fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

5 pravyl, jaki varto vrahuvaty pry strategičnomu planuvanni na 2017 rik

5 правил, які варто врахувати при стратегічному плануванні на 2017 рік
Andrij Dligač, gendyrektor Advanter Group ta vykladač strategičnogo marketyngu v Biznes-školi MIM-Kyїv, sformuljuvav nyzku tez ščodo strateguvannja ta menedžmentu kompanij ta proektiv na 2017 rik
Андрій Длігач, гендиректор Advanter Group та викладач стратегічного маркетингу в Бізнес-школі МІМ-Київ, сформулював низку тез щодо стратегування та менеджменту компаній та проектів на 2017 рік
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Перше, на чому наголошує топ-менеджер — беззмістовність аналізу трендів в цілому не лише по Україні, але й у сучасному світі загалом. Причина проста: формулюванна лінійні та лінійні прогнози більше не працюють, потрібен глибинний аналіз. Експонента не працює. На прикладі міжнародної роздрібної торгівлі та змін у характері зростання електронної комерцій ми можемо побачити, що орієнтація на кількісне зростання перестала бути ключовою — інакше навіщо тоді Amazon вкладає у офлайн-технології продажів, а AliExpress купує роздрібні мережі на китайському ринку. Макрофінансова стабільність більше не визначає рівновагу у перехідному періоді, в якому ми всі зараз живемо, наголошує Длігач. Низка країн вже йдуть шляхом відновлюваної енергії, натомість українці поки що не мислять в категоріях подібних проривів — і це є джерелом низки наших проблем. Дилема ринку стала очевидною. Наполягати лише на власних позиціях у фазовому періоді невигідно — вигравати потрібно або швидкістю, або молодістю. Соціальні піраміди та поняття кар’єрної драбини перестали існувати у класичному форматі. В Україні реформи гальмуються традиційними очікуваннями — а також застарілою системою взаємин держави та платників податків: —Нічого не вийде, допоки дефіцит пенсійного фонду складає 150 млрд грн. Нічого не зміниться на краще, допоки на 1 пенсіонера припадають 1,4 працюючих людей.. . .       Українцям також доведеться розвивати гнучкість мислення, гнучкість свідомості та вміння приймати рішення. Зміна компетенцій та вміння вирішувати те, чого ніхто не бачив раніше. Три ключових компетенції за Длігачем: вміння вирішувати проблеми, які раніше не виникали перед людьми; критичне мислення та здатність виходити за межі, норми чи стандарти — вибратися із пастки патерналізму можна виключно за рахунок розвитку критичного мислення; креативність — повірити у нове, повірити у технології та прориви, що вже створені і створюються в Україні. Швидке переосмислення цінується найбільше. Світ став пласким, і замість чотирьох рукостискань у нас залишається 3,2, якщо вимірювати коло знайомств через Facebook — а до кінця року, твердить Длігач, цей показник скоротиться до 1,8. В потоці змін буде не лише спрощення комунікацій. 80% сучасних професій зникнуть зовсім або переживуть переосмислення — найбільшого утиску зазнає інститут шлюбу, державні послуги будуть змушені вміститися до смартфонів, і навіть демократію буде переосмислено. Данська модель, коли голосувати на виборах можуть лише ті, хто сплачує податки, може стати одною із ключових моделей для змін. Освіта стане пожиттєвим процесом, а не просто відрізком в рамках школи чи інституту. Україні ж, на думку Длігача, доведеться вигадати, чим займатимуться 33% населення — мешканців малих та середніх міст. Відповіді на це питання поки немає. За якими показниками варто перевірити стратегію вашої компанії на поточний рік. Чекліст від Длігача для компаній на 2017 рік виглядає наступним чином: Розуміння, чому цьогоріч клієнти купували саме у вас — чи є воно? Чи закладено у вашу стратегію ідеї партнерства із Facebook, Google, Amazon, Aliexpress, Uber, Tesla та низкою інших компаній? Чи визначено у вашій стратегії, що буде джерелом прибутку станом на грудень 2017 року і хто буде вашим клієнтом? А як щодо 2018-2019 років? Чому саме у вас вони будуть купувати? Чи є у стратегії визначення того, як формуватиметься і визначатиметься система довіри до вашої компанії? Чи є місце для розвитку компетенцій ваших співробітників та партнерів в рамках вашої стратегії? Чи передбачили ви володіння ключовою точкою? Як щодо планів управління щастям чи функціональної позиції менеджера із роботи з роботами та штучним інтелектом? Чи передбачає ваша стратегія проактивне керування ринком або вашою нішею? Чи надихає вас та стратегія, яка вже у вас є? Чи відповідали ви всерйоз на всі ці запитання? Якщо ствердних відповідей 8 або менше — у вас немає стратегії на 2017 роки та надалі.
08.06.2017,11:12
0
Pixabay, CC
Реклама 👇 Замовити

Perše, na čomu nagološuje top-menedžer — bezzmistovnisť analizu trendiv v cilomu ne lyše po Ukraїni, ale j u sučasnomu sviti zagalom. Pryčyna prosta: formuljuvanna linijni ta linijni prognozy biľše ne pracjujuť, potriben glybynnyj analiz.

Eksponenta ne pracjuje

Na prykladi mižnarodnoї rozdribnoї torgivli ta zmin u harakteri zrostannja elektronnoї komercij my možemo pobačyty, ščo orijentacija na kiľkisne zrostannja perestala buty ključovoju — inakše naviščo todi Amazon vkladaje u oflajn-tehnologiї prodaživ, a AliExpress kupuje rozdribni mereži na kytajśkomu rynku. Makrofinansova stabiľnisť biľše ne vyznačaje rivnovagu u perehidnomu periodi, v jakomu my vsi zaraz žyvemo, nagološuje Dligač.

Nyzka kraїn vže jduť šljahom vidnovljuvanoї energiї, natomisť ukraїnci poky ščo ne mysljať v kategorijah podibnyh proryviv — i ce je džerelom nyzky našyh problem.

Dylema rynku stala očevydnoju

Napoljagaty lyše na vlasnyh pozycijah u fazovomu periodi nevygidno — vygravaty potribno abo švydkistju, abo molodistju. Sociaľni piramidy ta ponjattja «kar’jernoї drabyny» perestaly isnuvaty u klasyčnomu formati.

V Ukraїni reformy gaľmujuťsja tradycijnymy očikuvannjamy — a takož zastariloju systemoju vzajemyn deržavy ta platnykiv podatkiv:

—Ničogo ne vyjde, dopoky deficyt pensijnogo fondu skladaje 150 mlrd grn. Ničogo ne zminyťsja na krašče, dopoky na 1 pensionera prypadajuť 1,4 pracjujučyh ljudej.

 

 

 

Ukraїncjam takož dovedeťsja rozvyvaty gnučkisť myslennja, gnučkisť svidomosti ta vminnja pryjmaty rišennja.

Zmina kompetencij ta vminnja vyrišuvaty te, čogo nihto ne bačyv raniše

Try ključovyh kompetenciї za Dligačem:

 • vminnja vyrišuvaty problemy, jaki raniše ne vynykaly pered ljuďmy;
 • krytyčne myslennja ta zdatnisť vyhodyty za meži, normy čy standarty — vybratysja iz pastky paternalizmu možna vyključno za rahunok rozvytku krytyčnogo myslennja;
 • kreatyvnisť — poviryty u nove, poviryty u tehnologiї ta proryvy, ščo vže stvoreni i stvorjujuťsja v Ukraїni.

Švydke pereosmyslennja cinujeťsja najbiľše

Svit stav plaskym, i zamisť «čotyŕoh rukostyskań» u nas zalyšajeťsja 3,2, jakščo vymirjuvaty kolo znajomstv čerez Facebook — a do kincja roku, tverdyť Dligač, cej pokaznyk skorotyťsja do 1,8. V potoci zmin bude ne lyše sproščennja komunikacij.

80% sučasnyh profesij znyknuť zovsim abo perežyvuť pereosmyslennja — najbiľšogo utysku zaznaje instytut šljubu, deržavni poslugy buduť zmušeni vmistytysja do smartfoniv, i naviť demokratiju bude pereosmysleno. Danśka modeľ, koly golosuvaty na vyborah možuť lyše ti, hto splačuje podatky, može staty odnoju iz ključovyh modelej dlja zmin. Osvita stane požyttjevym procesom, a ne prosto vidrizkom v ramkah školy čy instytutu.

Ukraїni ž, na dumku Dligača, dovedeťsja vygadaty, čym zajmatymuťsja 33% naselennja — meškanciv malyh ta serednih mist. Vidpovidi na ce pytannja poky nemaje.

Za jakymy pokaznykamy varto pereviryty strategiju vašoї kompaniї na potočnyj rik

Čeklist vid Dligača dlja kompanij na 2017 rik vygljadaje nastupnym čynom:

 • Rozuminnja, čomu ćogorič klijenty kupuvaly same u vas — čy je vono?
 • Čy zakladeno u vašu strategiju ideї partnerstva iz Facebook, Google, Amazon, Aliexpress, Uber, Tesla ta nyzkoju inšyh kompanij?
 • Čy vyznačeno u vašij strategiї, ščo bude džerelom prybutku stanom na grudeń 2017 roku i hto bude vašym klijentom? A jak ščodo 2018-2019 rokiv?
 • Čomu same u vas vony buduť kupuvaty?
 • Čy je u strategiї vyznačennja togo, jak formuvatymeťsja i vyznačatymeťsja systema doviry do vašoї kompaniї?
 • Čy je misce dlja rozvytku kompetencij vašyh spivrobitnykiv ta partneriv v ramkah vašoї strategiї?
 • Čy peredbačyly vy volodinnja «ključovoju točkoju»?
 • Jak ščodo planiv upravlinnja ščastjam čy funkcionaľnoї pozyciї menedžera iz roboty z robotamy ta štučnym intelektom?
 • Čy peredbačaje vaša strategija proaktyvne keruvannja rynkom abo vašoju nišeju?
 • Čy nadyhaje vas ta strategija, jaka vže u vas je?
 • Čy vidpovidaly vy vserjoz na vsi ci zapytannja?

Jakščo stverdnyh vidpovidej 8 abo menše — u vas nemaje strategiї na 2017 roky ta nadali.

Džerelo: SBR

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: