fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

7 ključovyh osoblyvostej vstupnoї kampaniї v Ukraїni

7 ключових особливостей вступної кампанії в Україні
V Ukraїni startuvala vstupna kampanija-2017. Oskiľky dovkola neї vynykaje nyzka zapytań u abiturijentiv ta їhnih baťkiv, my zibraly golovne, ščo varto znaty pro cej period v žytti kožnogo majbutńogo studenta čy studentky
В Україні стартувала вступна кампанія-2017. Оскільки довкола неї виникає низка запитань у абітурієнтів та їхніх батьків, ми зібрали головне, що варто знати про цей період в житті кожного майбутнього студента чи студентки
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Електронний вступ, зменшення пакету документів та оновлення коефіцієнтів — ці та інші факти далі. — Що головне варто знати про вступну кампанію цього літа?. Із 29 червня 2017 року розпочалося створення електронних кабінетів вступника. Якщо ви вступаєте на державне замовлення, то можете подати до 9 заяв на 4 обраних спеціальності. При цьому потрібно навпроти кожної заяви зазначити пріоритетність за шкалою від 1 до 9. — Як мені подати документи на бакалаврську програму?. Якщо ви хочете вступити на бакалаврат, потрібно вкластися в строки прийому документів. Цьогоріч прийом триватиме до 12-20 липня за умови співбесіди та до 27 липня за наявності лише результатів ЗНО. — Коли буде відомо, вдалося мені стати студентом чи ні?. Списки до зарахування будуть оприлюднені 24 липня 2017 року до 12:00 (за співбесідами та за квотами), для вступників лише за сертифікатами ЗНО ця інформація з’явиться 1 серпня о 12:00. — Як працює електронний кабінет?. Із 29 червня ви можете зареєструватися за посиланням Для реєстрації потрібно зазначити: email; номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО; серію та номер атестата про повну загальну середню освіту; середній бал додатку до атестата. — Чи існують якісь обмеження щодо сертифікатів ЗНО?. Так, ващ сертифікат ЗНО може бути не давнішим за 2016 рік. — Я щось чув / чула про коефіцієнти. Як це працює?. Під час зарахування абітурієнтів застосовуватимуть коефіцієнти. Їх перемножать на отриманий результат ЗНО. Коефіцієнти відрізняються в залежності від регіону, фаху та місцевості: регіональні коефіцієнти: 1 — для столичних вишів; 1,01 — для вишів Львова, Дніпра, Одеси, Харкова; 1,03 — для вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей; 1,02 — для інших міст; галузевий: 1,03 для заяв на інженерно-технічні та природничо-математичні спеціальності; сільський: 1,02. — Чи є можливість отримати пільги при вступі до вишу?. Вступ у форматі співбесіди мають змогу пройти чорнобильці та маломобільні особи з інвалідністю. Іспити складатимуть сироти та прирівняні до них; діти, які не могли пройти ЗНО через хворобу; учасники бойових дій та АТО, звільнені з війська після 30 листопада 2016 року. ЗНО або іспити на вибір складають мешканці тимчасово окупованих територій в уповноваженні вишів; мешканці непідконтрольних територій у переміщені виші та виші на території Луганської та Донецької областей. — Чи мають пільги діти учасників АТО та подій Революції Гідності?. Так. Зокрема, вони можуть обрати форму вступу: за іспитами чи за сертифікатом ЗНО. Також діти воїнів АТО мають право на першочергове зарахування на обрані спеціальності. Діти загиблих воїнів АТО та Небесної Сотні будуть забезпечені місцями держзамовлення на 100%. Також на вказані вище категорії вступників поширюється низка додаткових пільг: соціальні стипендії, безкоштовне надання підручників, безоплатний доступ до інтернету на базі державних та комунальних вишів, безкоштовне проживання у студентському гуртожитку. — Я переселенець / переселенка з тимчасово окупованої території, як мені подати заяву на вступ до вишу?. Для абітурієнтів з території АРК та Донбасу рекомендовано перейти за посиланням — і вивчити детальні умови та положення щодо отримання всіх потрібних документів для вступу. Ті з них, хто вступатиме на магістратуру з права, можуть вступити лише за результатами єдиного фахового іспиту у форматі ЗНО. — Я чув / чула про скасування вимоги щодо 150 мінімальних балів для медиків. Це правда?. Про скасування 150 балів в якості мінімального порогу для медичних спеціальностей раніше заявила очільниця Міністерства освіти і науки України Лілія Гриневич. Одночасно очільниця МОЗ Уляна Супрун виступає за впровадження додаткової умови для медиків. Якщо ви вступаєте не на медичний факультет, то вас скасування 150 балів не стосуватиметься.
Реклама 👇 Замовити

Elektronnyj vstup, zmenšennja paketu dokumentiv ta onovlennja koeficijentiv — ci ta inši fakty dali.

— Ščo golovne varto znaty pro vstupnu kampaniju ćogo lita?

Iz 29 červnja 2017 roku rozpočalosja stvorennja elektronnyh kabinetiv vstupnyka. Jakščo vy vstupajete na deržavne zamovlennja, to možete podaty do 9 zajav na 4 obranyh speciaľnosti. Pry ćomu potribno navproty kožnoї zajavy zaznačyty priorytetnisť za škaloju vid 1 do 9.

— Jak meni podaty dokumenty na bakalavrśku programu?

Jakščo vy hočete vstupyty na bakalavrat, potribno vklastysja v stroky pryjomu dokumentiv. Cogorič pryjom tryvatyme do 12-20 lypnja za umovy spivbesidy ta do 27 lypnja za najavnosti lyše rezuľtativ ZNO.

— Koly bude vidomo, vdalosja meni staty studentom čy ni?

Spysky do zarahuvannja buduť opryljudneni 24 lypnja 2017 roku do 12:00 (za spivbesidamy ta za kvotamy), dlja vstupnykiv lyše za sertyfikatamy ZNO cja informacija z’javyťsja 1 serpnja o 12:00.

— Jak pracjuje elektronnyj kabinet?

 • Iz 29 červnja vy možete zarejestruvatysja za posylannjam
 • Dlja rejestraciї potribno zaznačyty:
  • email;
  • nomer, pin-kod ta rik otrymannja sertyfikata ZNO;
  • seriju ta nomer atestata pro povnu zagaľnu serednju osvitu;
  • serednij bal dodatku do atestata.

— Čy isnujuť jakiś obmežennja ščodo sertyfikativ ZNO?

Tak, vašč sertyfikat ZNO može buty ne davnišym za 2016 rik.

— Ja ščoś čuv / čula pro koeficijenty. Jak ce pracjuje?

Pid čas zarahuvannja abiturijentiv zastosovuvatymuť koeficijenty. Їh peremnožať na otrymanyj rezuľtat ZNO. Koeficijenty vidriznjajuťsja v zaležnosti vid regionu, fahu ta miscevosti:

 • regionaľni koeficijenty:
  • 1 — dlja stolyčnyh vyšiv;
  • 1,01 — dlja vyšiv Lvova, Dnipra, Odesy, Harkova;
  • 1,03 — dlja vyščyh navčaľnyh zakladiv Donećkoї ta Luganśkoї oblastej;
  • 1,02 — dlja inšyh mist;
 • galuzevyj: 1,03 dlja zajav na inženerno-tehnični ta pryrodnyčo-matematyčni speciaľnosti;
 • siľśkyj: 1,02.

— Čy je možlyvisť otrymaty piľgy pry vstupi do vyšu?

Vstup u formati spivbesidy majuť zmogu projty čornobyľci ta malomobiľni osoby z invalidnistju.

Ispyty skladatymuť syroty ta pryrivnjani do nyh; dity, jaki ne mogly projty ZNO čerez hvorobu; učasnyky bojovyh dij ta ATO, zviľneni z vijśka pislja 30 lystopada 2016 roku.

ZNO abo ispyty na vybir skladajuť meškanci tymčasovo okupovanyh terytorij v upovnovaženni vyšiv; meškanci nepidkontroľnyh terytorij u peremiščeni vyši ta vyši na terytoriї Luganśkoї ta Donećkoї oblastej.

— Čy majuť piľgy dity učasnykiv ATO ta podij Revoljuciї Gidnosti?

Tak. Zokrema, vony možuť obraty formu vstupu: za ispytamy čy za sertyfikatom ZNO.

Takož dity voїniv ATO majuť pravo na peršočergove zarahuvannja na obrani speciaľnosti. Dity zagyblyh voїniv ATO ta Nebesnoї Sotni buduť zabezpečeni miscjamy deržzamovlennja na 100%.

Takož na vkazani vyšče kategoriї vstupnykiv pošyrjujeťsja nyzka dodatkovyh piľg:

 • sociaľni stypendiї,
 • bezkoštovne nadannja pidručnykiv,
 • bezoplatnyj dostup do internetu na bazi deržavnyh ta komunaľnyh vyšiv,
 • bezkoštovne prožyvannja u studentśkomu gurtožytku.

— Ja pereseleneć / pereselenka z tymčasovo okupovanoї terytoriї, jak meni podaty zajavu na vstup do vyšu?

Dlja abiturijentiv z terytoriї ARK ta Donbasu rekomendovano perejty za posylannjam — i vyvčyty detaľni umovy ta položennja ščodo otrymannja vsih potribnyh dokumentiv dlja vstupu.

Ti z nyh, hto vstupatyme na magistraturu z prava, možuť vstupyty lyše za rezuľtatamy jedynogo fahovogo ispytu u formati ZNO.

— Ja čuv / čula pro skasuvannja vymogy ščodo 150 minimaľnyh baliv dlja medykiv. Ce pravda?

Pro skasuvannja 150 baliv v jakosti minimaľnogo porogu dlja medyčnyh speciaľnostej raniše zajavyla očiľnycja Ministerstva osvity i nauky Ukraїny Lilija Grynevyč. Odnočasno očiľnycja MOZ Uljana Suprun vystupaje za vprovadžennja dodatkovoї umovy dlja medykiv. Jakščo vy vstupajete ne na medyčnyj fakuľtet, to vas skasuvannja 150 baliv ne stosuvatymeťsja.

Teğy: istoriї, osvita

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: