fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Vid Gruziї do Centraľnoї Jevropy: u Lvovi projde mižnarodnyj litfestyvaľ

Від Грузії до Центральної Європи: у Львові пройде міжнародний літфестиваль
Vid 5 lypnja do 4 serpnja u Lvovi vže vtretje vidbudeťsja najbiľšyj transkordonnyj literaturnyj festyvaľ Centraľnoї Jevropy — Misjać avtorśkyh čytań.
Від 5 липня до 4 серпня у Львові вже втретє відбудеться найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи — Місяць авторських читань.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Цього року Почесною гостею фестивалю стане Грузія – тож публіка познайомиться не лише з 31 письменниками з України, Польщі, Чехії та Словаччини, але і з 31 грузинським автором. Читатимуть, як завжди, у оригіналі, а для української публіки спеціально готують свіжі переклади-субтитри. На часі дізнатися більше про літфест у Львові. Де і коли було засновано цей фестиваль. Місяць авторських читань, започаткований 1999 року у Брно видавництвом Větrné mlýny, охоплює тепер 5 міст Центральної Європи. Щовечора впродовж місяця у Львові, Вроцлаві, Брно, Кошицях та Остраві відбуваються два літературні вечори: один — для письменника з країн-господарок фестивалю, і один – з країни-гостя. Яким був МАЧ у 2016 році. Торік завдяки МАЧ Львів відвідали 30 відомих іспанських літераторів, і як наслідок – публікації про місто Лева з’явилися у різних іспаномовних виданнях світу. Хто представлятиме цьогоріч Україну. Українські учасники МАЧ 2017 – дуже різні, визнані метри і зовсім молоді дебютанти. Для вас читатимуть: Микола Рябчук, Наталка Білоцерківець, Максим Дупешко, Юлія Мусаковська, Олексій Чупа, Анастасія Косодій, Анастасія Левкова, Сергій Осока, Таня Малярчук, Олена Гусейнова. Хто буде учасниками від країн Європи. Центральноєвропейську лінію фестивалю представлять: Міхал Гавран (SK), Малґожата Реймер (PL), Патрік Лінгарт (CZ), Марек Вадас (SK), Роман Сзпук (CZ), Олджіх Янота (CZ), Марек Шінделка (CZ), Станіслав Лубєнський (PL), Ондржей Штефанік (CZ), Сільвестер Лаврік (SK), Петер Репка & Іван Штрпка (SK), Олексій Севрук (CZ), Зоська Папужанка (PL), Арношт Ґолдфлам (CZ), Мартін Райнер (CZ), Войцех Гурецький (PL), Наталія Фєдорчук-Цєсляк (PL), Владімір Балла (SK) та низка інших. Де саме проходитиме фестиваль у Львові. Традиційним місцем авторських читань лишається кав’ярня Дзиґа (вул. Вірменська, 35), час також незмінний — 19:00 та 20:30. Вхід безкоштовний.
14.06.2017,15:33
0
Pixabay, CC
Реклама 👇 Замовити

Cogo roku Počesnoju gosteju festyvalju stane Gruzija – tož publika poznajomyťsja ne lyše z 31 pyśmennykamy z Ukraїny, Poľšči, Čehiї ta Slovaččyny, ale i z 31 gruzynśkym avtorom. Čytatymuť, jak zavždy, u oryginali, a dlja ukraїnśkoї publiky speciaľno gotujuť sviži pereklady-subtytry. Na časi diznatysja biľše pro litfest u Lvovi.

De i koly bulo zasnovano cej festyvaľ

Misjać avtorśkyh čytań, započatkovanyj 1999 roku u Brno vydavnyctvom «Větrné mlýny», ohopljuje teper 5 mist Centraľnoї Jevropy. Ščovečora vprodovž misjacja u Lvovi, Vroclavi, Brno, Košycjah ta Ostravi vidbuvajuťsja dva literaturni večory: odyn — dlja pyśmennyka z kraїn-gospodarok festyvalju, i odyn – z kraїny-gostja.

Jakym buv MAČ u 2016 roci

Torik zavdjaky MAČ Lviv vidvidaly 30 vidomyh ispanśkyh literatoriv, i jak naslidok – publikaciї pro misto Leva z’javylysja u riznyh ispanomovnyh vydannjah svitu.

Hto predstavljatyme ćogorič Ukraїnu

Ukraїnśki učasnyky MAČ 2017 – duže rizni, vyznani metry i zovsim molodi debjutanty. Dlja vas čytatymuť:

 • Mykola Rjabčuk,
 • Natalka Bilocerkiveć,
 • Maksym Dupeško,
 • Julija Musakovśka,
 • Oleksij Čupa,
 • Anastasija Kosodij,
 • Anastasija Levkova,
 • Sergij Osoka,
 • Tanja Maljarčuk,
 • Olena Gusejnova.

Hto bude učasnykamy vid kraїn Jevropy

Centraľnojevropejśku liniju festyvalju predstavljať:

 • Mihal Gavran (SK),
 • Malğožata Rejmer (PL),
 • Patrik Lingart (CZ),
 • Marek Vadas (SK),
 • Roman Szpuk (CZ),
 • Oldžih Janota (CZ),
 • Marek Šindelka (CZ),
 • Stanislav Lubjenśkyj (PL),
 • Ondržej Štefanik (CZ),
 • Siľvester Lavrik (SK),
 • Peter Repka & Ivan Štrpka (SK),
 • Oleksij Sevruk (CZ),
 • Zośka Papužanka (PL),
 • Arnošt Ğoldflam (CZ),
 • Martin Rajner (CZ),
 • Vojceh Gurećkyj (PL),
 • Natalija Fjedorčuk-Cjesljak (PL),
 • Vladimir Balla (SK) ta nyzka inšyh.

De same prohodytyme festyvaľ u Lvovi

Tradycijnym miscem avtorśkyh čytań lyšajeťsja kav’jarnja «Dzyğa» (vul. Virmenśka, 35), čas takož nezminnyj — 19:00 ta 20:30. Vhid bezkoštovnyj.

Teğy: mista, festyvali
Džerelo: MAČ

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: