💵 Регулювання цифрових активів: досягнення України за 2019 рік та ситуація у світі

Čytaty latynkoju
💵 Регулювання цифрових активів: досягнення України за 2019 рік та ситуація у світі

Регулювання криптовалют у різних країнах світу

Правовий статус використання криптовалют досі перебуває в невизначеному стані. У різних державах ставлення до цифрових активів різниться: від повного дозволу та використання в міжнародних операціях до повної заборони використання навіть в особистих цілях. Нижче наведено статистику використання криптовалют у різних країнах світу.

Країни, де вже застосовують блокчейн і створюються умови функціонування правових норм для успішного використання криптовалюти в економіці.

• США

У США криптовалюти вважаються цінним майном. Кілька років тому було вжито заходів щодо оподаткування переказів і операцій, здійснених із використанням криптовалют.

• Японія

В Японії з 2016 року криптовалюти введено в користування як загальновизнаний засіб для платежів. З 2017 року операції з продажу валют не обкладаються податком на споживання.

• Канада

У Канаді спостерігається аналогічна ситуація з США.

• Німеччина

Криптовалюти узаконено. Вони отримали статус приватних грошей.

• Великобританія

Криптовалюти вважаються іноземною валютою.

• Австралія

Операції з використанням криптовалюти в цій країні мають характер натурального обміну.

• Норвегія

Криптовалюти оподатковуються.

• Швеція

Криптовалюта вважається звичайною валютою.

Країни, у яких криптовалюту заборонено: Ісландія, Румунія, Киргизстан, Еквадор, Тайвань, В’єтнам, Бангладеш.

Легалізація цифрових активів в Україні та їх правове регулювання

Наразі стверджується, що Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами Верховної Ради та підприємцями вирішили створити меморандум для введення цифрових технологій типу блокчейну в держоргани та надання криптовалютам легального статусу в Україні.

Блокчейн сподіваються застосовувати в роботі держреєстрів і держустанов. Ця система дозволить повністю уникнути підроблення даних і рейдерства. Для початку уряду необхідно розробити правову базу. Проблемою є властивість блокчейна, пов’язана з розподіленим зберіганням даних, оскільки чинне законодавство України забороняє подібне.

Для створення інфраструктури необхідне використання декількох серверів, на що сподіваються багато фахівців з цифрових активів у країні. На сьогодні ринок цифрових активів працює на нелегальних підставах і його дохідність не приносить прибутки скарбниці.

Найбільш важливі заходи цієї осені, пов’язані з популяризацією та легалізацією цифрових активів в Україні

24 вересня ознаменувалося відкриттям III Харківського міжнародного юридичного форуму. Під час заходу було порушено такі теми: кібербезпека й оновлення законодавства, цифрові активи та їх внесок у майбутнє, розвиток економіки на основі блокчейн, європейська інтеграція та багато іншого. 25 та 26 вересня учасники форуму виступили з доповідями, у яких описали перспективи розвитку технології блокчейн для ринку інформаційних ресурсів і послуг України. Особливий внесок у захід зробили виступи представників компанії Simcord — молодої української IT-компанії, що займається розробленнями в галузі блокчейн, а також сприяє легалізації цифрових активів.

Нові розробки, пов’язані з технологією блокчейн в Україні

Говорячи про останні розробки у сфері блокчейна в Україні, хочеться наголосити на найбільш цікавих із них.

Першою з розробок є тест на визначення належності токену блокчейну до цифрового активу. В її основі лежить підхід, завдяки якому можна визначити рівень відповідності токену блокчейну цифровому активу. Цей метод дозволяє охарактеризувати токен блокчейну за кількома ознаками, як-от: унікальність, ідентифікованість, регламентованість, транспарентність, сесійність, похідність, верифікованість, децентралізованість та ураховуваність. Діагностика токену блокчейну на відповідність цифровому активу полягає в принципі рівнозначності категорій. Визначення приналежності токену до цифрового активу пов’язане з дотриманням умови відповідності характеристик в економічній галузі для цифрового активу. Говорячи простими словами, принцип рівнозначності полягає в тому, що кожна категорія рівнозначна іншій тій самій. Це і є визначення ступеня відповідності активу. Якщо токен блокчейну не відповідає хоча б одній категорії, то такий токен не вважається цифровим активом.

Друга розробка — становлення поняття «цифровий актив» і визначення його складових. Цифровий актив — інформаційний ресурс, похідний від права на цінність та такий, що обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора.

Цифрові активи як об’єкт правового регулювання

В основу досліджень покладено дані про характеристики, ознаки та властивості цифрових активів. За останніми даними, отриманими після проведення порівняльного аналізу криптовалюти та цифрового активу, можна зробити висновок, що два зазначених вище терміна досить сильно відрізняються один від одного як в частині функціонування, так і за програмними цілями застосування. Провести повне порівняння можна шляхом зіставлення ознак.

Ознаки цифрових активів:

  • властивості інформаційного сервісу;
  • право на цінність;
  • обіг у реєстрі мережі блокчейн;
  • електронний ідентифікатор.

Головна ознака поділу двох понять — це забезпечення цифрового активу реальними активами. До того ж треба враховувати юридичну сторону, яка забезпечує належну безпеку власникам цифрових активів, відсутню у власників криптовалют і токенів.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що використання цифрових активів сприятливо позначиться на економіці країни, принесе додаткові інвестиції, посилить безпеку секретних даних. Перспективи розвитку цифрових активів у країнах Східної Європи загалом, та в Україні зокрема, досить високі, і держава робить усе можливе, щоб посилити роль цифрових активів в економіці та інформаційному секторі послуг.