (і чи відбувається взагалі) перехід українських ТЕЦ на газове вугілля, можна відтепер простежити за допомогою інтерактивного інструменту від команди TEXTY.org.ua
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  В чому суть проблеми, яка відстежується. Близько третини української електроенергії генерується на вугільних ТЕС або ТЕЦ. Половина цих станцій працює на вугіллі найвищої якості – антрациті. Проте весь антрацит видобували на Донбасі, на територіях, що нині здебільшого є окупованими північно-східним сусідом. При формуванні тарифу на електроенергію в українських містах вираховується вартість вугілля. Нацкомісія з регулювання енергетики вирішила рахувати ціну вугілля за світовими цінами, закладеними у формулу Роттердам+. Ідея полягала в тому, щоб виробникам електроенергії вистачало коштів, аби купувати антрацит у світі. Проте виробникам електроенергії було простіше продовжувати купувати вугілля з окупованої території, а надлишкові кошти використовувати для власного збагачення. Відтак розрив торгівельних зв’язків з окупованою територією викликав щупинку антрацитових ТЕС та потребу у міграції на так зване газове вугілля. Переобладнати антрацитові станції на роботу з газовим вугіллям, яке видобувається на підконтрольній Україні території, на практиці виявилося дешевше, ніж купувати антрацит за кордоном. 2 станції – Зміївська ТЕС та Миронівська ТЕС – частково перейшли на газове вугілля. Триває переобладнання на Придніпровській ТЕС. Що дає розробка команди TEXTY. За допомогою інтерактивного інструменту можна відстежувати оперативні дані про запаси вугілля на станціях, та оцінювати, наскільки швидко станції переходять на газове вугілля, яке видобувається в Україні. Кожного робочого дня Міненерговугілля публікує дані про запаси палива на станціях. Інтерактивний сайт дає графічне відображення про всі функціонуючі ТЕС (окрім Зуївської, щоденних даних про яку немає), та про 6 найбільших ТЕЦ, які працюють на вугіллі. Чим менше вугілля залишається на станції, тим вищу позицію посідає станція у списку. Міненерговугілля складає детальні плани наповнення складів ТЕЦ і ТЕС вугіллям. Лінія графіку стає червоною, якщо запаси стають меншими від 90% запланованого на поточну дату запасу. Переглянути всі ці дані можна на сайті проекту.
Реклама 👇 Замовити

V čomu suť problemy, jaka vidstežujeťsja

Blyźko tretyny ukraїnśkoї elektroenergiї generujeťsja na vugiľnyh TES abo TEC. Polovyna cyh stancij pracjuje na vugilli najvyščoї jakosti – antracyti. Prote veś antracyt vydobuvaly na Donbasi, na terytorijah, ščo nyni zdebiľšogo je okupovanymy pivnično-shidnym «susidom».

Pry formuvanni taryfu na elektroenergiju v ukraїnśkyh mistah vyrahovujeťsja vartisť vugillja. Nackomisija z reguljuvannja energetyky vyrišyla rahuvaty cinu vugillja za svitovymy cinamy, zakladenymy u formulu «Rotterdam+». Ideja poljagala v tomu, ščob vyrobnykam elektroenergiї vystačalo koštiv, aby kupuvaty antracyt u sviti. Prote vyrobnykam elektroenergiї bulo prostiše prodovžuvaty kupuvaty vugillja z okupovanoї terytoriї, a nadlyškovi košty vykorystovuvaty dlja vlasnogo zbagačennja. Vidtak rozryv torgiveľnyh zv’jazkiv z okupovanoju terytorijeju vyklykav ščupynku «antracytovyh» TES ta potrebu u migraciї na tak zvane «gazove» vugillja.

Pereobladnaty «antracytovi» stanciї na robotu z gazovym vugilljam, jake vydobuvajeťsja na pidkontroľnij Ukraїni terytoriї, na praktyci vyjavylosja deševše, niž kupuvaty antracyt za kordonom. 2 stanciї – Zmiїvśka TES ta Myronivśka TES – častkovo perejšly na gazove vugillja. Tryvaje pereobladnannja na Prydniprovśkij TES.

Ščo daje rozrobka komandy TEXTY

Za dopomogoju interaktyvnogo instrumentu možna vidstežuvaty operatyvni dani pro zapasy vugillja na stancijah, ta ocinjuvaty, naskiľky švydko stanciї perehodjať na gazove vugillja, jake vydobuvajeťsja v Ukraїni.

Kožnogo robočogo dnja Minenergovugillja publikuje dani pro zapasy palyva na stancijah. Interaktyvnyj sajt daje grafične vidobražennja pro vsi funkcionujuči TES (okrim Zuїvśkoї, ščodennyh danyh pro jaku nemaje), ta pro 6 najbiľšyh TEC, jaki pracjujuť na vugilli. Čym menše vugillja zalyšajeťsja na stanciї, tym vyšču pozyciju posidaje stancija u spysku. Minenergovugillja skladaje detaľni plany napovnennja skladiv TEC i TES vugilljam. Linija grafiku staje červonoju, jakščo zapasy stajuť menšymy vid 90% zaplanovanogo na potočnu datu zapasu. Peregljanuty vsi ci dani možna na sajti proektu.

Resurs TEXTY zapustyv interaktyvnyj instrument monitoryngu vugillja na miśkyh TEC

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: