fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

«Parasol» — vid sociaľnogo proektu do knygy avtorstva vidomyh ukraїnciv

«Parasol» — від соціального проекту до книги авторства відомих українців
Do Knyžkovogo Arsenalu sociaľnyj art-proekt Parasol i «Vydavnyctvo Starogo Leva» gotujuť iljustrovanu zbirku opovidań i eseїv pro boroťbu ljudyny za žyttja. Ščo varto znaty i z kym pro ce možna pogovoryty
До Книжкового Арсеналу соціальний арт-проект Parasol і «Видавництво Старого Лева» готують ілюстровану збірку оповідань і есеїв про боротьбу людини за життя. Що варто знати і з ким про це можна поговорити
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Уперше в українській літературі відверто порушено табуйовану в нашій культурі тему – смерті та останнього періоду життя, підтримки людини близькими та фахівцями у цей непростий період, зрештою, паліативної допомоги як такої. Що таке паліативна допомога і чому про неї написано книгу. Паліативна допомога — це комплекс заходів, які полегшують останні місяці (а інколи — дні) життя невиліковних хворих. А ще паліативна допомога – болюча проблема нашої держави. В Україні досі бракує сучасних хоспісів та можливостей по організації догляду для невиліковних хворих. Проблема актуальна — тому автори текстів та українські художники об’єднали свої зусилля і спільно створили збірку із 14 есеїв та оповідань на цю тему. В ролі упорядників виступили письменник Іван Рябчій та художник Андрій Єрмоленко. Що таке Parasol. Parasol – це соціальний арт-проект, присвячений проблемам паліативної допомоги. Головним інструментом проекту є мистецтво, спроможне привернути увагу пересічних проблеми паліативної допомоги. Адже окрім потреби у медикаментах, інфраструктурі та фахівцях дуже часто хворим та їхнім родинам бракує готовності суспільства відкрити над іншим парасольку підтримки. Назва латинкою обігрує парасольку  — всесвітній символ паліативної допомоги. Кожен учасник проекту визначає для себе сам, що є його парасолькою. Його засобом захисту та підтримки, який образ, сюжет чи сигнал необхідно зафіксувати й донести тут і зараз до українського читача. Хто стоїть за проектом. Соціальний арт-проект Parasol реалізується громадською організацією Фонд Європа ХХІ за підтримки Міжнародного фонду Відродження. Про діяльність та новини проекту можна дізнатися зі сторінки у Facebook, або напряму запитати у очільниці Parasol Настасії Євдокимової за адресою [email protected] Хто створив збірку. Над текстами для цієї непростої книжки працювали письменники Олександр Бойченко, Анастасія Леухіна, Галина Крук, Павло Коробчук, Зоя Казанжи, Маріанна Кіяновська, Сергій Жадан, Юрій Ярема, Юрій Строкань, Марина Єщенко, Олександр Михельсон, Юлія Ілюха, Олег Короташ. Координатор літературної частини соціального арт-проекту Parasol Іван Рябчій так говорить про цю збірку: Упродовж багатьох років, вишукуючи нові книжки з франкомовних країн для перекладу українською, я часто зупинявся на творах гостросоціальних, де автори піднімали актуальні для суспільства проблеми. Згадаю хоча б твори Жана-Люка Утерса, Анрі Бошо, Еріка-Емманюеля Шмітта, Дідьє Ван Ковеларта, Мішеля Уельбека. І мені завжди хотілося, щоби й українські письменники хоча б на хвилинку відволіклися від проблем далекої минувшини та своїх внутрішніх інтимних переживань і тверезо поглянули на болі і негаразди нашого суспільства. Поглянули і зафіксували. Можна сказати, що проекту Parasol я чекав уже давно. Проекту, де дуже різні за стилем українські письменники, блогери і громадські діячі написали б на певну гостросоціальну тему. Про паліатив. Про біль і життя. Про боротьбу і любов. . . Про візуальну частину незвичної збірки розповідає художник, координатор візуальної частини проекту Parasol Андрій Єрмоленко: Зібрані роботи показують різні грані людського буття. Це — дитинство, радість, труд, віру, розмаїття навколишнього світу, людську огиду, неприйняття іншого, власне, життя та смерть як такі. Все, що довкола нас — дуже фактурне і яскраве. Однак ми живемо не замислюючись про це, тож багато речей, людських станів, тривог просто залишаються непоміченими, на периферії свідомості. До ілюстрування доклалися Олександр Ройтбурд, Матвій Вайсберг, Роман Мінін, Андрій Сидоренко, та низка інших художників. Коли чекати на новинку в українських книгарнях. Презентація ілюстрованої збірки оповідань і есеїв Parasol за участі авторів та художників відбудеться 21 травня о 15:00 у рамках Книжкового Арсеналу в українській столиці у форматі дискусії Мистецтво мусить бути соціальним. А вже згодом книгу можна буде придбати в книжкових магазинах по всій Україні.
02.05.2017,15:45
0
«VSL»
Реклама 👇 Замовити

Uperše v ukraїnśkij literaturi vidverto porušeno tabujovanu v našij kuľturi temu – smerti ta ostanńogo periodu žyttja, pidtrymky ljudyny blyźkymy ta fahivcjamy u cej neprostyj period, zreštoju, paliatyvnoї dopomogy jak takoї.

Ščo take paliatyvna dopomoga i čomu pro neї napysano knygu

Paliatyvna dopomoga — ce kompleks zahodiv, jaki polegšujuť ostanni misjaci (a inkoly — dni) žyttja nevylikovnyh hvoryh. A šče paliatyvna dopomoga – boljuča problema našoї deržavy. V Ukraїni dosi brakuje sučasnyh hospisiv ta možlyvostej po organizaciї dogljadu dlja nevylikovnyh hvoryh. Problema aktuaľna — tomu avtory tekstiv ta ukraїnśki hudožnyky ob’jednaly svoї zusyllja i spiľno stvoryly zbirku iz 14 eseїv ta opovidań na cju temu. V roli uporjadnykiv vystupyly pyśmennyk Ivan Rjabčij ta hudožnyk Andrij Jermolenko.

Ščo take Parasol

Parasol – ce sociaľnyj art-proekt, prysvjačenyj problemam paliatyvnoї dopomogy. Golovnym instrumentom proektu je mystectvo, spromožne pryvernuty uvagu peresičnyh problemy paliatyvnoї dopomogy. Adže okrim potreby u medykamentah, infrastrukturi ta fahivcjah duže často hvorym ta їhnim rodynam brakuje gotovnosti suspiľstva vidkryty nad inšym «parasoľku» pidtrymky.

Nazva latynkoju obigruje parasoľku  — vsesvitnij symvol paliatyvnoї dopomogy. Kožen učasnyk proektu vyznačaje dlja sebe sam, ščo je jogo «parasoľkoju». Jogo zasobom zahystu ta pidtrymky, jakyj obraz, sjužet čy sygnal neobhidno zafiksuvaty j donesty tut i zaraz do ukraїnśkogo čytača.

Hto stoїť za proektom

Sociaľnyj art-proekt Parasol realizujeťsja gromadśkoju organizacijeju «Fond «Jevropa HHI» za pidtrymky Mižnarodnogo fondu «Vidrodžennja». Pro dijaľnisť ta novyny proektu možna diznatysja zi storinky u Facebook, abo naprjamu zapytaty u očiľnyci Parasol Nastasiї Jevdokymovoї za adresoju [email protected]

«Parasol» — vid sociaľnogo proektu do knygy avtorstva vidomyh ukraїnciv

Hto stvoryv zbirku

Nad tekstamy dlja cijeї neprostoї knyžky pracjuvaly pyśmennyky Oleksandr Bojčenko, Anastasija Leuhina, Galyna Kruk, Pavlo Korobčuk, Zoja Kazanžy, Marianna Kijanovśka, Sergij Žadan, Jurij Jarema, Jurij Strokań, Maryna Ješčenko, Oleksandr Myheľson, Julija Iljuha, Oleg Korotaš.

Koordynator literaturnoї častyny sociaľnogo art-proektu «Parasol» Ivan Rjabčij tak govoryť pro cju zbirku: «Uprodovž bagaťoh rokiv, vyšukujučy novi knyžky z frankomovnyh kraїn dlja perekladu ukraїnśkoju, ja často zupynjavsja na tvorah gostrosociaľnyh, de avtory pidnimaly aktuaľni dlja suspiľstva problemy. Zgadaju hoča b tvory Žana-Ljuka Utersa, Anri Bošo, Erika-Emmanjuelja Šmitta, Diďje Van Kovelarta, Mišelja Ueľbeka. I meni zavždy hotilosja, ščoby j ukraїnśki pyśmennyky hoča b na hvylynku vidvoliklysja vid problem dalekoї mynuvšyny ta svoїh vnutrišnih intymnyh perežyvań i tverezo pogljanuly na boli i negarazdy našogo suspiľstva. Pogljanuly i zafiksuvaly».

Možna skazaty, ščo proektu «Parasol» ja čekav uže davno. Proektu, de duže rizni za stylem ukraїnśki pyśmennyky, blogery i gromadśki dijači napysaly b na pevnu gostrosociaľnu temu. Pro paliatyv. Pro biľ i žyttja. Pro boroťbu i ljubov

Pro vizuaľnu častynu nezvyčnoї zbirky rozpovidaje hudožnyk, koordynator vizuaľnoї častyny proektu Parasol Andrij Jermolenko: «Zibrani roboty pokazujuť rizni grani ljudśkogo buttja. Ce — dytynstvo, radisť, trud, viru, rozmaїttja navkolyšńogo svitu, ljudśku ogydu, nepryjnjattja inšogo, vlasne, žyttja ta smerť jak taki. Vse, ščo dovkola nas — duže fakturne i jaskrave. Odnak my žyvemo ne zamysljujučyś pro ce, tož bagato rečej, ljudśkyh staniv, tryvog prosto zalyšajuťsja nepomičenymy, na peryferiї svidomosti».

Do iljustruvannja doklalysja Oleksandr Rojtburd, Matvij Vajsberg, Roman Minin, Andrij Sydorenko, ta nyzka inšyh hudožnykiv.

Koly čekaty na novynku v ukraїnśkyh knygarnjah

Prezentacija iljustrovanoї zbirky opovidań i eseїv «Parasol» za učasti avtoriv ta hudožnykiv vidbudeťsja 21 travnja o 15:00 u ramkah Knyžkovogo Arsenalu v ukraїnśkij stolyci u formati dyskusiї «Mystectvo musyť buty sociaľnym». A vže zgodom knygu možna bude prydbaty v knyžkovyh magazynah po vsij Ukraїni.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: