Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

V Urjadi zatverdyly bjudžet na 2018 rik

В Уряді затвердили бюджет на 2018 рік

Urjad zatverdyv proekt bjudžetu na 2018 rik i viddav na rozgljad v parlament. Prem'jer-ministr Ukraїny Volodymyr Grojsman zajavyv, ščo ce peršyj bjudžet kraїny, jakyj perebiľšyť cyfru v 1 trln grn
Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трлн грн
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Уряд закладає ріст ВВП в 2018 році на 3%, інфляцію в 7%, а дефіцит бюжету 2,4% ВВП. Також Кабмін планує ріст доходів бюджету на 15% — більше 1 трлн грн. Уряд обіцяє не піднімати податки, а ріст відбуватиметься за рахунок економічного зростання. Як розпланували бюджет на 2018 рік. Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% до 3723 грн. На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень. З них 55 млрд — на субсидії, 57,9 млрд на пільги малозабезпеченим сім’ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива. Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд грн. На дороги у 2018 році планується виділити 44 млрд грн. З них 4 млрд на будівництво магістралі Львів — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Умань — Одеса — Миколаїв — Херсон та 2 млрд на ремонт траси Київ — Харків — Довжанський. За словами прем’єра, ремонт почнеться як тільки настануть гарні погодні умови. На Фонд енергоефективності, який починають фінансувати міжнародні партнери, буде також виділено 800 млн грн з бюджет. 400 млн буде виділено на теплі кредити. На розвиток аграрного сектору уряд збирається виділити 7,3 млрд грн. Серед іншого в аграрному секторі уряд збирається запровадити нову програму розвитку невеликих фермерських господарств, на що буде виділено 1 млрд грн. 2 млрд грн з бюджету мають піти на дотації аграріям. На програму 20% компенсації на техніку, що виробляється в Україні, заплановано виділити понад 5 млрд грн. Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% — до 321,14 млрд грн. Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд грн, на 36%. На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд грн. В цю суму входить зростання заробітної плати для вчителів на 25%, 1 млрд буде виділено на модернізацію початкової школи, 54 мільйони буде виділено на створення національної електронної платформи для розміщення навчальної літератури, 504,5 млн грн — на інклюзивну освіту. На програми розвитку науки планується виділити 7,9 млрд грн. На охорону здоров’я — 112,5 млрд грн.
18.09.2017,11:25
0
Pixabay, CC

Urjad zakladaje rist VVP v 2018 roci na 3%, infljaciju v 7%, a deficyt bjužetu 2,4% VVP. Takož Kabmin planuje rist dohodiv bjudžetu na 15% — biľše 1 trln grn. Urjad obicjaje ne pidnimaty podatky, a rist vidbuvatymeťsja za rahunok ekonomičnogo zrostannja.

Jak rozplanuvaly bjudžet na 2018 rik

Minimaľna zarobitna plata zroste na 16,3% do 3723 grn. Na sociaľni vydatky v proekti bjudžeti zaplanovano 122,7 mlrd gryveń. Z nyh 55 mlrd — na subsydiї, 57,9 mlrd na piľgy malozabezpečenym sim’jam, a 2,7 mlrd na zakupivlju domogospodarstvamy tverdogo palyva.

Vydatky na oboronu Urjad planuje takož zbiľšyty do 5% VVP, ščo stanovyť 164,9 mlrd grn.

Na dorogy u 2018 roci planujeťsja vydilyty 44 mlrd grn. Z nyh 4 mlrd na budivnyctvo magistrali «Lviv — Ternopiľ — Hmeľnyćkyj — Vinnycja — Umań — Odesa — Mykolaїv — Herson» ta 2 mlrd na remont trasy «Kyїv — Harkiv — Dovžanśkyj». Za slovamy prem’jera, remont počneťsja jak tiľky nastanuť garni pogodni umovy.

Na Fond energoefektyvnosti, jakyj počynajuť finansuvaty mižnarodni partnery, bude takož vydileno 800 mln grn z bjudžet. 400 mln bude vydileno na «tepli kredyty».

Na rozvytok agrarnogo sektoru urjad zbyrajeťsja vydilyty 7,3 mlrd grn. Sered inšogo v agrarnomu sektori urjad zbyrajeťsja zaprovadyty novu programu rozvytku nevelykyh fermerśkyh gospodarstv, na ščo bude vydileno 1 mlrd grn. 2 mlrd grn z bjudžetu majuť pity na dotaciї agrarijam.

Na programu 20% kompensaciї na tehniku, ščo vyrobljajeťsja v Ukraїni, zaplanovano vydilyty ponad 5 mlrd grn.

Resursy miscevyh bjudžetiv zbiľšaťsja na 32% — do 321,14 mlrd grn. Miscevi dohody majuť buty zbiľšeni do 250,38 mlrd grn, na 36%.

Na osvitu bjudžet-2018 peredbačaje vydilennja 217,5 mlrd grn. V cju sumu vhodyť zrostannja zarobitnoї platy dlja včyteliv na 25%, 1 mlrd bude vydileno na modernizaciju počatkovoї školy, 54 miľjony bude vydileno na stvorennja nacionaľnoї elektronnoї platformy dlja rozmiščennja navčaľnoї literatury, 504,5 mln grn — na inkljuzyvnu osvitu.

Na programy rozvytku nauky planujeťsja vydilyty 7,9 mlrd grn. Na ohoronu zdorov’ja — 112,5 mlrd grn.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: