fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

U Kyjevi vidbudeťsja miscevyj forum z energozberežennja

У Києві відбудеться місцевий форум з енергозбереження
18 žovtnja u Kyjevi v «Ukraїnśkomu domi» vidbudeťsja ščoričnyj municypaľnyj forum «Energoefektyvna stolycja», de prezentujuť kraščyj dosvid Ukraїny u sferi energoefektyvnosti budiveľ
18 жовтня у Києві в «Українському домі» відбудеться щорічний муніципальний форум «Енергоефективна столиця», де презентують кращий досвід України у сфері енергоефективності будівель
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  До участі в заході запрошені тисячі представників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів. Під час Форуму підіб’ють підсумки року столичних програм у сфері енергоефективності, презентують найбільш оригінальні енергоефективні проекти в столиці, обговорять Теплі кредити та ЕСКО-контракти. Як проходитиме форум. Упродовж Форуму діятиме експозиція лідерів галузі енергоефективності. Після офіційних виступів запрацюють круглі столи, де всі охочі зможуть особисто проконсультуватися зі спеціалістами та поставити питання, які їх цікавлять. Заеєструватися на форум Енергоефективна столиця можна на сайті ГО Платформа комфорту. Місце проведення: вул. Хрещатик, 2, Міжнародний конгрес-центр Український дім. 9:00 – 10:30 Реєстрація учасників. Огляд експозиції. 10:30 – 11:00 Привітання гостей. Презентація та початок конкурсу відеороликів. Найкращий проект енергоефективності. Огляд експозиції. 10:45 – 11:00 Прес-брифінг/підхід до преси. Учасники: Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (погоджується). Сергій Савчук, голова Державного  агентства з енергоефективності та енергозбереження України; Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації. 11:00 – 11:05 Відеоролик Енергоефективність: досвід інших країн. Модератор: Віра Радченко – начальник управління розвитку ЖКГ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. 11:05 – 11:30 Вітальні виступи: Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (погоджується); Сергій Савчук, голова Державного  агентства з енергоефективності та енергозбереження України; Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА. 11:30 – 12:00 Синергія міських програм співфінансування. Доповідач: Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА; Конкурс енергоефективних проектів для ОСББ та ЖБК; Муніципальна програма співфінансування капітальних ремонтів для всіх будинків м. Києва; Місцева програма підтримки для відшкодування частини тіла кредиту державної програми Теплих кредитів; Презентація Сайту teplo.org.ua. 12:00 – 12:10 Історії успіху впровадження Теплих кредитів. Сергій Крючков, начальник Головного управління в м. Києві та Київській області АТ Ощадбанк. 12:10 – 12:20 Пілотний проект ЕСКО-контракти у житлових будинках Столиці. Володимир Перегудов – старший координатор Проекту GIZ Створення енергетичних агентств в Україні; Валерій Харченко – Голова ЖБК Політехнік. 12:20 – 12:30 Центри Енергоефективності. Володимир Гончаров – депутат Київської міської ради. 12:30 – 12:40 Презентація Чарівна історія тепла, або як зігріти свій будинок. Центр навчання Платформа комфорту. 12:40 – 12:50 Виступ партнера Форуму. Торговий дім Одескабель. 12:50 – 13:00 Освітні програми Інституту місцевого розвитку. Руслан Тормосов, керівник Всеукраїнської благодійної організації Інститут місцевого розвитку. 13:00 – 13:10 Виступ партнера Форуму: ТОВ Прайм-Трейд. 13:10 – 13:20 Розвиток інституту управителя та налагодження системи підготовки менеджерів (управителів) багатоквартирних будинків в Україні. Ольга Максименко – Президент Експертної Міжгалузевої Асоціації України. 13:20 – 14:00 Перерва на каву. 14:00 – 14:30 Розіграш енергоефективних призів. 14:30 – 15:00 Презентації партнерів Форуму. Модератор: Віра Радченко – начальник управління розвитку ЖКГ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. 15:00 – 17:00 Круглий стіл – Історії успіху: Від проекту до реалізації. Кроки назустріч економії. Модератор: Віра Радченко – начальник управління розвитку ЖКГ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Учасники дискусії: Голови Правління ОСББ та ЖБК.  
Реклама 👇 Замовити

Do učasti v zahodi zaprošeni tysjači predstavnykiv ob’jednań spivvlasnykiv bagatokvartyrnyh budynkiv (OSBB) ta žytlovo-budiveľnyh kooperatyviv. Pid čas Forumu pidib’juť pidsumky roku stolyčnyh program u sferi energoefektyvnosti, prezentujuť najbiľš oryginaľni energoefektyvni proekty v stolyci, obgovorjať «Tepli kredyty» ta ESKO-kontrakty.

Jak prohodytyme forum

Uprodovž Forumu dijatyme ekspozycija lideriv galuzi energoefektyvnosti. Pislja oficijnyh vystupiv zapracjujuť krugli stoly, de vsi ohoči zmožuť osobysto prokonsuľtuvatysja zi specialistamy ta postavyty pytannja, jaki їh cikavljať. Zaejestruvatysja na forum «Energoefektyvna stolycja» možna na sajti GO «Platforma komfortu». Misce provedennja: vul. Hreščatyk, 2, Mižnarodnyj kongres-centr «Ukraїnśkyj dim».

9:00 – 10:30 Rejestracija učasnykiv. Ogljad ekspozyciї.
10:30 – 11:00 Pryvitannja gostej. Prezentacija ta počatok konkursu videorolykiv. «Najkraščyj proekt energoefektyvnosti». Ogljad ekspozyciї.
10:45 – 11:00 Pres-bryfing/pidhid do presy.

Učasnyky:

Gennadij Zubko, Vice-prem’jer-ministr – ministr regionaľnogo rozvytku, budivnyctva ta žytlovo-komunaľnogo gospodarstva (pogodžujeťsja).

Sergij Savčuk, golova Deržavnogo  agentstva z energoefektyvnosti ta energozberežennja Ukraїny;

Petro Pantelejev, zastupnyk golovy Kyїvśkoї miśkoї deržavnoї administraciї.

11:00 – 11:05 Videorolyk «Energoefektyvnisť: dosvid inšyh kraїn».

Moderator:

Vira Radčenko – načaľnyk upravlinnja rozvytku ŽKG Departamentu žytlovo-komunaľnoї infrastruktury KMDA.

11:05 – 11:30 Vitaľni vystupy:

Gennadij Zubko, Vice-prem’jer-ministr – ministr regionaľnogo rozvytku, budivnyctva ta žytlovo-komunaľnogo gospodarstva (pogodžujeťsja);

Sergij Savčuk, golova Deržavnogo  agentstva z energoefektyvnosti ta energozberežennja Ukraїny;

Petro Pantelejev, zastupnyk golovy KMDA.

11:30 – 12:00 Synergija miśkyh program spivfinansuvannja.

Dopovidač:

Oleksij Tyhonov, radnyk zastupnyka golovy KMDA;

Konkurs energoefektyvnyh proektiv dlja OSBB ta ŽBK;

Municypaľna programa spivfinansuvannja kapitaľnyh remontiv dlja vsih budynkiv m. Kyjeva;

Misceva programa pidtrymky dlja vidškoduvannja častyny tila kredytu deržavnoї programy «Teplyh kredytiv»;

Prezentacija Sajtu «teplo.org.ua».

12:00 – 12:10 Istoriї uspihu vprovadžennja «Teplyh kredytiv».

Sergij Krjučkov, načaľnyk Golovnogo upravlinnja v m. Kyjevi ta Kyїvśkij oblasti AT «Oščadbank».

12:10 – 12:20 Pilotnyj proekt «ESKO-kontrakty u žytlovyh budynkah Stolyci».

Volodymyr Peregudov – staršyj koordynator Proektu «GIZ» «Stvorennja energetyčnyh agentstv v Ukraїni»;

Valerij Harčenko – Golova ŽBK «Politehnik».

12:20 – 12:30 Centry Energoefektyvnosti.

Volodymyr Gončarov – deputat Kyїvśkoї miśkoї rady.

12:30 – 12:40 Prezentacija «Čarivna istorija tepla, abo jak zigrity svij budynok».

Centr navčannja «Platforma komfortu».

12:40 – 12:50 Vystup partnera Forumu.

Torgovyj dim «Odeskabeľ».

12:50 – 13:00 Osvitni programy Instytutu miscevogo rozvytku.

Ruslan Tormosov, kerivnyk Vseukraїnśkoї blagodijnoї organizaciї «Instytut miscevogo rozvytku».

13:00 – 13:10 Vystup partnera Forumu:

TOV «Prajm-Trejd».

13:10 – 13:20 Rozvytok instytutu upravytelja ta nalagodžennja systemy pidgotovky menedžeriv (upravyteliv) bagatokvartyrnyh budynkiv v Ukraїni.

Oľga Maksymenko – Prezydent Ekspertnoї Mižgaluzevoї Asociaciї Ukraїny.

13:20 – 14:00 Pererva na kavu.
14:00 – 14:30 Rozigraš energoefektyvnyh pryziv.
14:30 – 15:00 Prezentaciї partneriv Forumu.

Moderator:

Vira Radčenko – načaľnyk upravlinnja rozvytku ŽKG Departamentu žytlovo-komunaľnoї infrastruktury KMDA.

15:00 – 17:00 Kruglyj stil – Istoriї uspihu: «Vid proektu do realizaciї. Kroky nazustrič ekonomiї».

Moderator:

Vira Radčenko – načaľnyk upravlinnja rozvytku ŽKG Departamentu žytlovo-komunaľnoї infrastruktury KMDA.

Učasnyky dyskusiї:

Golovy Pravlinnja OSBB ta ŽBK.

 

Džerelo: KMDA

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: