fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Sorok p’jať miľjoniv: Mukačevo

Сорок п'ять мільйонів: Мукачево
Vid redakciї: my vyrišyly, ščo govoryty lyše pro Kyїv, Lviv čy Odesu — ce povtorjuvaty vže vsim vidome. Natomisť vyrišyty vyrušaty kudyś za meži umovnogo try-, čotyry- (z Dniprom) čy p'jatykutnyka (iz Harkovom) — ce bude garna ideja. Adže nas (jak deklarujuť dani mynulogo perepysu) — majže 45 mln, i podorožujuť ne vsi. A zgolosylasja dopomogty našym čytačam u ćomu Jeva Jakubovśka. Її perša rozpoviď — pro misto, v jake ne často pryїzdjať
Від редакції: ми вирішили, що говорити лише про Київ, Львів чи Одесу — це повторювати вже всім відоме. Натомість вирішити вирушати кудись за межі умовного три-, чотири- (з Дніпром) чи п'ятикутника (із Харковом) — це буде гарна ідея. Адже нас (як декларують дані минулого перепису) — майже 45 млн, і подорожують не всі. А зголосилася допомогти нашим читачам у цьому Єва Якубовська. Її перша розповідь — про місто, в яке не часто приїздять
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Аби все ж таки спробувати оцінювати без особистісних комплексів меншовартості або ж більшовартості, слід уявити себе у вакуумі. Тебе ніколи не існувало, і лише зараз ти потрапляєш у світ, де існують люди. Спочатку ти маєш вивчити, хто вони, як вони харчуються, де вони це роблять, коли повертаються додому, чи спекотно у них зазвичай, яка погода.... Тільки після того ти починаєш нашаровувати інші умови, — як, до прикладу, територіальне розташування. Тут у нас з’являться типові моделі поведінки в уже соціалізованому світі. У підсумку можна перейти до оцінки у контексті і порівнянні, але завдяки повному онуленні і відрахуванні точок, ти бачиш картину сповна, і можеш максимально прослідкувати загальні настрої. Цей матеріал як раз є спробою узагальнити, те що ніколи цьому не піддавалося, — водночас і виокремити те, що завжди об’єднувалося, як от поїзди, які постійно проїздять Мукачево у напрямку Ужгорода. У метафоричному ж розрізі для містян дорога тягнеться набагато далі: до Кошице, Будапешту, Праги. Те, що раніше вважалося колективним — як, до прикладу, Закарпатська школа живопису — зараз стає індивідуальними школами. Для Мирослава Дочинця це є великою трагедією; але для більшості молодих учасників цього ж процесу це — велика перемога та рух уперед, який передбачає зміну міста (хоч і з обов’язковим фіналом у рідному місті). Місто надспеки. Ніколи не думала, що мені колись доведеться поїхати у Мукачево, аби розповісти про культурне середовище у всіх його можливих проявах. У місто, яке подарувало нашому театрові Склад 2’0 не лише частинку сім’ї, але й талановитого фотографа та світлорежисера упереміш з актором. А ще — купу друзів не менш талановитих. Тобто, відштовхуючись від цього, ти розумієш наскільки суб’єктивним стає твоє дослідження. Читатйте також: Історія одного театру. Насамперед Мукачево (Мункач)—  це місто надспеки. За свідченнями різних очевидців протягом трьох днів температура коливалася в обід від 35° до 50°. Тому допити містян на вулиці у післяобідню пору ставали справжнім викликом, і навіть більше для них, бо, по-перше, доводилося зупиняти розрізати повітря; а, по-друге, необхідно було пригадати, а які взагалі культурні події є у місті — не те, що відповісти на провокативне запитання: На яких вони були останнім часом. Якщо зібрати сумарно відповіді допитаних, у місцях-сховках від сонця, добрий десяток збереться. Та зазвичай це — саме культурний пласт, тобто традиції кухні (а у закарпатців вона ой як оспівана). Загалом після трьох днів розмов навколо Червеного вина (фестиваль – візитка міста, за твердженням майже кожного опитаного, 43 особи з 7 наголосили саме на ньому) можна було би закрити питання пошуків і розібрати програму відділу культури для висновків. Але я повторюся, що маю особисті почуття до міста, і від надсуб’єктивізму ніяк не втечу, як і себто читач цього підсумку. Тому наперекір тезі, які хоча б раз сказав допитаний, про відсутність культурного процесу, кожен згадував десятку подій, які можна окремим підсумком внести у свій лист атракцій, які неодмінно потрібно переглянути за життя. Феномен можливостей та необмеженості упереміш з периферійністю та провінційністю, у тому ж моменті із шаленою ідентифікацією себе саме як мукачевця. Цей матеріал таки буде сповнений любов’ю до цієї особливої атмосфери, у більшій мірі у людях, бо самі простори територіального Мукачево були аж занадто спекотні, аби я змогла у них розчинитися. Для мене це — місто особливого трепету і любові, можливо горизонти впливають так не лише на школу салонного пейзажу, на яку постійно жаліються молоді художники студенти, які зазвичай навчаються у ближньому зарубіжжі. Як от Будапешт. Це — бажання бути окремим космосом, який приваблює затягує, але ніколи не об’єднується. Кілька днів підряд я чіплялася до молоді, яку за загальними підсумками вибрали рушієм процесу, із запитанням що ви відвідуєте, чого хочете — яка водночасі долучалася до колективної відповіді, яка химерно полягала як раз у невмінні об’єднуватися. Багато планет так і не навчилися бути космосом, тому міняють власний простір на інший, з надією бути в контексті, часто не власному.
15.09.2017,09:38
0
Jeva Jakubovśka
Реклама 👇 Замовити

Aby vse ž taky sprobuvaty ocinjuvaty bez osobystisnyh kompleksiv menšovartosti abo ž biľšovartosti, slid ujavyty sebe u vakuumi. Tebe nikoly ne isnuvalo, i lyše zaraz ty potrapljaješ u svit, de isnujuť ljudy. Spočatku ty maješ vyvčyty, hto vony, jak vony harčujuťsja, de vony ce robljať, koly povertajuťsja dodomu, čy spekotno u nyh zazvyčaj, jaka pogoda…. Tiľky pislja togo ty počynaješ našarovuvaty inši umovy, — jak, do prykladu, terytoriaľne roztašuvannja. Tut u nas z’javljaťsja typovi modeli povedinky v uže socializovanomu sviti. U pidsumku možna perejty do ocinky u konteksti i porivnjanni, ale zavdjaky povnomu onulenni i vidrahuvanni točok, ty bačyš kartynu spovna, i možeš maksymaľno proslidkuvaty zagaľni nastroї.

Cej material jak raz je sproboju uzagaľnyty, te ščo nikoly ćomu ne piddavalosja, — vodnočas i vyokremyty te, ščo zavždy ob’jednuvalosja, jak ot poїzdy, jaki postijno proїzdjať Mukačevo u naprjamku Užgoroda. U metaforyčnomu ž rozrizi dlja mistjan doroga tjagneťsja nabagato dali: do Košyce, Budapeštu, Pragy.

Te, ščo raniše vvažalosja kolektyvnym — jak, do prykladu, Zakarpatśka škola žyvopysu — zaraz staje indyviduaľnymy školamy. Dlja Myroslava Dočyncja ce je velykoju tragedijeju; ale dlja biľšosti molodyh učasnykiv ćogo ž procesu ce — velyka peremoga ta ruh upered, jakyj peredbačaje zminu mista (hoč i z obov’jazkovym finalom u ridnomu misti).

Misto nadspeky

Nikoly ne dumala, ščo meni kolyś dovedeťsja poїhaty u Mukačevo, aby rozpovisty pro kuľturne seredovyšče u vsih jogo možlyvyh projavah. U misto, jake podaruvalo našomu teatrovi «Sklad 2’0» ne lyše častynku sim’ї, ale j talanovytogo fotografa ta svitlorežysera uperemiš z aktorom. A šče — kupu druziv ne menš talanovytyh. Tobto, vidštovhujučyś vid ćogo, ty rozumiješ naskiľky sub’jektyvnym staje tvoje doslidžennja.

Čytajte takož: Istorija odnogo teatru

Nasampered Mukačevo (Munkač)—  ce misto nadspeky. Za svidčennjamy riznyh očevydciv protjagom tŕoh dniv temperatura kolyvalasja v obid vid 35° do 50°. Tomu dopyty mistjan na vulyci u pisljaobidnju poru stavaly spravžnim vyklykom, i naviť biľše dlja nyh, bo, po-perše, dovodylosja zupynjaty rozrizaty povitrja; a, po-druge, neobhidno bulo prygadaty, a jaki vzagali kuľturni podiї je u misti — ne te, ščo vidpovisty na provokatyvne zapytannja: «Na jakyh vony buly ostannim časom». Jakščo zibraty sumarno vidpovidi dopytanyh, u miscjah-shovkah vid soncja, dobryj desjatok zbereťsja. Ta zazvyčaj ce — same kuľturnyj plast, tobto tradyciї kuhni (a u zakarpatciv vona oj jak ospivana).

Zagalom pislja tŕoh dniv rozmov navkolo «Červenogo vyna» (festyvaľ – vizytka mista, za tverdžennjam majže kožnogo opytanogo, 43 osoby z 7 nagolosyly same na ńomu) možna bulo by zakryty pytannja pošukiv i rozibraty programu viddilu kuľtury dlja vysnovkiv. Ale ja povtorjusja, ščo maju osobysti počuttja do mista, i vid nadsub’jektyvizmu nijak ne vteču, jak i sebto čytač ćogo pidsumku. Tomu naperekir tezi, jaki hoča b raz skazav dopytanyj, pro vidsutnisť kuľturnogo procesu, kožen zgaduvav desjatku podij, jaki možna okremym pidsumkom vnesty u svij lyst atrakcij, jaki neodminno potribno peregljanuty za žyttja.

Sorok p'jať miľjoniv: Mukačevo 1

Fenomen možlyvostej ta neobmeženosti uperemiš z peryferijnistju ta provincijnistju, u tomu ž momenti iz šalenoju identyfikacijeju sebe same jak mukačevcja. Cej material taky bude spovnenyj ljubov’ju do cijeї osoblyvoї atmosfery, u biľšij miri u ljudjah, bo sami prostory terytoriaľnogo Mukačevo buly až zanadto spekotni, aby ja zmogla u nyh rozčynytysja.

Dlja mene ce — misto osoblyvogo trepetu i ljubovi, možlyvo goryzonty vplyvajuť tak ne lyše na školu salonnogo pejzažu, na jaku postijno žalijuťsja molodi hudožnyky studenty, jaki zazvyčaj navčajuťsja u blyžńomu zarubižži. Jak ot Budapešt. Ce — bažannja buty okremym kosmosom, jakyj pryvabljuje zatjaguje, ale nikoly ne ob’jednujeťsja. Kiľka dniv pidrjad ja čipljalasja do molodi, jaku za zagaľnymy pidsumkamy vybraly rušijem procesu, iz zapytannjam «ščo vy vidvidujete, čogo hočete» — jaka vodnočasi dolučalasja do kolektyvnoї vidpovidi, jaka hymerno poljagala jak raz u nevminni ob’jednuvatysja. Bagato planet tak i ne navčylysja buty kosmosom, tomu minjajuť vlasnyj prostir na inšyj, z nadijeju buty v konteksti, často ne vlasnomu.

Teğy: kuľtura, mista

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: