fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

5 mižnarodnyh možlyvostej dlja ukraїnśkyh naukovciv

5 міжнародних можливостей для українських науковців
Nauka v Ukraїni opovyta mifamy ta uperedžennjamy. Prote, zdebiľšogo my ne znajemo pro reaľnyj stan rečej i ti možlyvosti, zavdjaky jakym včeni možuť rozvyvaty svoї proekty ta robyty doslidžennja. Ščo ce za proekty ta jak staty їhnimy učasnykamy? Na časi diznatysja podrobyci
Наука в Україні оповита міфами та упередженнями. Проте, здебільшого ми не знаємо про реальний стан речей і ті можливості, завдяки яким вчені можуть розвивати свої проекти та робити дослідження. Що це за проекти та як стати їхніми учасниками? На часі дізнатися подробиці
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Участь України в великих міжнародних наукових проектах є необхідною, бо дає можливість отримати нове фінансування, подолати певну закритість науки, а також отримати додатковий поштовх до зміни системи управління. Тому бути учасником таких проектів не лише важливо для розвитку власних ідей, а екосистеми в цілому. Наприклад, сьогодні для України відкриті такі можливості. NATO Science for Peace Program. Програма Наука заради миру і безпеки (SPS) забезпечує фінансування, консультації експертів і підтримку заходів, повязаних з безпекою, спільно розроблених країнами-членами НАТО та країною-партнером. Напрямки проектів в рамках програми: Боротьба з тероризмом Енергетична безпека Захист кіберпростору Захист від хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної зброї Захист навколишнього середовища Передові оборонні технології Безпека кордонів та портів Безпека людини та соціальні аспекти безпеки. Однією з найбільш відомих ініціатив у сфері наукового співробітництва між Україною та НАТО є спільний проект Міністерства освіти і науки України і наукової програми НАТО з розробки та створення унікального генератора рентгенівського випромінювання на основі зворотного комптонівського розсіювання в Національному науковому центрі Харківський фізико-технічний інститут НАН України. Це — рентгенографія високої роздільної здатності з мінімальними затратами, котра необхідна в медицині, криміналістиці та для виявлення вибухонебезпечених речовин. Horizon 2020. Україна стала асоційованим членом програми у березні 2015 року. Асоційоване членство дає доступ до усіх інструментів фінансування наукових досліджень та інноваційних розробок (особливо для бізнесу), можливість проводити комплексні незалежні огляди своєї наукової системи та можливість брати участь в керуючих органах програми. З початку нашої участі в програмі у нас є 69 проектів-переможців, які отримали близько €12 млн на втілення своїх ідей. Програма непроста і дуже конкурентна. На неї складно податися, заявка об’ємна і є кілька етапів відбору для отримання грантів. Хоча Єврокомісія обіцяє спростити процедуру найближчим часом. 80% бюджету Програми йде на те, щоб знайти відповіді на виклики сучасності: демографія, зелений транспорт, очищення води, біотехнології, харчові технології. Всі ті проблеми, з якими ми стикаємося в повсякденні. Перша українська бізнес-компанія, яка виграла грант в рамках SMEs Instrument H2020 та отримала від ЄК $1,2 млн — LLC Polyteda. Вона працює у сфері напівпровідників та мікросхем. Це — один із тих рідкісних для України випадків, коли українці працюватимуть над проектом для глобального ринку. Проект Physical Verification Cloud створює продукт для автоматизації проектування інтегральних мікросхем та вирішення проблеми стадії фізичної верифікації, що є заключним етапом проектування розробки мікросхем. Тобто це — остання стадія перед запуском у масове виробництво. Споживачами продукту стануть фабрики напівровідників та кінцеві розробники власне мікросхем, які зможуть з високою точністю перевірити, як працює мікросхема. Marie Skłodowska-Curie Actions. Це — частина програми Горизонт 2020. Один з напрямків, який дає можливість індивідуальним дослідникам брати участь у науковій мобільності. В рамках програми надаються гранти для всіх етапів карєри дослідників — чи то кандидатів у докторантуру, чи то досвідчених дослідників — і заохочують транснаціональну, міжгалузеву і міждисциплінарну мобільність. MSCA дозволяє науково-орієнтованим організаціям (університетах, дослідницьких центрах і компаніям) приймати талановитих зарубіжних дослідників і створювати стратегічні партнерські відносини з провідними установами по всьому світу. Реалізація програми здiйснються за наступними напрямками: дослідницькі мережі (ITN): підтримка інноваційних освітніх мереж; індивідуальні стипендії (IF): підтримка досвідчених дослідників, які здійснюють мобільність між країнами, що необовязково для неакадемічної сектору; міжнародна та міжсекторальне співробітництво через дослідницькі та інноваційні кадрові біржі (RISE); співфінансування регіональних, національних і міжнародних програм, які фінансують стипендії, повязані з мобільністю. Euratom. Компліментарна до Горизонт 2020 програма досліджень та інновацій. Її основні напрямки досліджень та проектів: Розвиток навичок на компетенцій у ядерних дослідженнях Захист від радіації Управління викидами Дослідження у сфері керованого термоядерного синтезу, зокрема розробка проекту ITER, який передбачає побудову, випробовування і використання Міжнародного експериментального термоядерного реактора. Україна також може брати участь у розробці. CERN. В CERN є Європейська організація ядерних досліджень, де фізики та інженери досліджують фундаментальну структуру Всесвіту. Для цього вони використовують найбільші і найскладніші у світі наукові інструменти для вивчення основних складових матерії — фундаментальних частинок. Україна також є асоційованим членом програми CERN. Держави-члени мають особливі обовязки і привілеї. Вони роблять свій внесок у капітальні та експлуатаційні витрати програм CERN і представлені в Раді, відповідальним за всі важливі рішення про організацію та її діяльність. Понад 600 інститутів і університетів по всьому світу використовують обєкти CERN. Фінансують агентства з держав-членів і держав, які не є членами, які несуть відповідальність за фінансування, будівництво та експлуатацію експериментів, на яких вони співпрацюють. CERN витрачає більшу частину свого бюджету на будівельні машини, такі як Великий адронний колайдер. Від редакції: автор публікації — спікерка конференції Brain&Ukraine, начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН
30.08.2017,17:25
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Učasť Ukraїny v velykyh mižnarodnyh naukovyh proektah je neobhidnoju, bo daje možlyvisť otrymaty nove finansuvannja, podolaty pevnu zakrytisť nauky, a takož otrymaty dodatkovyj poštovh do zminy systemy upravlinnja. Tomu buty učasnykom takyh proektiv ne lyše važlyvo dlja rozvytku vlasnyh idej, a ekosystemy v cilomu.

Napryklad, śogodni dlja Ukraїny vidkryti taki možlyvosti.

NATO Science for Peace Program

Programa «Nauka zarady myru i bezpeky» (SPS) zabezpečuje finansuvannja, konsuľtaciї ekspertiv i pidtrymku zahodiv, pov’jazanyh z bezpekoju, spiľno rozroblenyh kraїnamy-členamy NATO ta kraїnoju-partnerom.

Naprjamky proektiv v ramkah programy:

 • Boroťba z teroryzmom
 • Energetyčna bezpeka
 • Zahyst kiberprostoru
 • Zahyst vid himičnoї, biologičnoї, radioaktyvnoї ta jadernoї zbroї
 • Zahyst navkolyšńogo seredovyšča
 • Peredovi oboronni tehnologiї
 • Bezpeka kordoniv ta portiv
 • Bezpeka ljudyny ta sociaľni aspekty bezpeky.

Odnijeju z najbiľš vidomyh iniciatyv u sferi naukovogo spivrobitnyctva miž Ukraїnoju ta NATO je spiľnyj proekt Ministerstva osvity i nauky Ukraїny i naukovoї programy NATO z rozrobky ta stvorennja unikaľnogo generatora rentgenivśkogo vyprominjuvannja na osnovi zvorotnogo komptonivśkogo rozsijuvannja v Nacionaľnomu naukovomu centri «Harkivśkyj fizyko-tehničnyj instytut» NAN Ukraїny.

Ce — rentgenografija vysokoї rozdiľnoї zdatnosti z minimaľnymy zatratamy, kotra neobhidna v medycyni, kryminalistyci ta dlja vyjavlennja vybuhonebezpečenyh rečovyn.

Horizon 20205 mižnarodnyh možlyvostej dlja ukraїnśkyh naukovciv 1Horizon 2020 — hto i naviščo daje kraїnam JeS groši na naukovi innovaciї

Ukraїna stala asocijovanym členom programy u berezni 2015 roku. Asocijovane členstvo daje dostup do usih instrumentiv finansuvannja naukovyh doslidžeń ta innovacijnyh rozrobok (osoblyvo dlja biznesu), možlyvisť provodyty kompleksni nezaležni ogljady svojeї naukovoї systemy ta možlyvisť braty učasť v kerujučyh organah programy. Z počatku našoї učasti v programi u nas je 69 proektiv-peremožciv, jaki otrymaly blyźko €12 mln na vtilennja svoїh idej.

Programa neprosta i duže konkurentna. Na neї skladno podatysja, zajavka ob’jemna i je kiľka etapiv vidboru dlja otrymannja grantiv. Hoča Jevrokomisija obicjaje sprostyty proceduru najblyžčym časom. 80% bjudžetu Programy jde na te, ščob znajty vidpovidi na vyklyky sučasnosti: demografija, zelenyj transport, očyščennja vody, biotehnologiї, harčovi tehnologiї. Vsi ti problemy, z jakymy my stykajemosja v povsjakdenni.

Perša ukraїnśka biznes-kompanija, jaka vygrala grant v ramkah SMEs Instrument H2020 ta otrymala vid JeK $1,2 mln — LLC Polyteda. Vona pracjuje u sferi napivprovidnykiv ta mikroshem. Ce — odyn iz tyh ridkisnyh dlja Ukraїny vypadkiv, koly ukraїnci pracjuvatymuť nad proektom dlja globaľnogo rynku.

Proekt Physical Verification Cloud stvorjuje produkt dlja avtomatyzaciї proektuvannja integraľnyh mikroshem ta vyrišennja problemy stadiї fizyčnoї veryfikaciї, ščo je zaključnym etapom proektuvannja rozrobky mikroshem. Tobto ce — ostannja stadija pered zapuskom u masove vyrobnyctvo. Spožyvačamy produktu stanuť fabryky napivrovidnykiv ta kincevi rozrobnyky vlasne mikroshem, jaki zmožuť z vysokoju točnistju pereviryty, jak pracjuje mikroshema.

Marie Skłodowska-Curie Actions

Ce — častyna programy «Goryzont 2020». Odyn z naprjamkiv, jakyj daje možlyvisť indyviduaľnym doslidnykam braty učasť u naukovij mobiľnosti. V ramkah programy nadajuťsja granty dlja vsih etapiv kar’jery doslidnykiv — čy to kandydativ u doktoranturu, čy to dosvidčenyh doslidnykiv — i zaohočujuť transnacionaľnu, mižgaluzevu i miždyscyplinarnu mobiľnisť. MSCA dozvoljaje naukovo-orijentovanym organizacijam (universytetah, doslidnyćkyh centrah i kompanijam) pryjmaty talanovytyh zarubižnyh doslidnykiv i stvorjuvaty strategični partnerśki vidnosyny z providnymy ustanovamy po vśomu svitu.

Realizacija programy zdijsnjuťsja za nastupnymy naprjamkamy:

 • doslidnyćki mereži (ITN): pidtrymka innovacijnyh osvitnih merež;
 • indyviduaľni stypendiї (IF): pidtrymka dosvidčenyh doslidnykiv, jaki zdijsnjujuť mobiľnisť miž kraїnamy, ščo neobov’jazkovo dlja neakademičnoї sektoru;
 • mižnarodna ta mižsektoraľne spivrobitnyctvo čerez doslidnyćki ta innovacijni kadrovi birži (RISE);
 • spivfinansuvannja regionaľnyh, nacionaľnyh i mižnarodnyh program, jaki finansujuť stypendiї, pov’jazani z mobiľnistju.

Euratom

Komplimentarna do «Goryzont 2020» programa doslidžeń ta innovacij. Її osnovni naprjamky doslidžeń ta proektiv:

 • Rozvytok navyčok na kompetencij u jadernyh doslidžennjah
 • Zahyst vid radiaciї
 • Upravlinnja vykydamy
 • Doslidžennja u sferi kerovanogo termojadernogo syntezu, zokrema rozrobka proektu ITER, jakyj peredbačaje pobudovu, vyprobovuvannja i vykorystannja Mižnarodnogo eksperymentaľnogo termojadernogo reaktora. Ukraїna takož može braty učasť u rozrobci.

CERN

V CERN je Jevropejśka organizacija jadernyh doslidžeń, de fizyky ta inženery doslidžujuť fundamentaľnu strukturu Vsesvitu. Dlja ćogo vony vykorystovujuť najbiľši i najskladniši u sviti naukovi instrumenty dlja vyvčennja osnovnyh skladovyh materiї — fundamentaľnyh častynok.

Ukraїna takož je asocijovanym členom programy CERN. Deržavy-členy majuť osoblyvi obov’jazky i pryvileї. Vony robljať svij vnesok u kapitaľni ta ekspluatacijni vytraty program CERN i predstavleni v Radi, vidpovidaľnym za vsi važlyvi rišennja pro organizaciju ta її dijaľnisť.

Ponad 600 instytutiv i universytetiv po vśomu svitu vykorystovujuť ob’jekty CERN. Finansujuť agentstva z deržav-členiv i deržav, jaki ne je členamy, jaki nesuť vidpovidaľnisť za finansuvannja, budivnyctvo ta ekspluataciju eksperymentiv, na jakyh vony spivpracjujuť. CERN vytračaje biľšu častynu svogo bjudžetu na budiveľni mašyny, taki jak Velykyj adronnyj kolajder.

Vid redakciї: avtor publikaciї — spikerka konferenciї Brain&Ukraine, načaľnyk upravlinnja mižnarodnogo spivrobitnyctva ta jevropejśkoї integraciї MON

Anna Novosad

Reformuje MON Ukraїny

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: