Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

10 tez pro osvitu vid Ivana Prymačenka, Prometheus

10 тез про освіту від Івана Примаченка, Prometheus

Sogodni svjatkuje svij deń narodžennja Ivan Prymačenko — zasnovnyk i odyn iz golovnyh tvorciv osvitńoї platformy Prometheus, na jakij vy možete znajty šyrokyj diapazon kursiv: vid bezkoštovnoї pidgotovky do ZNO do kursiv programuvannja CS50. My zibraly 10 vyslovljuvań
Сьогодні святкує свій день народження Іван Примаченко — засновник і один із головних творців освітньої платформи Prometheus, на якій ви можете знайти широкий діапазон курсів: від безкоштовної підготовки до ЗНО до курсів програмування CS50. Ми зібрали 10 висловлювань
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Якою може бути українська освіта і як вона змінюється вже сьогодні? На часі дізнатися про це із прогнозів засновника платформи Prometheus. Про школу. — Вже очевидно, що нова школа має навчати не стільки конкретним фактам і процедурам, скільки моделям мислення: критичному мисленню (вірніше, цілому комплексу моделей мислення, які разом відомі як критичне мислення), зовнішній і внутрішній критиці джерел для обєктивної оцінки інформації, основам статистичного, економічного, алгоритмічного мислень, що, в свою чергу, складаються з безлічі окремих моделей мислення. Індустріальна школа ставить запитання, на які завжди вже існує правильна відповідь. Але найбільш видатні люди досягають успіху в науці, інноваціях та інших галузях життя завдяки тому, що їм вдається винайти рішення, про яке до них ніхто і не здогадувався. Нова школа — це не стільки нові предмети чи навчальні програми, скільки фундаментальна зміна того, до яких нових викликів ми хочемо готувати молоде покоління. Про онлайн-освіту. — Ми притримуємося думки, що масові онлайн-курси – це потужний інструмент, який може вирішувати різноманітні завдання загальнонаціонального рівня. Онлайн та змішана освіта — майбутнє всього світу та України. Для нашої країни, де лише горстка вишів надають якісну освіту, масові онлайн-курси і змішана освіта особливо цінні, бо дозволяють малим коштом зробити навчання у найкращих викладачів країни доступним кожному. Про натхнення. — За освітою я історик, тож надихаюся історичними подіями та персонами. Коли сьогодні люди говорять, що наша мета зробити найкращу освіту доступною кожному нереальна, я люблю згадувати Ґутенберга і його друкарський верстат. У 1440 році в Європі налічувалося близько 30 тис примірників книг, а вже за 50 років після винаходу Ґутенберга – 10 млн. Книги стали дешевими і доступними кожному, що назавжди змінило світ. В Prometheus ми впевнені, що масові відкриті онлайн-курси так само можуть зробити найкращу освіту доступною кожному. Про майбутнє. — Щоби підготувати нові покоління до успішного життя, ми маємо навчати їх тому, що я називаю стратегіями адаптації: агентності (здатність цілеспрямовано втілювати задумане в реальність, віра в свою здатність впливати на хід подій, здатність до саморозвитку і адаптації), вмінню ефективно регулювати свій рівень стресу, тривожності і депресивності, мисленню зростання на противагу фіксованому мисленню тощо. Про досягнення. — У кожного з нас є надзвичайно розумні та здібні знайомі з блискучою освітою, які, разом з тим, хронічно не можуть досягати того, чого б їм хотілося. Про машини. — Я скептично ставлюся до думки, що в осяжному майбутньому машини повністю замінять людей у всіх галузях. Автоматизація старих рутинних робіт дозволить вивільнити людські ресурси і створити потребу в нових професіях, де буде необхідна творча інтелектуальна праця. Ми не можемо і не маємо конкурувати з машинами за рутинну роботу. Замість цього маємо навчати це і нові покоління так, щоб вони могли забути про нудну рутину і займатися вимогливою, але справді захоплюючою і потрібною економіці творчою працею. Про постправду. — У світі постправди панують не факти, а емоції. Про інновації. — Минуле десятиліття стало періодом розквіту інноваційних, ризикованих і надзвичайно плідних стартапів майже в усіх галузях світової економіки. Здається, настав час, коли випробувані методи стартап-світу потрібно почати використовувати для створення шкіл нового покоління в Україні. Про ідеалістів. — Я не зустрічав жодної по-справжньому видатної людини, яка була би глибоко розчарована життям. Але я знаю безліч видатних людей, за зовнішньою прагматичністю і продуманістю дій яких лежить божевільний ідеалізм, вірність своїм дитячим ідеалам і романтичність у високому розумінні цього слова. Щоб бути ідеалістом і змінити світ, вам знадобиться дуже прагматично продуманий план. Але я не знаю, що здатне допомогти перемогти тому, хто дозволив розчаруванню перемогти себе. У підготовці матеріалу використано колонки та розмови із Іваном для НВ, The Ukrainians, Blog Imena.UA
24.05.2017,17:10
1
arhiv Ivana Prymačenka

Jakoju može buty ukraїnśka osvita i jak vona zminjujeťsja vže śogodni? Na časi diznatysja pro ce iz prognoziv zasnovnyka platformy Prometheus.

Pro školu

— Vže očevydno, ščo nova škola maje navčaty ne stiľky konkretnym faktam i proceduram, skiľky modeljam myslennja: krytyčnomu myslennju (virniše, cilomu kompleksu modelej myslennja, jaki razom vidomi jak krytyčne myslennja), zovnišnij i vnutrišnij krytyci džerel dlja ob’jektyvnoї ocinky informaciї, osnovam statystyčnogo, ekonomičnogo, algorytmičnogo mysleń, ščo, v svoju čergu, skladajuťsja z bezliči okremyh modelej myslennja.

Industriaľna škola stavyť zapytannja, na jaki zavždy vže isnuje pravyľna vidpoviď. Ale najbiľš vydatni ljudy dosjagajuť uspihu v nauci, innovacijah ta inšyh galuzjah žyttja zavdjaky tomu, ščo їm vdajeťsja vynajty rišennja, pro jake do nyh nihto i ne zdogaduvavsja.

Nova škola — ce ne stiľky novi predmety čy navčaľni programy, skiľky fundamentaľna zmina togo, do jakyh novyh vyklykiv my hočemo gotuvaty molode pokolinnja.

Pro onlajn-osvitu

— My prytrymujemosja dumky, ščo masovi onlajn-kursy – ce potužnyj instrument, jakyj može vyrišuvaty riznomanitni zavdannja zagaľnonacionaľnogo rivnja.

Onlajn ta zmišana osvita — majbutnje vśogo svitu ta Ukraїny. Dlja našoї kraїny, de lyše gorstka vyšiv nadajuť jakisnu osvitu, masovi onlajn-kursy i zmišana osvita osoblyvo cinni, bo dozvoljajuť malym koštom zrobyty navčannja u najkraščyh vykladačiv kraїny dostupnym kožnomu.

Pro nathnennja

— Za osvitoju ja istoryk, tož nadyhajusja istoryčnymy podijamy ta personamy. Koly śogodni ljudy govorjať, ščo naša meta zrobyty najkrašču osvitu dostupnoju kožnomu nereaľna, ja ljublju zgaduvaty Ğutenberga i jogo drukarśkyj verstat. U 1440 roci v Jevropi naličuvalosja blyźko 30 tys prymirnykiv knyg, a vže za 50 rokiv pislja vynahodu Ğutenberga – 10 mln. Knygy staly deševymy i dostupnymy kožnomu, ščo nazavždy zminylo svit. V Prometheus my vpevneni, ščo masovi vidkryti onlajn-kursy tak samo možuť zrobyty najkrašču osvitu dostupnoju kožnomu.

Pro majbutnje

— Ščoby pidgotuvaty novi pokolinnja do uspišnogo žyttja, my majemo navčaty їh tomu, ščo ja nazyvaju «strategijamy adaptaciї»: agentnosti (zdatnisť cilesprjamovano vtiljuvaty zadumane v reaľnisť, vira v svoju zdatnisť vplyvaty na hid podij, zdatnisť do samorozvytku i adaptaciї), vminnju efektyvno reguljuvaty svij riveń stresu, tryvožnosti i depresyvnosti, myslennju zrostannja na protyvagu fiksovanomu myslennju toščo.

Pro dosjagnennja

— U kožnogo z nas je nadzvyčajno rozumni ta zdibni znajomi z blyskučoju osvitoju, jaki, razom z tym, hronično ne možuť dosjagaty togo, čogo b їm hotilosja.

Pro mašyny

— Ja skeptyčno stavljusja do dumky, ščo v osjažnomu majbutńomu mašyny povnistju zaminjať ljudej u vsih galuzjah. Avtomatyzacija staryh rutynnyh robit dozvolyť vyviľnyty ljudśki resursy i stvoryty potrebu v novyh profesijah, de bude neobhidna tvorča intelektuaľna pracja.

My ne možemo i ne majemo konkuruvaty z mašynamy za rutynnu robotu. Zamisť ćogo majemo navčaty ce i novi pokolinnja tak, ščob vony mogly zabuty pro nudnu rutynu i zajmatysja vymoglyvoju, ale spravdi zahopljujučoju i potribnoju ekonomici tvorčoju praceju.

Pro postpravdu

— U sviti postpravdy panujuť ne fakty, a emociї.

Pro innovaciї

— Mynule desjatylittja stalo periodom rozkvitu innovacijnyh, ryzykovanyh i nadzvyčajno plidnyh startapiv majže v usih galuzjah svitovoї ekonomiky. Zdajeťsja, nastav čas, koly vyprobuvani metody startap-svitu potribno počaty vykorystovuvaty dlja stvorennja škil novogo pokolinnja v Ukraїni.

Neščodavno mene spytaly, čomu ja zajmajusja vsim cym, a ne čymoś legšym ta prybutkovym? Dumaju, vsja sprava v tomu, ščo meni vidčajdušno hočeťsja projty kriź vsi povoroty sjužetu i diznatysja, čym zaveršyťsja cja istorija

Pro idealistiv

— Ja ne zustričav žodnoї po-spravžńomu vydatnoї ljudyny, jaka bula by glyboko rozčarovana žyttjam. Ale ja znaju bezlič vydatnyh ljudej, za zovnišńoju pragmatyčnistju i produmanistju dij jakyh ležyť boževiľnyj idealizm, virnisť svoїm dytjačym idealam i romantyčnisť u vysokomu rozuminni ćogo slova. Ščob buty idealistom i zminyty svit, vam znadobyťsja duže pragmatyčno produmanyj plan. Ale ja ne znaju, ščo zdatne dopomogty peremogty tomu, hto dozvolyv rozčaruvannju peremogty sebe.

U pidgotovci materialu vykorystano kolonky ta rozmovy iz Ivanom dlja «NV», The Ukrainians, Blog Imena.UA

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.

1 komentar

spočatku novi
za rejtyngom spočatku novi za hronologijeju
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: