fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Nauka na Forumi Vydavciv u Lvovi — 11 podij, jaki varto vidvidaty

Наука на Форумі Видавців у Львові — 11 подій, які варто відвідати

Spiľnota «15h4» spiľno z Forumom Vydavciv cymy dnjamy u Lvovi organizovujuť rjad zahodiv, prysvjačenyh nauci j tehnologijam. Osnovnymy temamy dlja obgovorennja obrano knygovydannja, evoljuciju, kosmos ta inženeriju. Na časi diznatysja podrobyci
Спільнота «15х4» спільно з Форумом Видавців цими днями у Львові організовують ряд заходів, присвячених науці й технологіям. Основними темами для обговорення обрано книговидання, еволюцію, космос та інженерію. На часі дізнатися подробиці
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Тематичний кластер Наука й технології відбудеться в рамках 24-го Форуму видавців з 14 по 17 вересня. У якості спікерів-хедлайнерів виступлять: Андрій Музиченко — інженер, один з авторів проекту Mars Hopper, Іван Примаченко — засновник освітньої платформи сервісу онлайн-курсів Prometheus; а також біофізик Тимофій Кулинич. Якою буде програма дискусійного кластеру. 14 вересня — говоритимуть про книговидання. Відбудеться дискусія про поліграфію, майстер-клас по роботі в додатку CoverPage від Тимофія Бусела, лекція Олексія Соболя про друк. 11.00-12.00. Дискусія Книга в поліграфії. Про основні тенденції розвитку книги в галузі поліграфії. 14.00-15.00. Майстер-клас Тимофія Бусела по роботі в CoverPage. Цей додаток – інструмент для створення інтерактивних і мультимедійних книг і підручників. Він дозволяє створювати, завантажувати, використовувати, додавати та редагувати контент в реальному часі. 14.00-15.00 Лекція Олексія Соболя Надрукуйте це красиво!. Про підготовку матеріалів до друку, кольори навкруги та на папері. 15 вересня — час розмов про еволюцію. Висвітлення теми відбудеться у форматі 15x4. Також із годинною лекцією виступить біофізик Тимофій Кулинич. 18.00-20.00. 15х4 на тему Еволюція — 4 лекції по 15 хвилин. 20.00-21.00. Лекція Тимофія Кулинича Прориви у біонауках: їжа, ліки та гра в богів. Читатйте також: Анастасія Шелевицька, Ксенія Семенова: Наука буквально скрізь навколо нас. 16 вересня — на часі міркування про космос. День розпочнеться з виступу Антона Санченка. Далі відбудеться тестування настільної гри про Марс та низка лекцій, а саме: 13.00-15.00. Антон Санченко. Книгарня першодруків імені Швайпольта Фіоля. Як це працює. Презентація книжкового сайту FIOL — інтернет-видавництва для видання книжок у електронній та паперовій формі, спільнокоштом та коштом автора. Кілька кейсів вже виданих книжок, які показують, як це працює і як це може працювати. 15.00-17.00. Олександра Кірян. Гра з марсіанином: хто справжній знавець Червоної планети. Тестування настільної гри Марс-2020. 17.00-20.00 15х4 на тему Космос – 4 лекції по 15 хвилин. Учасники обєднані космічною тематикою. 20.00-21.00 Лекція Андрія Музиченка Космос не такий далекий, як здається на перший погляд. Про технології, котрі зараз створюються для освоєння космосу та їх вплив на повсякденне життя людства на Землі. 17 вересня організатори чекатимуть на інженерів — практикуючих та майбутніх. Відбудеться 4 тематичних лекції про інженерію та зустріч із Іваном Примаченком. 12.00-15.00. 15х4 на тему Інженерія. 15.00-16.00 Лекція Івана Примаченка, засновника сервісу онлайн-курсів Prometheus Українська освіта: стрибок з минулого у майбутнє. Де відвідати науково-популярні події Форуму Видавців. Усі заходи відбудуться в Першій медіатеці у Львові за адресою вул. Мулярська, 2А. Координатор тематичного кластеру — Олег Фея, фізик, науковий журналіст і учасник спільноти молодих учених і фанів науки 15x4.
13.09.2017,18:00
0
NASA / Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Tematyčnyj klaster «Nauka j tehnologiї» vidbudeťsja v ramkah 24-go Forumu vydavciv z 14 po 17 veresnja. U jakosti spikeriv-hedlajneriv vystupljať: Andrij Muzyčenko — inžener, odyn z avtoriv proektu Mars Hopper, Ivan PrymačenkoNauka na Forumi Vydavciv u Lvovi — 11 podij, jaki varto vidvidaty 110 tez pro osvitu vid Ivana Prymačenka, Prometheus — zasnovnyk osvitńoї platformy servisu onlajn-kursiv PrometheusNauka na Forumi Vydavciv u Lvovi — 11 podij, jaki varto vidvidaty 2Osvitnja platforma Prometheus predstavyla dodatky dlja smartfoniv; a takož biofizyk Tymofij Kulynyč.

Jakoju bude programa dyskusijnogo klasteru

14 veresnja — govorytymuť pro knygovydannja. Vidbudeťsja dyskusija pro poligrafiju, majster-klas po roboti v dodatku CoverPage vid Tymofija Busela, lekcija Oleksija Sobolja pro druk.

 • 11.00-12.00. Dyskusija «Knyga v poligrafiї. Pro osnovni tendenciї rozvytku knygy v galuzi poligrafiї».
 • 14.00-15.00. Majster-klas Tymofija Busela po roboti v CoverPage. Cej dodatok – instrument dlja stvorennja interaktyvnyh i muľtymedijnyh knyg i pidručnykiv. Vin dozvoljaje stvorjuvaty, zavantažuvaty, vykorystovuvaty, dodavaty ta redaguvaty kontent v reaľnomu časi.
 • 14.00-15.00 Lekcija Oleksija Sobolja «Nadrukujte ce krasyvo!». Pro pidgotovku materialiv do druku, koľory navkrugy ta na paperi.

15 veresnja — čas rozmov pro evoljuciju.

Vysvitlennja temy vidbudeťsja u formati 15×4. Takož iz godynnoju lekcijeju vystupyť biofizyk Tymofij Kulynyč.

 • 18.00-20.00. 15h4 na temu «Evoljucija» — 4 lekciї po 15 hvylyn.
 • 20.00-21.00. Lekcija Tymofija Kulynyča «Proryvy u bionaukah: їža, liky ta gra v bogiv».
Čytajte takož: Anastasija Šelevyćka, Ksenija Semenova: «Nauka bukvaľno skriź navkolo nas»

16 veresnja — na časi mirkuvannja pro kosmos. Deń rozpočneťsja z vystupu Antona Sančenka. Dali vidbudeťsja testuvannja nastiľnoї gry pro Mars ta nyzka lekcij, a same:

 • 13.00-15.00. Anton Sančenko. Knygarnja peršodrukiv imeni Švajpoľta Fiolja. Jak ce pracjuje. Prezentacija knyžkovogo sajtu FIOL — internet-vydavnyctva dlja vydannja knyžok u elektronnij ta paperovij formi, spiľnokoštom ta koštom avtora. Kiľka kejsiv vže vydanyh knyžok, jaki pokazujuť, jak ce pracjuje i jak ce može pracjuvaty.
 • 15.00-17.00. Oleksandra Kir’jan. Gra z marsianynom: hto spravžnij znaveć Červonoї planety. Testuvannja nastiľnoї gry «Mars-2020».
 • 17.00-20.00 15h4 na temu «Kosmos» – 4 lekciї po 15 hvylyn. Učasnyky ob’jednani kosmičnoju tematykoju.
 • 20.00-21.00 Lekcija Andrija Muzyčenka «Kosmos ne takyj dalekyj, jak zdajeťsja na peršyj pogljad». Pro tehnologiї, kotri zaraz stvorjujuťsja dlja osvojennja kosmosu ta їh vplyv na povsjakdenne žyttja ljudstva na Zemli.

17 veresnja organizatory čekatymuť na inženeriv — praktykujučyh ta majbutnih. Vidbudeťsja 4 tematyčnyh lekciї pro inženeriju ta zustrič iz Ivanom Prymačenkom.

 • 12.00-15.00. 15h4 na temu «Inženerija».
 • 15.00-16.00 Lekcija Ivana Prymačenka, zasnovnyka servisu onlajn-kursiv Prometheus «Ukraїnśka osvita: strybok z mynulogo u majbutnje».

De vidvidaty naukovo-populjarni podiї Forumu Vydavciv

Usi zahody vidbuduťsja v Peršij mediateci u Lvovi za adresoju vul. Muljarśka, 2A. Koordynator tematyčnogo klasteru — Oleg Feja, fizyk, naukovyj žurnalist i učasnyk spiľnoty molodyh učenyh i faniv nauky «15×4».

Teğy: knygy, nauka
Džerelo: «15x4»

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: