fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

10 tez pro osvitu vid Ivana Prymačenka, Prometheus

10 тез про освіту від Івана Примаченка, Prometheus
Sogodni svjatkuje svij deń narodžennja Ivan Prymačenko — zasnovnyk i odyn iz golovnyh tvorciv osvitńoї platformy Prometheus, na jakij vy možete znajty šyrokyj diapazon kursiv: vid bezkoštovnoї pidgotovky do ZNO do kursiv programuvannja CS50. My zibraly 10 vyslovljuvań
Сьогодні святкує свій день народження Іван Примаченко — засновник і один із головних творців освітньої платформи Prometheus, на якій ви можете знайти широкий діапазон курсів: від безкоштовної підготовки до ЗНО до курсів програмування CS50. Ми зібрали 10 висловлювань
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Якою може бути українська освіта і як вона змінюється вже сьогодні? На часі дізнатися про це із прогнозів засновника платформи Prometheus. Про школу. — Вже очевидно, що нова школа має навчати не стільки конкретним фактам і процедурам, скільки моделям мислення: критичному мисленню (вірніше, цілому комплексу моделей мислення, які разом відомі як критичне мислення), зовнішній і внутрішній критиці джерел для обєктивної оцінки інформації, основам статистичного, економічного, алгоритмічного мислень, що, в свою чергу, складаються з безлічі окремих моделей мислення. Індустріальна школа ставить запитання, на які завжди вже існує правильна відповідь. Але найбільш видатні люди досягають успіху в науці, інноваціях та інших галузях життя завдяки тому, що їм вдається винайти рішення, про яке до них ніхто і не здогадувався. Нова школа — це не стільки нові предмети чи навчальні програми, скільки фундаментальна зміна того, до яких нових викликів ми хочемо готувати молоде покоління. Про онлайн-освіту. — Ми притримуємося думки, що масові онлайн-курси – це потужний інструмент, який може вирішувати різноманітні завдання загальнонаціонального рівня. Онлайн та змішана освіта — майбутнє всього світу та України. Для нашої країни, де лише горстка вишів надають якісну освіту, масові онлайн-курси і змішана освіта особливо цінні, бо дозволяють малим коштом зробити навчання у найкращих викладачів країни доступним кожному. Про натхнення. — За освітою я історик, тож надихаюся історичними подіями та персонами. Коли сьогодні люди говорять, що наша мета зробити найкращу освіту доступною кожному нереальна, я люблю згадувати Ґутенберга і його друкарський верстат. У 1440 році в Європі налічувалося близько 30 тис примірників книг, а вже за 50 років після винаходу Ґутенберга – 10 млн. Книги стали дешевими і доступними кожному, що назавжди змінило світ. В Prometheus ми впевнені, що масові відкриті онлайн-курси так само можуть зробити найкращу освіту доступною кожному. Про майбутнє. — Щоби підготувати нові покоління до успішного життя, ми маємо навчати їх тому, що я називаю стратегіями адаптації: агентності (здатність цілеспрямовано втілювати задумане в реальність, віра в свою здатність впливати на хід подій, здатність до саморозвитку і адаптації), вмінню ефективно регулювати свій рівень стресу, тривожності і депресивності, мисленню зростання на противагу фіксованому мисленню тощо. Про досягнення. — У кожного з нас є надзвичайно розумні та здібні знайомі з блискучою освітою, які, разом з тим, хронічно не можуть досягати того, чого б їм хотілося. Про машини. — Я скептично ставлюся до думки, що в осяжному майбутньому машини повністю замінять людей у всіх галузях. Автоматизація старих рутинних робіт дозволить вивільнити людські ресурси і створити потребу в нових професіях, де буде необхідна творча інтелектуальна праця. Ми не можемо і не маємо конкурувати з машинами за рутинну роботу. Замість цього маємо навчати це і нові покоління так, щоб вони могли забути про нудну рутину і займатися вимогливою, але справді захоплюючою і потрібною економіці творчою працею. Про постправду. — У світі постправди панують не факти, а емоції. Про інновації. — Минуле десятиліття стало періодом розквіту інноваційних, ризикованих і надзвичайно плідних стартапів майже в усіх галузях світової економіки. Здається, настав час, коли випробувані методи стартап-світу потрібно почати використовувати для створення шкіл нового покоління в Україні. Нещодавно мене спитали, чому я займаюся всім цим, а не чимось легшим та прибутковим? Думаю, вся справа в тому, що мені відчайдушно хочеться пройти крізь всі повороти сюжету і дізнатися, чим завершиться ця історія. Іван Примаченко. CEO Prometheus. Про ідеалістів. — Я не зустрічав жодної по-справжньому видатної людини, яка була би глибоко розчарована життям. Але я знаю безліч видатних людей, за зовнішньою прагматичністю і продуманістю дій яких лежить божевільний ідеалізм, вірність своїм дитячим ідеалам і романтичність у високому розумінні цього слова. Щоб бути ідеалістом і змінити світ, вам знадобиться дуже прагматично продуманий план. Але я не знаю, що здатне допомогти перемогти тому, хто дозволив розчаруванню перемогти себе. У підготовці матеріалу використано колонки та розмови із Іваном для НВ, The Ukrainians, Blog Imena.UA
24.05.2017,17:10
1
arhiv Ivana Prymačenka
Реклама 👇 Замовити

Jakoju može buty ukraїnśka osvita i jak vona zminjujeťsja vže śogodni? Na časi diznatysja pro ce iz prognoziv zasnovnyka platformy Prometheus.

Pro školu

— Vže očevydno, ščo nova škola maje navčaty ne stiľky konkretnym faktam i proceduram, skiľky modeljam myslennja: krytyčnomu myslennju (virniše, cilomu kompleksu modelej myslennja, jaki razom vidomi jak krytyčne myslennja), zovnišnij i vnutrišnij krytyci džerel dlja ob’jektyvnoї ocinky informaciї, osnovam statystyčnogo, ekonomičnogo, algorytmičnogo mysleń, ščo, v svoju čergu, skladajuťsja z bezliči okremyh modelej myslennja.

Industriaľna škola stavyť zapytannja, na jaki zavždy vže isnuje pravyľna vidpoviď. Ale najbiľš vydatni ljudy dosjagajuť uspihu v nauci, innovacijah ta inšyh galuzjah žyttja zavdjaky tomu, ščo їm vdajeťsja vynajty rišennja, pro jake do nyh nihto i ne zdogaduvavsja.

Nova škola — ce ne stiľky novi predmety čy navčaľni programy, skiľky fundamentaľna zmina togo, do jakyh novyh vyklykiv my hočemo gotuvaty molode pokolinnja.

Pro onlajn-osvitu

— My prytrymujemosja dumky, ščo masovi onlajn-kursy – ce potužnyj instrument, jakyj može vyrišuvaty riznomanitni zavdannja zagaľnonacionaľnogo rivnja.

Onlajn ta zmišana osvita — majbutnje vśogo svitu ta Ukraїny. Dlja našoї kraїny, de lyše gorstka vyšiv nadajuť jakisnu osvitu, masovi onlajn-kursy i zmišana osvita osoblyvo cinni, bo dozvoljajuť malym koštom zrobyty navčannja u najkraščyh vykladačiv kraїny dostupnym kožnomu.

Pro nathnennja

— Za osvitoju ja istoryk, tož nadyhajusja istoryčnymy podijamy ta personamy. Koly śogodni ljudy govorjať, ščo naša meta zrobyty najkrašču osvitu dostupnoju kožnomu nereaľna, ja ljublju zgaduvaty Ğutenberga i jogo drukarśkyj verstat. U 1440 roci v Jevropi naličuvalosja blyźko 30 tys prymirnykiv knyg, a vže za 50 rokiv pislja vynahodu Ğutenberga – 10 mln. Knygy staly deševymy i dostupnymy kožnomu, ščo nazavždy zminylo svit. V Prometheus my vpevneni, ščo masovi vidkryti onlajn-kursy tak samo možuť zrobyty najkrašču osvitu dostupnoju kožnomu.

Pro majbutnje

— Ščoby pidgotuvaty novi pokolinnja do uspišnogo žyttja, my majemo navčaty їh tomu, ščo ja nazyvaju «strategijamy adaptaciї»: agentnosti (zdatnisť cilesprjamovano vtiljuvaty zadumane v reaľnisť, vira v svoju zdatnisť vplyvaty na hid podij, zdatnisť do samorozvytku i adaptaciї), vminnju efektyvno reguljuvaty svij riveń stresu, tryvožnosti i depresyvnosti, myslennju zrostannja na protyvagu fiksovanomu myslennju toščo.

Pro dosjagnennja

— U kožnogo z nas je nadzvyčajno rozumni ta zdibni znajomi z blyskučoju osvitoju, jaki, razom z tym, hronično ne možuť dosjagaty togo, čogo b їm hotilosja.

Pro mašyny

— Ja skeptyčno stavljusja do dumky, ščo v osjažnomu majbutńomu mašyny povnistju zaminjať ljudej u vsih galuzjah. Avtomatyzacija staryh rutynnyh robit dozvolyť vyviľnyty ljudśki resursy i stvoryty potrebu v novyh profesijah, de bude neobhidna tvorča intelektuaľna pracja.

My ne možemo i ne majemo konkuruvaty z mašynamy za rutynnu robotu. Zamisť ćogo majemo navčaty ce i novi pokolinnja tak, ščob vony mogly zabuty pro nudnu rutynu i zajmatysja vymoglyvoju, ale spravdi zahopljujučoju i potribnoju ekonomici tvorčoju praceju.

Pro postpravdu

— U sviti postpravdy10 tez pro osvitu vid Ivana Prymačenka, Prometheus 1Mark Cukerberğ — pro fejkovi novyny, biznes ta suspiľstvo panujuť ne fakty, a emociї.

Pro innovaciї

— Mynule desjatylittja stalo periodom rozkvitu innovacijnyh, ryzykovanyh i nadzvyčajno plidnyh startapiv majže v usih galuzjah svitovoї ekonomiky. Zdajeťsja, nastav čas, koly vyprobuvani metody startap-svitu potribno počaty vykorystovuvaty dlja stvorennja škil novogo pokolinnja v Ukraїni.

Neščodavno mene spytaly, čomu ja zajmajusja vsim cym, a ne čymoś legšym ta prybutkovym? Dumaju, vsja sprava v tomu, ščo meni vidčajdušno hočeťsja projty kriź vsi povoroty sjužetu i diznatysja, čym zaveršyťsja cja istorija

Pro idealistiv

— Ja ne zustričav žodnoї po-spravžńomu vydatnoї ljudyny, jaka bula by glyboko rozčarovana žyttjam. Ale ja znaju bezlič vydatnyh ljudej, za zovnišńoju pragmatyčnistju i produmanistju dij jakyh ležyť boževiľnyj idealizm, virnisť svoїm dytjačym idealam i romantyčnisť u vysokomu rozuminni ćogo slova. Ščob buty idealistom i zminyty svit, vam znadobyťsja duže pragmatyčno produmanyj plan. Ale ja ne znaju, ščo zdatne dopomogty peremogty tomu, hto dozvolyv rozčaruvannju peremogty sebe.

U pidgotovci materialu vykorystano kolonky ta rozmovy iz Ivanom dlja «NV», The Ukrainians, Blog Imena.UA

Teğy: ljudy, nauka, osvita, cytaty

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.

1 komentar

spočatku novi
za rejtyngom spočatku novi za hronologijeju
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: