Aa Aa Aa
Aa Aa Aa

надійшли в Україну у формі інвестицій в акціонерний капітал нерезидентів

nadijšly v Ukraїnu u formi investycij v akcionernyj kapital nerezydentiv

Ще