fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Bilorusy zapustyly monetyzovanu socmerežu na blockchain

Білоруси запустили монетизовану соцмережу на blockchain

Biloruśki startapery stvoryly sociaľnu merežu na blokčejni Steepshot, v jakij možna otrymuvaty kryptovaljutni tokeny za upodobannja do svitlyn, rozmiščenyh korystuvačamy
Білоруські стартапери створили соціальну мережу на блокчейні Steepshot, в якій можна отримувати криптовалютні токени за уподобання до світлин, розміщених користувачами
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  За словами очільника проекту Steepshot Павла Мартинова, ідея стартапу виникла наприкінці 2016 року, коли на ринку зявилися блоґінґ-платформи Steemit та Голос на основі blockchain. Будь-яка активність у цих соцмережах оплачується внутрішньою криптовалютою, яка ліквідна та торгується на криптобіржах. В чому відмінність білоруського проекту від інших платформ на криптотехнологіях. Ринкова капіталізація Steem зараз складає $263,2 млн, а Golos – $16,6 млн. Проте обидва ці проекти є соцмережами для блоґів. А білоруський проект Steepshot більше схожий на аналог Instagram, проте представники проекту обіцяють додаткові опції та окремий механізм емісії токенів, якого немає у жодного із проектів-аналогів. Зокрема більша частка токенів дістається тим, хто виробляє контент — між ними йде розподіл цих токенів пропорційно кількості лайків. Відмінність від Nimses. На питання щодо аналогів з інших країн очільник проекту зауважив, що на відміну від українського проекту Nimses, у Steepshot виплати в криптовалюту реальні, а не віртуальні. Модель Nimses полягає у продажі користувачам можливості придбати щось у майбутньому — а токени Steepshot вже конвертуються у реальні валюти. Користувачі публікують контент, отримають виплати, з виплати утримується комісія як додаток, що надає платформу для публікації. Згодом уподобайки-токени можна вивести на банківську картку, конвертувавши токени в готівку за допомогою біржі. Нагадаємо, ми раніше вам розповідали про український стартап Nimses. Архітектуру контенту в цій мобільній соцмережі запропонувала колишня співробітниця Fedoriv Ольга Хілобок. Створення проекту тривало майже 3 роки. Сама ідея виникла, за словами авторів, ще 2012 року. Німи та загалом роботу Nimses команда проекту описує як свого роду цифровий антидепресант. Внутрішню валюту вони називають надлайками.
Реклама 👇 Замовити

Za slovamy očiľnyka proektu Steepshot Pavla Martynova, ideja startapu vynykla naprykinci 2016 roku, koly na rynku z’javylysja bloğinğ-platformy Steemit ta «Golos» na osnovi blockchain. Buď-jaka aktyvnisť u cyh socmerežah oplačujeťsja vnutrišńoju kryptovaljutoju, jaka likvidna ta torgujeťsja na kryptobiržah.

V čomu vidminnisť biloruśkogo proektu vid inšyh platform na kryptotehnologijah

Rynkova kapitalizacija Steem zaraz skladaje $263,2 mln, a Golos – $16,6 mln. Prote obydva ci proekty je socmerežamy dlja bloğiv. A biloruśkyj proekt Steepshot biľše shožyj na analog Instagram, prote predstavnyky proektu obicjajuť dodatkovi opciї ta okremyj mehanizm emisiї tokeniv, jakogo nemaje u žodnogo iz proektiv-analogiv. Zokrema biľša častka tokeniv distajeťsja tym, hto vyrobljaje kontent — miž nymy jde rozpodil cyh tokeniv proporcijno kiľkosti lajkiv.

Vidminnisť vid Nimses

Na pytannja ščodo analogiv z inšyh kraїn očiľnyk proektu zauvažyv, ščo na vidminu vid ukraїnśkogo proektu Nimses, u Steepshot vyplaty v kryptovaljutu reaľni, a ne virtuaľni. Modeľ Nimses poljagaje u prodaži korystuvačam možlyvosti prydbaty ščoś u majbutńomu — a tokeny Steepshot vže konvertujuťsja u reaľni valjuty. Korystuvači publikujuť kontent, otrymajuť vyplaty, z vyplaty utrymujeťsja komisija jak dodatok, ščo nadaje platformu dlja publikaciї. Zgodom «upodobajky»-tokeny možna vyvesty na bankivśku kartku, konvertuvavšy tokeny v gotivku za dopomogoju birži.

Nagadajemo, my raniše vam rozpovidaly pro ukraїnśkyj startap Nimses. Arhitekturu kontentu v cij mobiľnij socmereži zaproponuvala kolyšnja spivrobitnycja Fedoriv Oľga Hilobok. Stvorennja proektu tryvalo majže 3 roky. Sama ideja vynykla, za slovamy avtoriv, šče 2012 roku. Nimy ta zagalom robotu Nimses komanda proektu opysuje jak svogo rodu cyfrovyj antydepresant. Vnutrišnju «valjutu» vony nazyvajuť «nadlajkamy».

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: