fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Kanada nadasť pidtrymku ukraїnśkym pidpryjemstvam

Канада надасть підтримку українським підприємствам

Vidnyni ukraїnśki pidpryjemstva malogo i seredńogo biznesu majuť možlyvisť staty učasnykamy Programy pidtrymky eksportu do Kanady U CAN Export
Віднині українські підприємства малого і середнього бізнесу мають можливість стати учасниками Програми підтримки експорту до Канади U CAN Export
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Українські підприємства можуть стати учасниками Програми підтримки експорту до Канади U CAN Export у пріоритетних секторах: ІТ-послуги, одяг, взуття, меблі та шоколад і кондитерські вироби. Відбір 5 пріоритетів здійснювався для збільшення українського експорту до Канади у відповідності до Експортної стратегії України. Як здійснювався відбір пріоритетів. Відбір пріоритетів здійснювався у два етапи. На першому етапі аналізували статистичні дані щодо торгівлі між Україною та Канадою і відібрали 10 секторів з найбільшим потенціалом експорту до Канади. На другому етапі проводили ретельне дослідження цих секторів, зокрема шляхом опитування 300 канадських та українських компаній. Пріоритети  були обрані згідно з такими критеріями: потенціал зростання світового та канадського ринку, доступ до ринку Канади, український виробничий та експортний потенціал малого і середнього бізнесу, вплив на гендерну рівність та довкілля. Як стати учасником програми U CAN EXPORT. Програма U CAN EXPORT впроваджуватиметься проектом CUTIS у партнерстві з Офісом просування експорту при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Вона розрахована на 3 роки та має кілька рівнів: комплексний – для обмеженої кількості компаній малого і середнього бізнесу, найбільш перспективних і готових до експорту освітньо-консультаційний – для решти компаній у пріоритетних секторах, зацікавлених у виході на канадський ринок інформаційний – для широкого кола компаній, що цікавляться канадським ринком Комплексна підтримка передбачає наступні заходи: Співфінансування участі підприємств у профільних виставках та інших маркетингових заходах у Канаді та США Індивідуальна консультаційна підтримка підприємств досвідченими галузевими консультантами з Канади та України з питань доступу та просування на канадському ринку Організація бізнес-зустрічей з потенційними замовниками в Канаді Організація торговельних місій до Канади та співфінансування участі підприємств у них Доступ до навчальних програм та матеріалів Що потрібно для участі підприємствам. Бути зареєстрованим в Україні та не перебувати у процесі банкрутства або ліквідації Бути виробником одягу, взуття, меблів, шоколаду та кондитерських виробів або надавачем ІТ-послуг Мати до 500 офіційно зареєстрованих працівників Мати досвід експорту/постачання продукції до торговельних мереж (без обмежень за обсягом) AБО обсяги реалізації в Україні понад 5 млн грн на рік Частка громадян України серед кінцевих бенефіціарних власників підприємства має бути не меншою за 50% Бути готовим до співфінансування витрат на участь у виставках, торговельних місіях, інших маркетингових заходах у Канаді чи США Володіти англійською мовою для комунікації з замовниками, партнерами, консультантами в Канаді чи США До участі у програмі U CAN EXPORT заохочуються підприємства, власниками або керівниками яких є жінки. Заявки таких підприємств будуть розглянуті в першу чергу, оскільки проект CUTIS прагне досягнути гендерного балансу серед власників та керівників підприємств-учасників програми. Компанії, що відповідають критеріям наведеним вище, та бажають взяти участь у програмі U CAN EXPORT мають заповнити заявку за посиланням http://bit.ly/UCANexport.  Заявки приймаються до 23 липня.
19.07.2017,14:42
0
Pixabay, CC
Реклама 👇 Замовити

Ukraїnśki pidpryjemstva možuť staty učasnykamy Programy pidtrymky eksportu do Kanady U CAN Export u priorytetnyh sektorah: IT-poslugy, odjag, vzuttja, mebli ta šokolad i kondyterśki vyroby. Vidbir 5 priorytetiv zdijsnjuvavsja dlja zbiľšennja ukraїnśkogo eksportu do Kanady u vidpovidnosti do Eksportnoї strategiї Ukraїny.

Jak zdijsnjuvavsja vidbir priorytetiv

Vidbir priorytetiv zdijsnjuvavsja u dva etapy. Na peršomu etapi analizuvaly statystyčni dani ščodo torgivli miž Ukraїnoju ta Kanadoju i vidibraly 10 sektoriv z najbiľšym potencialom eksportu do Kanady.

Na drugomu etapi provodyly reteľne doslidžennja cyh sektoriv, zokrema šljahom opytuvannja 300 kanadśkyh ta ukraїnśkyh kompanij. Priorytety  buly obrani zgidno z takymy kryterijamy: potencial zrostannja svitovogo ta kanadśkogo rynku, dostup do rynku Kanady, ukraїnśkyj vyrobnyčyj ta eksportnyj potencial malogo i seredńogo biznesu, vplyv na gendernu rivnisť ta dovkillja.

Jak staty učasnykom programy U CAN EXPORT

Programa U CAN EXPORT vprovadžuvatymeťsja proektom CUTIS u partnerstvi z Ofisom prosuvannja eksportu pry Ministerstvi ekonomičnogo rozvytku ta torgivli. Vona rozrahovana na 3 roky ta maje kiľka rivniv:

 • kompleksnyj – dlja obmeženoї kiľkosti kompanij malogo i seredńogo biznesu, najbiľš perspektyvnyh i gotovyh do eksportu
 • osvitńo-konsuľtacijnyj – dlja rešty kompanij u priorytetnyh sektorah, zacikavlenyh u vyhodi na kanadśkyj rynok
 • informacijnyj – dlja šyrokogo kola kompanij, ščo cikavljaťsja kanadśkym rynkom

Kompleksna pidtrymka peredbačaje nastupni zahody:

 • Spivfinansuvannja učasti pidpryjemstv u profiľnyh vystavkah ta inšyh marketyngovyh zahodah u Kanadi ta SŠA
 • Indyviduaľna konsuľtacijna pidtrymka pidpryjemstv dosvidčenymy galuzevymy konsuľtantamy z Kanady ta Ukraїny z pytań dostupu ta prosuvannja na kanadśkomu rynku
 • Organizacija biznes-zustričej z potencijnymy zamovnykamy v Kanadi
 • Organizacija torgoveľnyh misij do Kanady ta spivfinansuvannja učasti pidpryjemstv u nyh
 • Dostup do navčaľnyh program ta materialiv

Ščo potribno dlja učasti pidpryjemstvam

 • Buty zarejestrovanym v Ukraїni ta ne perebuvaty u procesi bankrutstva abo likvidaciї
 • Buty vyrobnykom odjagu, vzuttja, mebliv, šokoladu ta kondyterśkyh vyrobiv abo nadavačem IT-poslug
 • Maty do 500 oficijno zarejestrovanyh pracivnykiv
 • Maty dosvid eksportu/postačannja produkciї do torgoveľnyh merež (bez obmežeń za obsjagom) ABO obsjagy realizaciї v Ukraїni ponad 5 mln grn na rik
 • Častka gromadjan Ukraїny sered kincevyh beneficiarnyh vlasnykiv pidpryjemstva maje buty ne menšoju za 50%
 • Buty gotovym do spivfinansuvannja vytrat na učasť u vystavkah, torgoveľnyh misijah, inšyh marketyngovyh zahodah u Kanadi čy SŠA
 • Volodity anglijśkoju movoju dlja komunikaciї z zamovnykamy, partneramy, konsuľtantamy v Kanadi čy SŠA

Do učasti u programi U CAN EXPORT zaohočujuťsja pidpryjemstva, vlasnykamy abo kerivnykamy jakyh je žinky. Zajavky takyh pidpryjemstv buduť rozgljanuti v peršu čergu, oskiľky proekt CUTIS pragne dosjagnuty gendernogo balansu sered vlasnykiv ta kerivnykiv pidpryjemstv-učasnykiv programy.

Kompaniї, ščo vidpovidajuť kryterijam navedenym vyšče, ta bažajuť vzjaty učasť u programi U CAN EXPORT majuť zapovnyty zajavku za posylannjam http://bit.ly/UCANexport.  Zajavky pryjmajuťsja do 23 lypnja.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: