fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

«Akupunktura mista» — tym, hto vidkryvaje misto dlja vsih

«Акупунктура міста» — тим, хто відкриває місто для всіх
Čy ne vperše sered ukraїnśkyh perekladiv non-fikšnu mynulorič z'javylasja knyga pro misto — i ce ne naukove doslidžennja čy nabir biznes-kejsiv, a zbirka eseїv pro te, jakymy stajuť mista pid vplyvom peretvoreń
Чи не вперше серед українських перекладів нон-фікшну минулоріч з'явилася книга про місто — і це не наукове дослідження чи набір бізнес-кейсів, а збірка есеїв про те, якими стають міста під впливом перетворень
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Хоча Видавництво Старого Лева презентувало це видання наприкінці 2016-го, актуальність тем та прикладів, розглянутих у книзі, не втратилася і в 2017-му. Що варто знати про Акупунктуру міста і кому варто її прочитати, окрім урбаністів? Головне про автора. Написав Акупунктуру міста не теоретик, а практик з неабияким досвідом реформування кризових міст. Жайме Лернер — бразильський архітектор, вчений-урбаніст, проектувальник міст, народжений 1937 року у родині єврейських емігрантів. Найбільш відомий його проект — власна концепція міста Курітіба, у якому Лернер народився. Ідеї, котрі він запропонував, не просто знайшли втілення у життя — він потім ще тричі став мером цього міста, а також створив Інститут планування та дослідження міст. Що це за Інститут і чому його приклад цікавий для України. Силами цієї організації було створено низку еталонів у формуванні міських агломерацій, розміщення населення, плануванні бізнесу та інфраструктури у міській зоні. Найбільш відомим проектом Інституту в цілому і Лернера зокрема стала модернізація Курітіби та переналаштування міста під потреби громади та реформування системи громадського транспорту. Завдяки перетворенням, запропонованим Інститутом та Лернером, останній став президентом Міжнародної спілки архітекторів. Чи не буде нудно це читати?. Якщо ви очікуєте на наукові викладки чи безліч графіків, цифр і порад, як модернізувати місто, одразу попередимо — ця книга зовсім про інше. Лернер, який є одночасно міжнародно визнаним архітектором, урбаністом та очільником міста, не просто законспектував власний досвід — а написав гарні міські есеї про те, як живуть та змінюються міста Азії, Латинської Америки, Європи. При цьому він зміг уникнути менторства, напучування чи занадто складної термінології, яка би відлякала від Акупунктури потенційних читачів. Чому саме така назва. Як акупунктура точково лікує та зцілює, так і вибрані перетворення та реформи у містоплануванні, транспорті, відкритих просторах та запровадженні технологій можуть дати нове дихання містам, які здавалися безнадійно втраченими для громади, але відданими на поталу автомобілям чи безкінечним торгівельним центрам. Гадаю, саме такий шлях зцілення зараз дуже потрібен усім без винятку українським містам. Прикметні особливості книги. Перед вами — справжня поезія в прозі про місто. Із малих, інколи геть незначущих деталей Лернер творить картину неповторності та важливості міст не лише для туристів, але й для постійних мешканців. Хтось може закинути Акупунктурі надмірну есеїстичність — а хтось навпаки вбачає у ній starter kit для чиновника, якому потрібно пояснити важливість третіх просторів чи інших непомітних перетворень. Вирішувати у будь-якому разі доведеться самому читачеві. Якщо хочете дізнатися більше про саму книгу та про ключові проблеми малих та середніх міст, що розвиваються. Не так давно цю книгу обговорювали в книгарні Є за участі Аліни Дяченко, очільниці вінницького Інституту розвитку міст. Аби дізнатися про книгу більше, можна послухати випуск подкасту Сторінка 5 за її участю: Придбати книгу можна в інтернет-крамниці видавця
22.05.2017,16:09
0
Anna Savčynśka
Реклама 👇 Замовити

Hoča «Vydavnyctvo Starogo Leva»«Akupunktura mista» — tym, hto vidkryvaje misto dlja vsih 1Gotujemosja do «Knyžkovogo Arsenalu» — «VSL» prezentuvalo ce vydannja naprykinci 2016-go, aktuaľnisť tem ta prykladiv, rozgljanutyh u knyzi, ne vtratylasja i v 2017-mu. Ščo varto znaty pro «Akupunkturu mista» i komu varto її pročytaty, okrim urbanistiv?

Golovne pro avtora

Napysav «Akupunkturu mista» ne teoretyk, a praktyk z neabyjakym dosvidom reformuvannja kryzovyh mist. Žajme Lerner — brazyľśkyj arhitektor, včenyj-urbanist, proektuvaľnyk mist, narodženyj 1937 roku u rodyni jevrejśkyh emigrantiv. Najbiľš vidomyj jogo proekt — vlasna koncepcija mista Kuritiba, u jakomu Lerner narodyvsja. Ideї, kotri vin zaproponuvav, ne prosto znajšly vtilennja u žyttja — vin potim šče tryči stav merom ćogo mista, a takož stvoryv Instytut planuvannja ta doslidžennja mist.

Ščo ce za Instytut i čomu jogo pryklad cikavyj dlja Ukraїny

Sylamy cijeї organizaciї bulo stvoreno nyzku etaloniv u formuvanni miśkyh aglomeracij, rozmiščennja naselennja, planuvanni biznesu ta infrastruktury u miśkij zoni. Najbiľš vidomym proektom Instytutu v cilomu i Lernera zokrema stala modernizacija Kuritiby ta perenalaštuvannja mista pid potreby gromady ta reformuvannja systemy gromadśkogo transportu. Zavdjaky peretvorennjam, zaproponovanym Instytutom ta Lernerom, ostannij stav prezydentom Mižnarodnoї spilky arhitektoriv.

Čy ne bude nudno ce čytaty?

Jakščo vy očikujete na naukovi «vykladky» čy bezlič grafikiv, cyfr i porad, jak modernizuvaty misto, odrazu poperedymo — cja knyga zovsim pro inše. Lerner, jakyj je odnočasno mižnarodno vyznanym arhitektorom, urbanistom ta očiľnykom mista, ne prosto zakonspektuvav vlasnyj dosvid — a napysav garni miśki eseї pro te, jak žyvuť ta zminjujuťsja mista Aziї, Latynśkoї Ameryky, Jevropy. Pry ćomu vin zmig unyknuty mentorstva, napučuvannja čy zanadto skladnoї terminologiї, jaka by vidljakala vid «Akupunktury» potencijnyh čytačiv.

01/ 02
Ukraїnśkoju knygu vydalo «VSL»

Čomu same taka nazva

Jak akupunktura točkovo likuje ta zciljuje, tak i vybrani peretvorennja ta reformy u mistoplanuvanni, transporti, vidkrytyh prostorah ta zaprovadženni tehnologij možuť daty «nove dyhannja» mistam, jaki zdavalysja beznadijno vtračenymy dlja gromady, ale viddanymy na potalu avtomobiljam čy bezkinečnym torgiveľnym centram. Gadaju, same takyj šljah «zcilennja» zaraz duže potriben usim bez vynjatku ukraїnśkym mistam.

Prykmetni osoblyvosti knygy

Pered vamy — spravžnja poezija v prozi pro misto. Iz malyh, inkoly geť neznačuščyh detalej Lerner tvoryť kartynu nepovtornosti ta važlyvosti mist ne lyše dlja turystiv, ale j dlja postijnyh meškanciv.

Htoś može zakynuty «Akupunkturi» nadmirnu eseїstyčnisť — a htoś navpaky vbačaje u nij «starter kit dlja čynovnyka», jakomu potribno pojasnyty važlyvisť «tretih prostoriv» čy inšyh nepomitnyh peretvoreń. Vyrišuvaty u buď-jakomu razi dovedeťsja samomu čytačevi.

Jakščo hočete diznatysja biľše pro samu knygu ta pro ključovi problemy malyh ta serednih mist, ščo rozvyvajuťsja

Ne tak davno cju knygu obgovorjuvaly v knygarni «Je» za učasti Aliny Djačenko, očiľnyci vinnyćkogo «Instytutu rozvytku mist». Aby diznatysja pro knygu biľše, možna posluhaty vypusk podkastu «Storinka 5» za її učastju:

Prydbaty knygu možna v internet-kramnyci vydavcja

Teğy: knygy, mista, ogljady

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: